Laster...
church

Kirkegård

location_onMelandsjø gravsted , Melandsjø, Hitra, Trøndelag, Norge

HITRA KIRKE (Norske kirker.net)

Innviet 28. mai 1904.
Da Dolm kirke brant natt til 3. februar 1920, ble det etter bare syv dager vedtatt å flytte kirkestedet flyttet over Dolmsundet til Melandsjø. Slikt blir det strid av, men byggetillatelse ble gitt mot at kommunen forpliktet seg til å ta ansvar for kirkeruinene på Dolm. Det fortelles at Claus Hjelte fikk arkitektoppdraget uten konkurranse fordi han var kjent fra tidligere oppdrag og ellers hadde et godt ry. Kirken ble innviet i 1927. Dette er hovedkirken i Hitra prestegjeld, og Hitras eldste kirke stod i sin tid på gården Amundarås eller Omdås, ikke så langt unna.

Hitra kirke er en korskirke i stein (lokal sådan). Samtidig er bygningskroppen nesten kvadratisk. Det betyr at det er plass "til overs" i de fire hjørnene mellom korsarmene, og de er brukt til andre rom. Det er imidlertid lengdeakse fra vest mot øst, og gavlvegger sprenger seg ut av kvadratet i disse retningene. Midtdelen (mellom korsarmene) er høyere enn resten og har en kuppel på toppen med et kors på taket. Det er dette som gir det bysantinske preget. Det er innganger i nordre og søndre våpenhus (hjørnerommene i vest). Fra våpenhusene er det dører inn i kirkerommet (både vestre korsarm (skipet) og tverrarmene, og det er trapper opp til galleriene (i tre av korsarmene). Kirken har 400 sitteplasser.

Kirkerommet har tønnehvelv. Veggene er hvitpusset (?) på innsiden, mens steinene altså er synlige på utsiden. Det er kor i østre korsarm og sakristi og rom for kirketjener i smårommene på hver side. Fargeskjemaet er gjennomført, og inventaret føyer seg etter arkitekturen. Alterbildet viser Jesus som den gode hyrde. Prekestolen henger på hjørnet mellom koret og søndre korsarm. Orgelet på vestgalleriet er ifølge kirkeleksikonet bygget av Martin Lønseth i 1929.

Kirken ligger på en bakketopp med utsikt over havnen og sundet. Ved kirken er det kirkegård, altså gravfelt, men det meste av området rundt er det vi kaller parkmessig behandlet. Det står et servicebygg øst for kirken.

Kilder og videre lesning:

Einar Dahle og Jiri Havran: Kirker i Norge, bind 6: Modernismen. 1900-tallet (ARFO, 2008), s. 58–63
Wikipedia
Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo forlag, 1993), s. 254
Kirkesøk
Hitra kirkelige fellesråd
Svein Bertil Sæther: Fillan Kirke — to hundre år 1789–1989 (Fillan menighetsråd / Hitra bygdesamling, 1989), særlig s. 12