Foreslå endring: herr Willum Erichsen Bredal, sogneprest (I81999)