Hitra lensmannskontor, Dødsfallsprotokoll, 1863-1909

Kildeinformasjon