Foreslå endring: Alv Erlingsson (d.e.) til Tornberg (I53501)