Kjønn
Nålevende
Media
Beskrivelse Størrelser
Antall personer 88,560
Antall menn 45,470 (51.34%)  
Antall kvinner 42,476 (47.96%)  
Antall ukjent kjønn 614 (0.69%)  
Antall nålevende 15,191  
Antall familier 29,349  
Antall unike etternavn 28,524  
Antall Bilder 1,906  
Antall Dokumenter 2  
Antall Gravsteiner 483  
Antall Historier 50  
Antall Opptak 18  
Antall Videoer 0  
Antall Kilder 1  
Antall Våpenskjold 184  
Antall kilder 1,827  
Antall kildehenvisninger 37,828  
Gjennomsnittlig levetid1 63 år, 120 dager  
Tidligste fødselsdato (Øystein Ivarsson Glumra 788  
Lengstlevende1