Foreslå endring: Otte (Offe) Corneliussen Håndnes (I39503)