Breddegrad: 63.6073639, Lengdegrad: 8.974666 | Klikk for å få veibeskrivelse til Fillan gravsted

Notater:
FILLAN KIRKE (Norske kirker. net)

På eller omkring Hitra har både folk og kirkesteder flyttet gjennom tidene. Fillan er i dag kommunesentrum, men opprinnelig lå kirkestedet ved Ulvan på Ulvøya, nordøst for fast-Hitra. Det vil si: Kirken lå i Kjerkgårdsvika på Hestøya, like vest for Ulvan. Dette ser ut til å ha vært en enkel stavkirke på ca. 8 m x 5 m, og den hadde tårn. Vindfløyen blåste ned og måtte repareres i 1640-årene, og i 1659 slo lynet ned i tårnet.

I 1680-årene hadde kirken store reparasjonsbehov, men den ble også ansett for å ligge i en utkant, og etter endel diskusjon ble kirkestedet flyttet i 1686. Det virker som det er uklart hvor mye av kirken som ble gjenoppført, og hvor mye som var nytt. Lokal tradisjon vil ha det til at gamlekirken ble tatt ned og satt opp igjen, men det er dårlig med konkrete skildringer. På det nye stedet fikk kirken navnet Vår Frelsers kirke, og det antas at den har vært utvidet noe i etterkant. Denne kirken ble solgt på den store auksjonen sammen med Dolm kirke og var i privat eie til kommunen overtok i 1873. Kirken ble med tiden for liten, og den forfalt. Da det virket som om det kunne gå mot nybygging, blusset diskusjonen om kirkestedets plassering opp igjen, men det ble ikke flyttet.

Fillan kirke ble oppført av byggmester Fredrich Bertelsen Ødegaard og innviet i revolusjonsåret 1789. Det er en laftet korskirke med rundt 400 sitteplasser. Kirken har takrytter over krysset og kor i østre korsarm med sakristi i forlengelsen. I vest er det et våpenhus som i hovedsak er overtatt fra gamlekirken. Det var tidligere en dør i korets sørvegg, men den er kledd igjen, og i 1920-årene ble det satt inn en dør i nordre korsarm.

Utvendig har kirken stående panel, mens laftetømmeret er synlig (men malt) inne i kirken. Det er orgelgalleri i vest (fra 1870-årene). Opprinnelig hadde kirken 51 faste kirkestoler, men antallet er siden redusert til 43. I koret er det tre stoler. En lukket stol ved nordveggen kalles prestkonastolen og var for prestens familie. Ved sørveggen er klokkerstolen, og lengst fremme ved nordveggen er kjerkembetsstolen for prestens medhjelpere. Rundt hjørnet mellom nordre og vestre korsarm finner vi Ansnesstolen, for folket på gården Ansnes.

Altertavlen er eldre enn kirken, men ved en befaring i 1741 hadde ikke kirken altertavle, så den kan ikke ha kommet på plass før det. Det dreier seg om et senrenessansearbeid med et nyere bilde. Bildet ble malt av Erling Balle Lund i 1875 og gitt til kirken av klokkeren i 1870-årene. Bak dette finnes et eldre bilde som viser oppstandelsen. Det er muligens malt i Bergensområdet på 1600-tallet, men er delvis overmalt. Dette ble konstatert av Odd Helland hos Riksantikvaren i 1959, men det later ikke til at det eldre bildet er grundig undersøkt eller restaurert.

Også prekestolen ser ut til å være eldre enn dagens kirke, der den ble satt opp av byggmesteren i 1789. Stilmessig er det en enkel utgave av en prekestoltype som var vanlig i Trøndelag på 1700-tallet, og kirkeleksikonet daterer den til «før 1783». Himlingen har opprinnelig hatt skymaling.

Døpefonten er laget av Alfred Risvik i 1934 etter mønster av prekestolen. I kirken finnes også en mye eldre døpefont som stammer fra Ulvkirken og er omtalt i en inventarliste i 1640-årene. Den har imidlertid ikke vært brukt så lenge noen kan huske. Før dagens font kom på plass, ble det brukt et dåpsfat festet i et jernstativ ved alterringen.

Kirken fikk sitt første orgel i 1923, men dagens orgel ble bygget av Eystein Gangfløt i 1984. Kirken har ellers et gammelt maleri «Kristian den fjerdes syn», som lå bortgjemt på kirkeloftet i mange år og ble satt i stand i 1927, og også enkelte andre gamle inventargjenstander er å finne.

På kirkegården står en minnesmerke over omkomne på havet. Oppover mot parkeringsplassen står et lite bygg som ser ut til å være redskapshus. Opplysningsvesenets fond har et bilde av presteboligen.

Kilder og videre lesning:

Svein Bertil Sæther: Fillan kirke — to hundre år 1789-1989 (Fillan menighetsråd / Hitra bygdesamling, 1989)
Wikipedia om Fillan kirke
Wikipedia om forgjengeren Ulvan kirke
Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo forlag, 1993), s. 254

Kirkegårdsbilder
Kirkegårdsbilder
Gravstein
Gravstein
MiniatyrbildeBeskrivelseStatusLokasjonNavn (Død/Gravlagt)
Gravstein Gabriel, Anna og Ingeborg
Gravstein Gabriel, Anna og Ingeborg
Gravstein for Gabriel Andersen Jektvik, Anna Margrethe Sivertsdatter og Ingeborg Jørgine Jektvik.
Lokalisert Gabriel Andersen Jektvik (d. 15 Nov 1964)
Ingeborg Jørgine Jektvik (d. 31 Mar 2003)
Anna Margrethe Sivertsdatter (d. 21 Jul 1936)
Gravstein Ingemar Jektvik
Gravstein Ingemar Jektvik
Lokalisert Ingemar Leonard Jektvik (d. 7 Sep 2002)
Gravstein Kristoffer og Lavine Kristoffersen
Gravstein Kristoffer og Lavine Kristoffersen
Lokalisert Kristoffer Olaus Kristoffersen Parelius (d. 14 Aug 1913)
Lavina Pettersdatter Ansnes (d. 8 Sep 1922)
Gravstein Laurits og Ingeborg Kristoffersen
Gravstein Laurits og Ingeborg Kristoffersen
Lokalisert Ingeborg Karoline Antonsdatter (d. 27 Aug 1914)
Laurits Kristian Kristoffersen (d. 29 Mai 1941)
Alle begravelser
Alle begravelser
# Etternavn, Fornavn Gravlagt Person ID
1. Børøsund, Karoline  gravl. 7 Jun 2006 I651
2. Fagerstrand, Gudrun  gravl. 28 Feb 1992 I2606
3. Hallaren, Ruth  gravl. 7 Okt 2009 I2021
4. Ingeborgvik, Ole Jakobsen  gravl. 18 Jun 1871 I20170
5. Lervåg, Arne Oddvar  gravl. 30 Des 2009 I26765
6. Olsen Wedø, Benjamin skolemester  gravl. 4 Jun 1838 I14939
7. Aas, Petter Parelius  d. 3 Aug 1979 I37575
8. Abrahamsdatter, Olava  gravl. 12 Mai 1813 I68859
9. Abrahamsdatter Akset, Olava  gravl. 12 Mai 1813 I47015
10. Abrahamsdatter Bratvær, Andrea Sofie  gravl. 5 Sep 1924 I7091
11. Abrahamsen Gjevik, Ole  d. 16 des 1801 I23136
12. Abrahamsen Henningsvik, Ole  gravl. 28 Apr 1811 I58584
13. Abrahamsen Risvik, Petter  gravl. 7 Jan 1927 I23285
14. Adolfsdatter Bekken, Astrid Olise  gravl. 22 Sep 1893 I13253
15. Akset, Aagot Ovedie  gravl. 5 Aug 1991 I6829
16. Akset, Aslaug g. Mastadøy  gravl. 8 Jan 1990 I6830
17. Akset, Nikoline Margrete  gravl. 16 Jan 1907 I57125
18. Akseth, Arnold Bernhard  gravl. 4 Okt 1919 I56067
19. Akseth, Kåre Andreas  gravl. 8 Nov 2006 I6837
20. Aksetøy, Hagbart Oddmar  gravl. 5 Okt 1946 I3260
21. Albertsen Kaald, Paul Andreas  gravl. 4 Aug 1867 I16475
22. Almås, Asbjørn  gravl. 3 Feb 2021 I23215
23. Amundsdatter Skreddervik, Anna Jørgine  gravl. 13 Des 1958 I17315
24. Amundsen Drågen, Jakob  gravl. 12 Mai 1813 I15026
25. Andersdatter Balsnes, Gunhild  gravl. 26 Feb 1889 I18923
26. Andersdatter Glørstad, Kristine  gravl. 18 Apr 1922 I2832
27. Andersdatter Selvåg, Barbro Kjerstina  gravl. 20 Aug 1769 I21777
28. Andersdatter Ulvåg, Anna Eline  gravl. 23 Jun 1872 I45549
29. Andersdatter Vågen, Anna Olea  gravl. 9 Nov 1895 I3561
30. Andersdatter Øyen, Inger  gravl. 23 Mai 1813 I46618
31. Andersen Balsnes, Arnt  gravl. 11 Sep 1829 I42099
32. Andersen Balsnes, John (Joen)  gravl. 1 Sep 1782 I20154
33. Andersen Eidsvåg, Johan Martin  d. 1 Mai 1880 I1751
34. Andersen Eidsvåg, Petter Olaus  gravl. 20 Mar 1940 I487
35. Andersen Herje, Peder  gravl. 21 Des 1940 I33004
36. Andersen Jektvik, Gabriel  gravl. 21 Nov 1964 I23525
37. Andersen Kvalvik, Isak  gravl. 8 Mai 1907 I30662
38. Andersen Lyche, Thore Edvard  gravl. 29 Nov 1955 I23718
39. Andersen Sandstadvik, Fredrik  gravl. 12 Mai 1813 I18295
40. Andersen Storvik, Jan Arvid  gravl. 20 Okt 1998 I18111
41. Andersen Storvik, Lars  gravl. 4 Aug 1951 I2012
42. Andersen Tranvik, Hans  gravl. 5 Aug 1810 I45193
43. Andersen Tranvik, Lars  gravl. 4 Jul 1782 I55452
44. Andersen Ulvåg, Anders  gravl. 7 Mar 1885 I10739
45. Andreasdatter, Maren Anna  gravl. 2 Apr 1949 I5320
46. Andreasdatter Bakken, Anna Marie  gravl. 20 Mar 1964 I1823
47. Andreasdatter Fjeldvær, Valborg  gravl. 4 Okt 1972 I5113
48. Andreasdatter Mastad, Nikoline Anette  gravl. 23 Apr 1951 I5309
49. Andreassen, Kristian  gravl. 4 Aug 1905 I5211
50. Andreassen Børøsund, Andreas  gravl. 18 Jun 1871 I43925
51. Andreassen Haugen, Gunerius Saras  gravl. 25 Nov 1955 I2105
52. Andreassen Lervåg (Kvalvik), Anton  gravl. 20 Sep 1890 I7401
53. Andreassen Mastad, Bernhard  gravl. 29 Des 1942 I5317
54. Andreassen Mastad, Laurits Olaus  gravl. 7 Jul 1914 I5403
55. Andreassen Mastad, Norvald Andreas styrmann  gravl. 22 Jun 2004 I5479
56. Andreassen Parelius, Christopher Andreas  gravl. 1821 I6025
57. Andreassen Revne, Anna Malene  gravl. 8 Nov 1977 I29668
58. Andreassen Sandstad, Sten August  gravl. 27 Jul 1953 I6930
59. Andreassen Skaget, Anton  gravl. 20 Mai 1866 I16933
60. Andreassen Udsetø, Johan Mortinus  gravl. 27 Okt 1884 I68782
61. Andreassen Vedøya, Andreas  gravl. 9(?) Jul 1797 I50179
62. Andreassen Vågen, Margrete  gravl. 13 Jun 1884 I8100
63. Aneusdatter, Mathilde Oline Sofie  d. 23 Des 1952 I22972
64. Anneusdatter Stenkløv, Anna Ovedie  gravl. 17 Nov 1932 I3640
65. Anneusdatter Stenkløv, Augusta Kristine  gravl. 16 Jan 1975 I3602
66. Ansnes, Alida Johanne  gravl. 28 Aug 1990 I34447
67. Ansnes, Arne Johannes  gravl. 29 Aug 2003 I9074
68. Ansnes, Aslaug Margareth  gravl. 7 Jun 2023 I442
69. Ansnes, Edvind  gravl. 29 Apr 1993 I5645
70. Ansnes, Eldbjørg Hilda  gravl. 12 Des 2012 I13444
71. Ansnes, Gabriel  gravl. 30 Aug 1978 I5643
72. Ansnes, Helge Edmond  gravl. 12 Aug 2005 I11794
73. Ansnes, John Alfred  gravl. 9 Jul 1992 I2359
74. Ansnes, Karl Johan  gravl. 13 Feb 2020 I9130
75. Ansnes, Lina Ovedie Johansdatter  gravl. 25 Nov 1910 I34493
76. Ansnes, Olga Martine  gravl. 10 okt 1919 I5654
77. Ansnes, Reidar Johansen  gravl. 13 Nov 1986 I13443
78. Ansnes, Signe f. Jektvik  gravl. 6 Mar 1992 I5644
79. Ansnes, Sverre Johansen  d. 23 Mar 1918 I34528
80. Antonsdatter, Anna Ulrikka  gravl. 6 Sep 1922 I31313
81. Antonsdatter, Ingeborg Karoline  gravl. 2 Sep 1914 I13251
82. Antonsdatter Collin Inntian, Kristine Pauline  gravl. 9 Aug 1973 I1940
83. Antonsdatter Einvik, Inger Anna  d. 25 Jan 1942 I2696
84. Antonsdatter Eriksen, Julie Elisabeth  gravl. 15 Jan 1923 I20507
85. Antonsdatter Fillan, Beret Anna  gravl. 4 Nov 1930 I20980
86. Antonsdatter Fillan, Johanna  gravl. 12 Sep 1939 I20975
87. Antonsdatter Fillan, Karen  gravl. 26 Aug 1886 I20974
88. Antonsdatter Fillan, Line Jørgine  gravl. 9 Mar 1952 I20986
89. Antonsdatter Vikan, Beret Anna  gravl. 8 Sep 1965 I2474
90. Antonsen, Anton  gravl. 16 Feb 1972 I23684
91. Antonsen Lervåg, Martin Ludvig  gravl. 19 Feb 1930 I14105
92. Antonsen Aksetøy, Ludvig Bernhard  gravl. 9 Nov 1963 I6722
93. Antonsen Fillan, Lars  gravl. 10 Apr 1948 I50059
94. Antonsen Fillan, Ole  gravl. 4 Jul 1896 I20982
95. Antonsen Fjeldvær, Sivert  gravl. 22 Apr 1944 I7232
96. Antonsen Kvalvik, Albert Johan  d. 4 Des 1964 I17394
97. Antonsen Kvalvik, Anton Theodor  gravl. 12 Nov 1982 I10647
98. Antonsen Kvalvik, Isak  gravl. 4 Jun 1970 I10646
99. Antonsen Lervåg, Johan Andreas  d. 15 Nov 1946 I14097
100. Antonsen Mellemsether, Oskar  gravl. 13 Nov 1976 I20434
101. Antonsen Stenkløv, Bernt Fredrik  d. 13 Jul 1968 I10623
102. Antonsen Stenkløv, Hans Einar  gravl. 18 Apr 1900 I10654
103. Antonsen Stenkløv, Kristian Andreas  gravl. 7 Mai 1971 I10651
104. Arne Eidsvåg, Sverre  d. 11 Sep 1976 I23814
105. Arntsdatter Smevik, Klara  gravl. 29 Apr 1804 I16447
106. Arntsdatter Snillien, Gjodda  d. 28 Mar 1839 I11989
107. Arntsdatter Stensdal, Andrea  gravl. 4 Des 1911 I9993
108. Arntsdatter Tranvik, Laura  gravl. 9 Okt 1962 I8150
109. Arntsdatter Tranvik, Maria  gravl. 30 Jul 1782 I30330
110. Arntsen, Adolf  gravl. 17 Sep 1895 I8148
111. Arntsen, Andreas Olaus  gravl. 26 Des 1841 I4305
112. Arntsen, Anna Henriette  gravl. 11 Jul 1939 I7233
113. Arntsen, Else Marie  gravl. 24 Nov 1983 I39441
114. Arntsen, Ingrid Fredrikke  gravl. 3 Nov 1960 I43690
115. Arntsen, Johan Martin  gravl. 2 Jun 1982 I23086
116. Arntsen Fillan, Kristen  gravl. 13 Mar 1891 I14892
117. Arntsen Fillan, Lars  gravl. 27 Mar 1815 I3113
118. Arntsen Hestvik, Kristian/Kristoffer Martin  gravl. 24 Okt 1903 I5161
119. Arntsen Tranvik, Nils  gravl. 27 Jul 1783 I18389
120. Aspås, Petra Berntine  d. 15 Mar 1954 I10624
121. Aukan, Agnes Borgny  gravl. 28 Des 2005 I3534
122. Aukan, Harald  gravl. 8 Feb 2018 I5831
123. Bekvik, Astrid  gravl. 25 Mai 1951 I5092
124. Bekvik, Johannes  gravl. 27 Aug 2008 I16684
125. Bendiksen Oldervik, Bendik Mortinus  gravl. 8 Nov 1874 I18304
126. Benjaminsdatter, Fredrikke  gravl. 6 Jan 1922 I7116
127. Benjaminsen, Johannes Mortinius  gravl. 2 Jun 1956 I3633
128. Benjaminsen, Ludvig  gravl. 21 des 1953 I12288
129. Benjaminsen Sørsæther, Jakob Nikolai  gravl. 18 Jun 1871 I26623
130. Benjaminsen Wedø, Ole  d. 7 Feb 1853 I15461
131. Benjaminsen Wedø, Otte  gravl. 15 Jul 1832 I14542
132. Berge, Eva  gravl. 17 Feb 2023 I37484
133. Berge, lærer Lorents Fridtjof  gravl. 23 Mar 1990 I8247
134. Bernhardsdatter Mastad, Berntine Kristine  gravl. 22 Sep 1962 I5326
135. Bernhardsen, Magne Johan  gravl. 17 Okt 1970 I6516
136. Bernhardsen, Oskar  gravl. 10 Aug 1978 I6507
137. Bernhardsen, Randi  gravl. 22 Des 2023 I6488
138. Berntsen Tranvik, Ole Andreas  gravl. 1 Mar 1941 I7075
139. Bjørnnes, Johannes Elier  gravl. 21 Mar 2012 I24422
140. Bjørnstad, Gunnar Kristian  gravl. 28 Mar 2008 I21267
141. Blomlie, Arnold  gravl. 9 des 2011 I7974
142. Blomlie, Ludvig Kornelius  gravl. 30 Okt 1981 I7119
143. Blostrupsen Budal, Ole  gravl. 1 Sep 1813 I42206
144. Bremvåg, Oline Berlotte  gravl. 26 Mai 2000 I24264
145. Brevik, Jenny Othelie  gravl. 28 Jul 2017 I22756
146. Brevik, Liv Anne  gravl. 4 Mai 2022 I27275
147. Brodtkorb, Martin  d. 30 Apr 1858 I44026
148. Brøttingsvåg, Hans  gravl. 22 Okt 1999 I2288
149. Brøttingsvåg, Harald Oddvar  gravl. 11 Jul 1959 I2289
150. Brøttingsvåg, Solveig  gravl. 25 Okt 2006 I2290
151. Børøysund, Jakob Danielsen  gravl. 12 Feb 1884 I15021
152. Christophersen Parelius, Andreas  gravl. 7 okt 1827 I13374
153. Christophersen Øyen, Anders  gravl. 21 Jul 1813 I51740
154. Dahl, Else Marie  gravl. 13 Sep 2019 I22848
155. Danielsdatter, Anne Martha  gravl. 4 Mai 1939 I1750
156. Danielsen, Arne Kornelius  d. 23 Mar 1984 I16641
157. Danielsen, Daniel  d. 21 mai 2003 I17967
158. Danielsen Sæther, Paul Meier  gravl. 10 Mar 1970 I3533
159. Edvardsdatter Lervåg, Anette Kristine  gravl. 24 Mar 1904 I57006
160. Edvardsen Postholm, Ole Magnus  gravl. 5 des 1965 I16950
161. Eide, Harald Anton  gravl. 28 Sep 2001 I19326
162. Eide, Johan Laurits  gravl. 30 Des 1980 I21749
163. Eide, John Kristoffer  gravl. 31 Jul 2009 I19325
164. Eide, Jonny Synnøve  gravl. 4 Aug 2017 I19327
165. Eide, Karen Edit  gravl. 7 MAI 1999 I1999
166. Eide, Kim  d. 10 Mai 2011 I22860
167. Eide, Maren Johanne g. Jegtvik  gravl. 15 Feb 2012 I34708
168. Eide, Mary Konstanse  gravl. 17 Nov 1996 I2023
169. Eide, Ole Adolf  gravl. 22 Jul 2005 I1996
170. Eidsvaag, Andreas Gunerius  d. 4 Jul 1970 I496
171. Eidsvaag, Roy  gravl. 16 Jan 2019 I2006
172. Eidsvaag, Sigmund Halfdan  gravl. 22 Feb 2005 I23812
173. Eidsvåg, Anna Charlotte  gravl. 27 Jan 1920 I576
174. Eidsvåg, Arne Marius  d. 6 Des 1978 I15255
175. Eidsvåg, Arthur  gravl. 26 Jan 1979 I577
176. Eidsvåg, Einar Arvid  gravl. 12 Jan 1974 I578
177. Eidsvåg, Jenny Marie  gravl. 20 Jan 1898 I23819
178. Eidsvåg, Johan Arnold  gravl. 1941 I26766
179. Eidsvåg, Jon Alfred  gravl. 13 Jan 1978 I575
180. Eidsvåg, Jonny Edvarda  gravl. 7 Sep 2016 I802
181. Eidsvåg, Magnar Egil  gravl. 4 Feb 2009 I23085
182. Eidsvåg, Petter Leonard  gravl. 25 Nov 2003 I23813
183. Eidsvåg, Sigurd Bernhard  gravl. 26 Jun 1975 I2001
184. Eidsvåg, Sylvia  gravl. 18 Jun 1931 I2004
185. Eidsvåg, Tore Arnfinn  gravl. 31 Mar 1978 I23815
186. Eilertsdatter, Anna Ovedie  gravl. 14 okt 1967 I13265
187. Eilertsdatter, Berntine Jensine  gravl. 29 Jan 1985 I16951
188. Einvik, Stine Jørgine  d. 23 Jan 1975 I492
189. Ellevsdatter Glørstad, Anna Henriette  gravl. 22 Des 1973 I1726
190. Ellingsen Ulvan, Kristian  gravl. 10 Jun 1860 I49633
191. Elstad, Eva Karin  gravl. 8 Jan 2020 I22843
192. Elstad, Knut  gravl. 17 Feb 2011 I22847
193. Elven, Mary Johanne  gravl. 2 Feb 2024 I23712
194. Elven, Nikoline Marie  gravl. 1 Jul 2003 I17930
195. Endresen Sluppen, Hans  d. 16 Apr 1838 I62508
196. Enoksdatter Ansnes, Anna Eline  d. 27 Nov 1963 I24394
197. Enoksen Ansnes, Johan  gravl. 30 Des 1954 I5642
198. Enoksen Ansnes, Mekal Bernhard  gravl. 28 Mar 1963 I24393
199. Eriksdatter, Anna Jonetta  gravl. 11 okt 1868 I16072
200. Eriksdatter, Karen Elisabeth  gravl. 2 Nov 1910 I50516
201. Eriksdatter Kjevik, Andrea Birgitte  gravl. 12 Feb 1922 I2403
202. Eriksdatter Leikvam, Margrethe  gravl. 1 des 1770 I20145
203. Eriksdatter Leikvam, Marit  gravl. 18 Mai 1812 I20143
204. Eriksdatter Mastad, Berit  gravl. 17 mai 1767 I6105
205. Eriksdatter Mastad, Elen  d. 1789 I4748
206. Eriksdatter Strand, Anne Kjerstina/Kirstine  gravl. 6 Jul 1879 I43365
207. Eriksdatter Sørsæther, Berit Marie  gravl. 21 Aug 1881 I4637
208. Eriksen, Alette Dorthea  gravl. 28 Jul 1978 I20509
209. Eriksen, Anton Edvard  gravl. 28 Mar 1980 I21368
210. Eriksen, Arne Karsten  gravl. 12 Jul 2023 I21372
211. Eriksen, Dagfinn Gunnar  gravl. 1 Des 2023 I12486
212. Eriksen, Harald Alfred  gravl. 20 Apr 1963 I20510
213. Eriksen, Martin Lenard  gravl. 22 Jun 2011 I21370
214. Eriksen, Terje  gravl. 23 Des 2020 I23356
215. Eriksen (Johansen), Ole Andreas  gravl. 3 Aug 1888 I18048
216. Eriksen Aune, Johan Ludvik  gravl. 5 Sep 1951 I6303
217. Eriksen Bekkvik, Martin  gravl. 9 Mai 1879 I70926
218. Eriksen Brøttingsvåg, Hågen  gravl. 2 okt 1803 I6100
219. Eriksen Heggvika, Petter  d. 1806 I52873
220. Eriksen Leikvam, Ole  gravl. 26 Mar 1797 I20144
221. Eriksen Randen Einvik, Erik  gravl. 27 Jan 1882 I5968
222. Eriksen Strøm, Daniel  gravl. 23 Okt 1825 I13179
223. Eriksen Strøm, Sten Gerhardus  gravl. 20 Jan 1867 I13357
224. Erlandsen, Erling Ansgar  gravl. 31 Jan 2020 I4389
225. Estensdatter, Hansine  gravl. 21 Apr 1945 I8206
226. Estensdatter (Akset), Ingeborg  gravl. 19 Sep 1887 I6814
227. Estensdatter Stolsmo, Beret  gravl. 22 Jun 1834 I8685
228. Estensdatter Ulvåg, Rakel  gravl. 27 Mar 1815 I68386
229. Evensdatter, Anna Gjertine  gravl. 20 Mai 1914 I23631
230. Evensdatter Ansnes, Anne Pauline  gravl. 27 Jul 1939 I5322
231. Evensen, Isak  gravl. 03 mai1874 I30290
232. Evensen Hermanstad, Ole  gravl. 2 Feb 1951 I18125
233. Evensen Jektvik, Isak Rikard  gravl. 18 des 1978 I13246
234. f.Olsen, Hildur Marie  gravl. 11 Jan 2011 I35397
235. Fahlvik Strøm, Thora  gravl. 26 Jul 1988 I14425
236. Fillingsnes Holm, Frank Robert  gravl. 4 Feb 2016 I35528
237. Fjeldvær, Emelie  gravl. 4 Nov 2005 I18492
238. Fjeldvær, Halvard  gravl. 20 Aug 1968 I14432
239. Fjeldvær, Hanna Margrethe  d. 27 Okt 1906 I18489
240. Fjeldvær, Hermann Olaus  gravl. 3 Mar 1950 I18488
241. Fjeldvær, Johanna Mathea  gravl. 31 mai 1968 I18490
242. Fjeldvær, Karen Amalie  gravl. 30 Sep 2005 I3526
243. Fjeldvær, Karl Martin  gravl. 8 okt 2010 I14431
244. Fjeldvær, Rolf  d. 25 Aug 1919 I18493
245. Fjeldvær, Sivert  gravl. 12 Sep 1978 I14430
246. Forseth, Turid Irene  gravl. 22 Aug 2018 I45003
247. Fredriksen, Andreas  gravl. 21 Sep 1883 I2464
248. Fredriksen Oldervik, Bendik Mortinus  gravl. 4 Des 1913 I18294
249. Fredriksen Sandstad, Anders  gravl. 20 Nov 1831 I18285
250. Frengen, Turid Ursula  gravl. 7 Jan 2015 I28645
251. Furuvik, Johan Bernhard  d. 1 des 1994 I13080
252. g. Eidsvaag, Julie Marie  gravl. 13 Apr 1986 I23818
253. g. Lønseth, Ann Karin  gravl. 8 Feb 2012 I79529
254. Gabrielsdatter Gjevik, Sofie Alette  gravl. 22 Des 1972 I23104
255. Gabrielsdatter Mastad, Karen Elisabeth  gravl. 23 Nov 1950 I5641
256. Gabrielsdatter Røg Utset, Maria  gravl. 12 Mai 1813 I146
257. Gabrielsen Glørstad, Ole Johan  d. 24 Apr 1937 I604
258. Gabrielsen Jektvik, Anders Ingvard  gravl. 8 Sep 1983 I2992
259. Gabrielsen Mastad, Gabriel Mortinus  gravl. 11 Sep 1935 I5639
260. Gabrielsen Ulvåg, Alfred  gravl. 11 mai 1893 I23590
261. Gabrielsen Ulvåg, Ludvig  gravl. 19 Feb 1897 I23502
262. Gjevik, Alma Hansine  gravl. 25 Jan 1984 I1988
263. Gjevik, Arvid Jentoft  gravl. 10 Okt 1970 I1989
264. Gjevik, Bernt Ludvig  gravl. 31 Okt 1977 I12503
265. Gjevik, Gunvor Marie  gravl. 15 Jun 2001 I19820
266. Gjevik, Hilmar  gravl. 8 Mar 2002 I12495
267. Gjevik, Ingrid Ovedie  gravl. 2 Aug 1952 I2638
268. Gjevik, Lena Jensine  gravl. 14 Mar 1980 I12499
269. Gjevik, Lina Marie  gravl. 3 Sep 1982 I23107
270. Gjevik, Margit Johanne  gravl. 20 mai 1980 I19818
271. Gjevik, Nils Jonas  gravl. 4 Okt 2005 I34476
272. Gjevik, Nils Martin  gravl. 12 Sep 2012 I2639
273. Gjevik, Othelie Charlotte  gravl. 6 Jul 1999 I12502
274. Glørstad, Arne Olaf  gravl. 21 Feb 2020 I1992
275. Glørstad, Gustav Alfred  gravl. 5 Mai 1995 I601
276. Glørstad, Haldis Jenny  gravl. 8 Jun 1999 I1692
277. Glørstad, Heidi  gravl. 13 Feb 1982 I2771
278. Glørstad, Jarle Gustav  gravl. 22 Jul 2022 I24270
279. Glørstad, John Gabriel  gravl. 14 Jun 2002 I2605
280. Glørstad, Kolbjørn Arvid  gravl. 27 Jun 2014 I1942
281. Glørstad, Odd Sigve  gravl. 2 Mar 1993 I2666
282. Glørstad, Solveig Gunelie  gravl. 2 Nov 2022 I1939
283. Granlund, Gudrun  gravl. 9 Sep 1994 I11900
284. Grøntvedt, Oskar Hjalmar  gravl. 9 Nov 1979 I18499
285. Grøntvedt, Ove Martin  gravl. 30 Jan 1932 I18503
286. Grøntvedt, Ove Martin  gravl. 26 Apr 2013 I18506
287. Grøntvedt, Sivert Fjeldvær  gravl. 14 Feb 2003 I18502
288. Grøntvedt, Valdemar  gravl. 30 Jun 1989 I18509
289. Guldbrandsen, Edel Laila Charlotte  gravl. 19 Apr 1995 I23332
290. Gundersen Eggen, Håkon  gravl. 5 okt 1918 I7058
291. Guneriusdatter Børøsund, Inger Serina  gravl. 6 Jun 1881 I16963
292. Guttormsen, Hanna  d. 9 Jan 1963 I14108
293. Hafsmo, June  gravl. 8 Jan 2021 I54029
294. Haftorsen Hammeren, Even  gravl. 19 Mai 1888 I30287
295. Haltland, Elfrida Marie  gravl. 15 Feb 2005 I16557
296. Halvorsen Stormo, Hans  gravl. 8 Nov 1846 I50701
297. Hammer, Tor  gravl. 12 des 2014 I29418
298. Hammer, Unni  gravl. 16 Apr 2002 I29420
299. Hammerstad, Lina Jensine  gravl. 31 Mai 2005 I724
300. Hammerstad Glørstad, Ågot Lovise  gravl. 20 Okt 2017 I23216
301. Hanekamvik, Karen Maria  gravl. 15 Sep 1813 I67763
302. Hansdatter Brun, Anna Kathrina  gravl. 21 Jun 1863 I28677
303. Hansdatter Glørstad, Handine  gravl. 30 Okt 1971 I1723
304. Hansdatter Håvik, Anne  gravl. 14 Mai 1876 I40891
305. Hansdatter Kaldkløv, Elen Maria  gravl. 3 Apr 1791 I56936
306. Hansdatter Kaldkløv, Kornelia  gravl. 3 Apr 1791 I56937
307. Hansdatter Reksa, Olava  gravl. 14 Jun 1895 I3771
308. Hansdatter Strømsnes, Stine Kristine  gravl. 30 Des 1959 I23390
309. Hansdatter Svebak, Anna Margrethe  gravl. 25 Nov 1974 I24395
310. Hansdatter Svebak, Hanna  gravl. 15 Aug 1958 I24367
311. Hansen, Ellbjørg Mary g. Øyen  gravl. 16 Jan 2009 I2024
312. Hansen, Erling Hilmar  gravl. 5 Feb 2014 I1917
313. Hansen, Ingeborg Sofie  d. 25 Aug 1949 I24546
314. Hansen, Ingrid Marit  gravl. 2 Sep 2022 I47551
315. Hansen, Kristian Andreas  gravl. 21 Nov 1974 I1913
316. Hansen Eidsvåg, Hans Peter  gravl. 7 Des 1923 I485
317. Hansen Eidsvåg, Peter Andreas  gravl. 13 Des 1932 I488
318. Hansen Elven, Nils Kristinus  d. 9 Jan 1943 I21795
319. Hansen Kjølsø, Gustav Martin  gravl. 31 Aug 1973 I1816
320. Hansen Rasmussen Sørsæther, Broder Nikolai  gravl. 2 Feb 1871 I7248
321. Hansen Reksa, Jakob  gravl. 4 okt 1818 I50560
322. Hansen Reksen, Åge  gravl. 9 Mai 1893 I26143
323. Hansen Risvik, Isak Martin  gravl. 25 Aug 1960 I3938
324. Hansen Selvåg, Jens  gravl. 1 Sep 1867 I5462
325. Hansen Strand, Anders  gravl. 4 Aug 1878 I20091
326. Hanssen, Sverre Hedly  gravl. 6 Nov 1992 I25155
327. Hanssen Bernhoft Nordbotten, Hans Jakob  gravl. 21 Mai 1877 I4603
328. Hassel, Oliva  gravl. 3 Apr 1996 I13271
329. Hassel, Svein Bjørnar  gravl. 12 Mai 2010 I9937
330. Haugen, Anne Marie  gravl. 31 Aug 2022 I5548
331. Haugen, Emma Irene  d. 20 Sep 1945 I5539
332. Haugen, Gerd Henriette  gravl. 8 Mar 2024 I5551
333. Haugen, Hilmar Arvid  gravl. 05 des 1985 I5544
334. Haugen, Håkon Magne  d. 12 Apr 1976 I16700
335. Haugen, Ingrid Charlotte  gravl. 30 Mai 2012 I14393
336. Haugen, Kristine  gravl. 4 Jul 2023 I5549
337. Haugen, Mary Anette  gravl. 6 Apr 2018 I16685
338. Haugen, Ole Johan  gravl. 11 okt 2017 I47766
339. Heggvik, Iver  gravl. 18 Jul 1975 I7860
340. Heggvik, Jens Edvard  gravl. 22 Aug 1931 I20132
341. Henningsen Heggvik, Johannes  gravl. 2 Mar 1932 I20128
342. Henriksen Flor Ulvan, Jakob  gravl. 11 Okt 1824 I4953
343. Henriksen Haugen, Karl Alfred  gravl. 29 Jun 1979 I2107
344. Hermanstad, Bernhard Julius  gravl. 27 Apr 1994 I18132
345. Hermanstad, Jan Edgar  gravl. 22 Nov 2006 I23334
346. Hermanstad, Sigurd Ove  gravl. 12 Apr 2010 I14988
347. Hitterdal, Johan  gravl. 6 Mai 2009 I6905
348. Hjertaas, Helen Olivia  d. ca 2010 I22943
349. Hoff, Johan Martin  d. 17 Feb 2001 I21403
350. Hoff, Paul  gravl. 10 Feb 2010 I21405
351. Holmen, Mary Sofie  gravl. 10 Aug 2016 I4888
352. Holt, Anna Magdalena  gravl. 15 Jan 1943 I29670
353. Holt, Ole Severin  gravl. 30 Apr 1945 I29667
354. Hoset, Dagny  gravl. 20 Apr 1990 I22331
355. Ingbrigtsen Sauøy, Ingebrigt  gravl. 6 Apr 1860 I35322
356. Ingebrigtsdatter Vedøyaukan, Andrea Tobine  gravl. 2 des 1896 I17054
357. Ingebrigtsen, Inga Jensine  gravl. 7 Jan 1956 I4904
358. Ingebrigtsen, John Daniel  gravl. 18 Aug 1891 I45284
359. Ingebrigtsen Øyen, Jacob  gravl. 27 Mar 1815 I68443
360. Isaksdatter Ansnes, Elen  d. 5 Sep 1881 I4296
361. Isaksdatter Kvidal, Gjøren  d. 3 Jun 1874 I34564
362. Isaksdatter Strand, Kornelia  gravl. 22 Jan 1868 I19975
363. Isaksen, Even  gravl. 5 Mai 1920 I31307
364. Isaksen, Ole Edvard  gravl. 21 Sep 1973 I24376
365. Isaksen Stenkløv, Anton Edvard  gravl. 14 Des 1936 I8205
366. Isaksen Valen, Ole  gravl. 8 Apr 1915 I20969
367. Iversdatter, Anne Dorthea  gravl. 29 des 1961 I34442
368. Iversdatter Fjeldvær, Marit  gravl. 24 Okt 1875 I3894
369. Iversdatter Jensø, Ingeborg Anette  gravl. 21 mai 1871 I34411
370. Iversdatter Vedø, Johanna Oline  gravl. 29 Aug 1875 I21031
371. Iversen Eide, Astrid Johanne  gravl. 13 Nov 1992 I1904
372. Iversen Heggvik, Henning Oluf  gravl. 25 Okt 1954 I20126
373. Jacobsdatter Akset, Maren Anna Kristine  gravl. 14 Feb 1952 I6864
374. Jacobsen Akset, Jacob Christian  gravl. 11 Okt 1916 I6859
375. Jacobsen Akseth, Jens Kristian  gravl. 25 Jun 1957 I277
376. Jacobsen Øyen, Ole faglært finsmed  gravl. 31 Jul 1937 I1837
377. Jakobsdatter Eidsøy, Berit  gravl. 17 Mai 1865 I11987
378. Jakobsdatter Fillan, Ovedie Jørgine  gravl. 20 Apr 1931 I20978
379. Jakobsdatter Ingeborgviknes, Hanna Eline  gravl. 30 Sep 1927 I20991
380. Jakobsdatter Mastad, Johanna Kristine  gravl. 5 Jun 1928 I9518
381. Jakobsdatter Mastad, Marta Kirstine  gravl. 11 Jun 1938 I5325
382. Jakobsdatter Mellemsæther, Margrete  gravl. 7 Apr 1854 I5605
383. Jakobsdatter Nordsæther, Anna Karina  gravl. 12 Jan 1898 I572
384. Jakobsdatter Storvik, Lena  gravl. 08 okt 1983 I7152
385. Jakobsdatter Sørsæther, Andrea Kirstina  gravl. 19 Nov 1794 I50561
386. Jakobsdatter Vågan, Anna Jørgine  gravl. 18 Aug 1900 I6904
387. Jakobsen Fillan, Jakob Laurits  d. 31 Mar 1945 I20976
388. Jakobsen Fillan, Leif  gravl. 12 Feb 1943 I20979
389. Jakobsen Gjevik, Martinus  gravl. 25 Aug 1924 I23310
390. Jakobsen Sørsæther, Jens  gravl. 21 Sep 1810 I37671
391. Jegtvik, Einar Andreas Evensen  gravl. 28 Feb 1980 I34204
392. Jegtvik, Helge  d. 12 Apr 2006 I34208
393. Jektvik, Agnes Charlotte  d. 9 Aug 2005 I21254
394. Jektvik, Alfhild Gunda  gravl. 4 Okt 2023 I35488
395. Jektvik, Anbjørg Gerda  gravl. 1 Jun 2011 I34209
396. Jektvik, Erling Leonard  gravl. 2 Des 1983 I11789
397. Jektvik, Even  gravl. 15.11. 2002 I6351
398. Jektvik, Gerhard Alfred  gravl. 09 jul1976 I5677
399. Jektvik, Ingeborg Jørgine  gravl. 4 Apr 2003 I873
400. Jektvik, Ingemar Leonard  gravl. 13 Sep 2002 I11790
401. Jektvik, Inger Alvilde  gravl. 23 Jun 2006 I867
402. Jektvik, Jenny  gravl. 20 Apr 1940 I21256
403. Jektvik, Johan Kristian  gravl. 05 Okt 1992 I866
404. Jektvik, Kåre Leonhard  gravl. 7 Jun 2023 I34637
405. Jektvik, Signe Jensine  gravl. 23 Jun 1911 I23524
406. Jektvik, Trygve  gravl. 9 Mar 2004 I5336
407. Jektvik Hassel, Mari  gravl. 8 Jan 1983 I23069
408. Jensdatter, Anna Jensine  d. 7 Mar 1948 I7557
409. Jensdatter Akseth, Jenny Johanne  gravl. 6 Jul 1929 I279
410. Jensdatter Akseth, Nikoline Jakobine  gravl. 27 Jul 2007 I11613
411. Jensdatter Aune, Anne Catharina  gravl. 1 Aug 1930 I21711
412. Jensdatter Fjeldvær, Karen Anna  d. 14 Nov 1895 I16768
413. Jensdatter Herø, Karen Kristina  gravl. 26 Des 1841 I4304
414. Jensdatter Nesset, Johanna g. Tranvik  gravl. 7 Aug 1926 I163
415. Jensen, Idar Gunvald  gravl. 25 Aug 1995 I35103
416. Jensen, John Ludvig  gravl. 18 Aug 1962 I1982
417. Jensen, Mikael Kornelius  gravl. 29 Des 1883 I70606
418. Jensen Akset, Mathias  gravl. 16 Aug 1884 I6813
419. Jenssen, Kolbjørn Peder  gravl. 10 Okt 1991 I14513
420. Jenssen, Sverre  gravl. 9 Jun 2000 I20637
421. Jenssen Lønseth, Kåre  gravl. 8 Des 2006 I79528
422. Jensø, Anders Nilsen  gravl. 13 Okt 1946 I34417
423. Jensø, Bjarne Nordahl Nilsen  gravl. 11 Nov 1994 I34420
424. Jensø, Borghild Johanne  gravl. 19 Feb 1993 I34418
425. Jensø, Harald  gravl. 12 Jul 1995 I34432
426. Jensø, Iver Olaus  gravl. 5 Sep 1842 I34416
427. Joakimsdatter Henningsvik Øyen, Anna Jørgine  gravl. 30 Aug 1932 I18158
428. Joakimsen Henningsvik, Jakob Albert  d. 26 Jan 1961 I18157
429. Joakimsen Øyen, Ole Kristoffer  d. 12 Sep 1953 I18159
430. Jobotn, Arne  gravl. 15 Mai 1998 I14330
431. Jobotn, Iselin  gravl. 22 Jun 1984 I35062
432. Johannes Olsen Ingeborgvik, Jakob  gravl. 16 Nov 1870 I5604
433. Johannesdatter, Elen Martha  d. 20 Mar 1919 I24630
434. Johannesdatter, Ida Henriette  gravl. 8 Feb 1977 I742
435. Johannesdatter Ansnes, Ellen Berntine  gravl. 16 Sep 1972 I765
436. Johannesdatter Hammervik, Alida Henrikke gift Faber  gravl. 17 Nov 1981 I6898
437. Johannesdatter Haugen, Peternella  gravl. 2 Mai 1869 I44431
438. Johannesdatter Skaget, Lavina  gravl. 10 Jun 1878 I3924
439. Johannesen Mastadøy, Anton Laurits  gravl. 19 Aug 1967 I5522
440. Johannesen Næss, Johannes  gravl. Mai 1930 I733
441. Johannessen Bekvik, Johan Arnt  gravl. 9 Aug 1938 I5584
442. Johannessen Nesset, Othelie Hermine  gravl. 28 Aug 1998 I6508
443. Johannessen Stenkløv, Bernhard Martin  gravl. 3 Mar 1977 I35227
444. Johansdatter, Julie Anna  gravl. 1 Feb 1937 I599
445. Johansdatter Eidsvåg, Anna Eline  gravl. 9 Des 1967 I493
446. Johansdatter Haranes, Ingunn Marie  d. 23 Des 1974 I18161
447. Johansdatter Herø, Ingeborg Eline  gravl. 24 Jan 1923 I4433
448. Johansdatter Melkvik, Hanna Margrethe  d. 8 Jan 1964 I7309
449. Johansdatter Mondahl Selvåg, Beret Marta  gravl. 9 Feb 1966 I3878
450. Johansdatter Oldervik, Elen Marie  d. 22 Nov 1987 I2399
451. Johansdatter Sørsæther, Olava Jakobine  gravl. 9 Mai 1970 I6475
452. Johansdatter Utseth, Kristine Karoline  gravl. 30 Mai 1991 I17320
453. Johansdatter Utseth, Olga Kristoffa  d. 13 Jan 2001 I17321
454. Johansdatter Utsetø, Jonetta  gravl. 18 Jun 1871 I11817
455. Johansen, Johan Oluf  gravl. 17 okt 1958 I2820
456. Johansen Bekvik, Nils  gravl. 13 Mai 1987 I20897
457. Johansen Glørstad, Karsten Margido  gravl. 4 Okt 1967 I1921
458. Johansen Mellemsæther, Paul  gravl. 6 Mai 1980 I8133
459. Johansen Stenkløv, Isak  d. 24 Jun 1853 I2705
460. Johansen Stenkløv, Ole  gravl. 7 Mai 1913 I9990
461. Johansen Strømsnes, Isak  gravl. 23 Aug 1985 I363
462. Johansen Ulvåg, Arne Margido  gravl. 5 Okt 1982 I5136
463. Johansen Utsetø, Kasper Olaus  gravl. 18 Mar 1832 I11851
464. Johnsdatter, Dorthea  gravl. 8 Jan 1892 I11449
465. Johnsdatter Eide, Ingeborg Johanna  gravl. 19 Okt 1933 I21751
466. Johnsdatter Fjeldvær, Berntine Margrete  gravl. 16 Jul 1973 I7887
467. Johnsdatter Ulvan, Beret Maria  gravl. 1 Jan 1781 I6537
468. Johnsdatter Ulvåg, Gjertina Kristina  gravl. 18 Jun 1871 I29959
469. Johnsen, Odd Egil  gravl. 12 Aug 2020 I22335
470. Johnsen, Oskar Edvard  d. 18 Apr 2008 I22334
471. Johnsen, Sevald  gravl. 21 Mai 1871 I37442
472. Johnsen Eide, Jens Ingvald  gravl. 25 Mar 1988 I21772
473. Johnsen Eide, Johan Bernhard  gravl. 2 Apr 1964 I2036
474. Johnsen Eide, John Kristian  gravl. 6 Jul 1968 I21766
475. Johnsen Reksen, Karl Johan  gravl. 28 Feb 1981 I3484
476. Johnsen Tranvik, Anders  gravl. 2 mai 1790 I5406
477. Jonassen Gjevik, Jakob Martin  d. 22 Mar 1945 I5330
478. Jonsdatter, Beret  gravl. 27 Jul 1783 I24538
479. Jonsen Fillan, Paul  gravl. 28 Okt 1896 I848
480. Jonsen Mastad, Anders  d. 24 Des 1869 I5612
481. Justsdatter Hjertø, Olise Gjertine  gravl. 26 Jul 1965 I50058
482. Jørgensen, Einer  gravl. 3 Apr 1736 I62206
483. Jørgensen Hitterdal, Nils Estensen  gravl. 1 Mai 1930 I48835
484. Jøssund, Ingrid Synnøve  gravl. 12 Feb 2020 I37509
485. Jøssund, Kjell Olav  gravl. 18 Feb 2004 I37508
486. Kaasbøll, Arne Guttorm  gravl. 1 Okt 1992 I21251
487. Kaasbøll, Henry Kristoffer  d. 10 Jul 1996 I5883
488. Kaasbøll, Karl Laurits  d. 29 Okt 1960 I5621
489. Kaasbøll, Margit Otelie  gravl. 14 Jun 1996 I21067
490. Karlsdatter Nordvik, Malene Berntine  gravl. 8 Okt 1872 I12972
491. Karstensdatter, Pauline Lavine  gravl. 12 Mai 1951 I14957
492. Kaspersdatter Eidsvåg, Maria Karoline  gravl. 6 Jul 1959 I476
493. Kaspersdatter Risvik, Lena Albertine  gravl. 24 Mai 1958 I23382
494. Kaspersen Storvik, Elias August  d. 10 Aug 1930 I7113
495. Kjevik, Ella Karin  gravl. 23 Jun 1987 I4697
496. Kjevik, Ludvig Kristian  gravl. 16 Aug 1988 I4885
497. Kjølsø, Frits  gravl. 22 Mai 2018 I4370
498. Kjølsø, Halfrid Alvilda  gravl. 23 Jul 1965 I1821
499. Kjølsø, Jenny Nikoline  gravl. 30 Des 1954 I2475
500. Kjønvik, Johannes  gravl. 25 Okt 2000 I14390
501. Kjønvik, Steffen Romario  gravl. 20 Mar 1998 I25163
502. Klausdatter, Karen Oline  gravl. 17 Des 1955 I23387
503. Klingenberg, Lars Alfred  gravl. 31 Jul 1997 I14058
504. Klingenberg Mellemsæther, Ole  gravl. 8 Aug 1916 I3541
505. Klingenberg Sæther, Ole  d. 13 Des 1918 I13779
506. Klubben, Thea Marine Elinusdatter  gravl. 3 Mai 1974 I24635
507. Knutsdatter, Malena  gravl. 17 Sep 1815 I45430
508. Knutsdatter Øyen, Astrid Agathe  d. 10 Okt 1966 I26487
509. Knutsdatter Heggen, Ragnhild Johanne  gravl. 14 Nov 1963 I801
510. Knutsdatter Jobotn, Maren Anna  d. 9 Des 1923 I7375
511. Knutsdatter Øyen, Anne Andrea  d. 16 Sep 2001 I6046
512. Knutsdatter Øyen, Klara Margot  d. 4 Mar 1990 I26490
513. Knutsen Eide, Ole  gravl. 15 Jun 1923 I21743
514. Knutsen Nordsæther, Hans  gravl. 30 mai 1802 I22183
515. Knutsen Strøm, Johan Aneus  gravl. 5 Des 1925 I5928
516. Knutsen Ulvåg, Kristen  gravl. 9 Aug 1868 I7144
517. Knutsen Øyen, Lars  gravl. 2 Aug 1989 I26489
518. Korneliusdatter Grefsnes, Lina Marie  gravl. 19 Jan 1946 I27134
519. Korneliusdatter Gåsvik, Anna  gravl. 5 Aug 1944 I2819
520. Kristensdatter Fillan, Lena  d. 10 Mai 1936 I7123
521. Kristensdatter Skaget, Justine Kristine  gravl. 20 Okt 1919 I20968
522. Kristensdatter Skaget, Olava  gravl. 22 Apr 1932 I2697
523. Kristensen (Fillan), Ole  gravl. 21 Des 1934 I20962
524. Kristensen Fillan, Anders  gravl. 10 Okt 1934 I3834
525. Kristensen Fillan, Anneus  gravl. 15 Aug 1936 I3638
526. Kristensen Oldervik, Kristen  gravl. 12 Des 1962 I24632
527. Kristensen Skaget, Hans  d. 16 Nov 1918 I3843
528. Kristensen Skaget, Kristen  gravl. 2 Jun 1872 I3902
529. Kristensen Skaget, Kristen  gravl. 16 Okt 1917 I24625
530. Kristensen Ulvær, Sten Nikolai  d. 19 Okt 1919 I22172
531. Kristiansdatter, Anne Martha  gravl. 27 Jan 1961 I5523
532. Kristiansdatter Fillan, Maren  gravl. 21 Feb 1779 I17999
533. Kristiansdatter Glørstad, Klara Alvilde  gravl. 29 Sep 2000 I1916
534. Kristiansdatter Kaldkløv, Gurina  gravl. 26 des 1793 I42708
535. Kristiansdatter Kaldkløv, Karen  gravl. 4 des 1791 I56935
536. Kristiansdatter Sæther, Anna Charlotte  gravl. 27 Okt 1987 I5216
537. Kristiansen, Arvid Edevard  gravl. 11 Mai 1979 I13795
538. Kristiansen, Konrad Martin  gravl. 16 Jun 1956 I799
539. Kristiansen, Sverre Magnar  gravl. 23 Mar 1990 I35398
540. Kristiansen Fillan, Lars  gravl. 21 Feb 1779 I17998
541. Kristiansen Fillan, Lars  gravl. 31 okt 1784 I18001
542. Kristiansen Glørstad, Ole  gravl. 13 Nov 1992 I1902
543. Kristoffersdatter, Kristine Pauline  gravl. 1 Jul 1924 I23639
544. Kristoffersdatter, Stina Ovedie  gravl. 12 Aug 1849 I2037
545. Kristoffersdatter Fillan, Elen  gravl. 3 Sep 1769 I18361
546. Kristoffersdatter Sandvik, Anna Johanne  gravl. 23 Nov 1979 I5875
547. Kristoffersdatter Sandvik, Ellen Sofie  gravl. 23 des 1986 I22338
548. Kristoffersen, Alf  gravl. 2 Feb 1999 I13266
549. Kristoffersen, Arthur Edvard  gravl. 17 Okt 1936 I23645
550. Kristoffersen, Erling  gravl. 19 Jun 1992 I6892
551. Kristoffersen, Ester Johanne  gravl. 04.01. 2002 I13267
552. Kristoffersen, Inger Lisa  d. 4 Jul 2016 I23026
553. Kristoffersen, Johan Severin  gravl. 27 Jun 1980 I23644
554. Kristoffersen, Kristoffer Leonard  gravl. 15 Jan 1997 I13268
555. Kristoffersen, Laurits Kristian  gravl. 6 Jun 1941 I5537
556. Kristoffersen, Leif Ingvard  gravl. 29 Apr 1961 I13252
557. Kristoffersen, Ole  gravl. 5 okt 2001 I12164
558. Kristoffersen, Pauline Sofie  gravl. 2 Mai 2003 I22974
559. Kristoffersen, Petter  gravl. 3 Jan 1930 I22971
560. Kristoffersen, Rolf  gravl. 3 Jan 1992 I13270
561. Kristoffersen, Thomas Kristian  gravl. 21 Apr 1980 I5158
562. Kristoffersen Fætten, Anton Edvard  gravl. 30 Des 1944 I23641
563. Kristoffersen Gjevik, Kristoffer  gravl. 12 Jul 1941 I6908
564. Kristoffersen Myhren, Kristoffer Olaus  gravl. 17 Nov 1988 I4982
565. Kristoffersen Myren, Ludvig  d. 2 Feb 1949 I13263
566. Kristoffersen Parelius, Kristoffer Olaus  gravl. 21 Aug 1913 I6141
567. Kristoffersen Strømsnes, Sigfrid Ovedie  gravl. 6 Sep 2002 I23651
568. Kuvåssæther, Magnhild Asbjørg  gravl. 26 Okt 2018 I1994
569. Kvalvik, Asmund  d. 20 Jul 1973 I17400
570. Kvalvik, Olaf  d. 24 Jan 1966 I17399
571. Kvam, Ole Kristian  gravl. 19 mai 2006 I19598
572. Kvernberg, Olaf  gravl. 23 Mar 1984 I23060
573. Landhaug, Olaf Kristian  gravl. 3 Jul 2019 I37483
574. Langtind, Kristine Otelie  gravl. 1 Nov 2002 I7861
575. Larsdatter, Elen  gravl. 10 Sep 1910 I4864
576. Larsdatter, Larsine Kristine  d. 16 Des 1937 I34450
577. Larsdatter Akset, Lena  d. 20 Jul 1866 I7004
578. Larsdatter Børø, Maria  d. 6 Nov 1881 I7456
579. Larsdatter Fillan, Maria  gravl. 29 Apr 1877 I18303
580. Larsdatter Klingenberg, Gjertrud Catharina  gravl. 13 Jul 1895 I8746
581. Larsdatter Langfjæra, Jensine Lavine  gravl. 9 Jun 1923 I15321
582. Larsdatter Sæther, Petronelle Margrete  gravl. 12 Jun 1900 I3546
583. Larsdatter Øyabakken, Hanna  d. 12 Apr 1977 I2487
584. Larsen, Birger Andreas  gravl. 26 Jan 2001 I2489
585. Larsen, Johan Oluf  gravl. 18 Jan 1940 I107
586. Larsen, Lilly Alise  gravl. 4 Aug 2000 I4395
587. Larsen, Maren Johanne  gravl. 4 Nov 2021 I16482
588. Larsen, Olaf Bernhard  gravl. 22 Feb 1947 I108
589. Larsen Budal, Lars  gravl. 18 Jun 1871 I18301
590. Larsen Gjevik, Ole  gravl. 21 Mai 1870 I3077
591. Larsen Klingenberg, Ole  gravl. 31 Mai 1830 I8743
592. Larsen Mastad, Andreas  d. 31 Mar 1903 I5315
593. Larsen Mellemsæther, Johan Henrik  gravl. 25 Aug 1960 I3548
594. Larsen Mellemsæther, Lars  gravl. 8 Mai 1919 I7090
595. Larsen Skjærbusdal, Johannes  gravl. 24 Nov 1930 I5526
596. Larsen Sæther, Daniel Olaus  gravl. 2 Apr 1943 I3528
597. Larsen Tranvik, Anton Laurits  gravl. 27 Mai 1866 I168
598. Larsen Tranvik, Arnt  gravl. 7 Jul 1945 I8147
599. Larsen Ulvær, Ludvig Bernhard  gravl. 27 Jul 1934 I14977
600. Larsen Øyen, Ingebrigt  d. 8 Jun 1802 I45373
601. Larsen Øyen, Kristian  gravl. 12 Mai 1813 I17996
602. Lauritsdatter, Lina Berntina  d. 5 Des 1883 I16208
603. Lauritsdatter Kristoffersen, Lina  gravl. 28 Jul 1965 I13247
604. Lauritsdatter Mastad, Elen Regine  gravl. 14 Apr 1950 I5425
605. Lauritsdatter Mastad, Lina Andrea  gravl. 8 Feb 1964 I5424
606. Lauritsdatter Mastad, Marie Jensine  d. 19 Jan 1977 I5426
607. Lauritsdatter Sæther, Laura Olava  gravl. 14 Jan 1884 I50559
608. Lauritsdatter Sørsæter, Andrea Bergitte  gravl. 6 Jun 1883 I5225
609. Lauritsdatter Sørsæther, Henrikke  gravl. 29 mai 1862 I48904
610. Lauritsen, Johan Kornelius  d. 9 Des 1883 I16209
611. Lauritsen, Johan Ludvig  gravl. 4 Mai 1935 I34443
612. Lauritsen Ansnes, Jens Olaf  gravl. 25 Mai 1942 I5624
613. Lauritsen Sørsæther, Jakob Nikolai  gravl. Jul 1874 I50558
614. Leikvam, Paula Indianne  gravl. 29 des 2016 I19146
615. Leirvik, Solveig  gravl. 16 Jan 1998 I14640
616. Lervik, Alf Magne  gravl. 26 Jul 2018 I47550
617. Lervik, Anne Martha  gravl. 28 Sep 1999 I16637
618. Lervik, Jenny Johanne  gravl. 30 Des 2008 I6873
619. Lervåg, Andre  gravl. 19 Des 1995 I63335
620. Lervåg, Anna  gravl. 29 Mar 2010 I21245
621. Lervåg, Arne Ingvald  gravl. 18 Jan 1985 I14117
622. Lervåg, Arvid Olaus  gravl. 13 Apr 1983 I26709
623. Lervåg, Gudrun  gravl. 15 Des 2006 I26708
624. Lervåg, Hulda Marie  gravl. 18 Aug 1995 I9224
625. Lervåg, Johan Henry  gravl. 11 Feb 1982 I14120
626. Lervåg, Johan Martin  gravl. 24 Apr 1968 I14116
627. Lervåg, Ottar Johannes  gravl. 28 Jun 2002 I26707
628. Lervåg, Thoralf Marius  gravl. 4 Jun 1993 I14119
629. Lind Jakobsen Øyen, Knut  gravl. 19 Jun 1933 I18113
630. Lind Storvik, Jakob  gravl. 3 Des 2004 I26562
631. Lossius, Ingolf Kyrre  gravl. 4 Jan 2012 I19479
632. Ludvigsdatter Hammerstad, Ingeborg Jørgine  gravl. 13 Des 1966 I1819
633. Ludvigsdatter Hansen, Franciska Dagmar  gravl. okt 1879 I50982
634. Ludvigsen Jektvik, Hans Edvard  gravl. 21 Nov 1962 I12504
635. Lyngvær, Arnt Mathæus  d. 8 Sep 1981 I23326
636. Løvås, Elin Kristine  gravl. 02.06. 1992 I14331
637. Magnusdatter, Josefine Marie  gravl. 1 Aug 1875 I23703
638. Markusdatter Tørvik, Marie Regine  gravl. 3 Aug 1981 I3779
639. Markussen Strømsnes, Johan Petter  d. 7 Okt 1960 I2400
640. Martinsdatter Risvik, Magda Bergljot  gravl. 7 Mar 1970 I21047
641. Martinsdatter Sandåsen, Ida Amalie g. Gjevik  gravl. 1 Okt 1980 I1967
642. Martinsen, Agnes Ovedie  gravl. 29 Apr 2003 I21595
643. Martinsen, Erling Svebak  gravl. 20 Jul 2010 I2239
644. Martinsen, Olaus Laurits  gravl. 20 mai 1968 I24359
645. Martinsen, Signy Jorun f. Hansen  gravl. 27 Sep 2019 I2025
646. Martinsen Gjevik, John Martin  gravl. 13 Apr 1955 I5331
647. Martinsen Lervåg, Magnar  gravl. 6 Jan 1970 I26712
648. Martinsen Pulk, Ole Anders  d. 6 Jul 1993 I24163
649. Martinsen Sandåsen, Anton Edvard  gravl. 11 Jan 1980 I1965
650. Martinsen Sandåsen, Arvid Edvind  gravl. 10 Des 1945 I769
651. Martinsen Slåttavik, Hans Anton  gravl. 14.06. 1972 I767
652. Mastad, Hanna Gurine  gravl. 30 Jan 1997 I5876
653. Mastadøy, Hermand Konrad  gravl. 11 Apr 1986 I6844
654. Mastadøy, Hjalmar Leinhardt  gravl. 17 Feb 1922 I5557
655. Mastadøy, Inga Eline  gravl. 22 Apr 1986 I5528
656. Mathiasdatter, Karen  gravl. 8 mai 1806 I28993
657. Meland, Ivar Olav  gravl. 7 Sep 1970 I62029
658. Melandsø, Harald Sigurd  gravl. 1 Jun 1987 I21184
659. Melkiorsdatter Riiber, Melvine Amalia  gravl. 30 Mar 1918 I1730
660. Melkvik, Lars Olsen Sørkvammen  d. 1870 I14923
661. Mellemsæther, Georg  gravl. 23 Mar 2018 I17324
662. Mellemsæther, Harald  d. 23 Mar 2008 I5880
663. Mellemsæther, Hillbjørg Helene  gravl. 23 Aug 1977 I19827
664. Mellemsæther, Johan Martin  gravl. 6 Jun 1987 I9049
665. Mellemsæther, Jørgen Gustav  gravl. 17 Aug 1973 I5091
666. Mellemsæther, Jørgen Gustav  gravl. 23 Feb 2017 I20431
667. Mellemsæther, Kåre Olaus  gravl. 4 Feb 2000 I34957
668. Mellemsæther, Lars Andreas  gravl. 16 Jul 1971 I3788
669. Mellemsæther, Marie  d. 25 Jan 2014 I5546
670. Mellemsæther, Mary Johanne  gravl. 27 Okt 1989 I8132
671. Mellemsæther, Ole Marius  gravl. 26 Nov 2004 I20900
672. Mellemsæther, Oskar  gravl. 19 Sep 1973 I3787
673. Mellemæther, Rudolf Martin  gravl. 11 Sep 1957 I9118
674. Michelsdatter Ulvnes, Christiana  gravl. 27 Sep 1863 I40194
675. Mikalsen, Andreas Edvard  gravl. 12 Aug 1966 I35050
676. Mikalsen, Mikal  gravl. 20.06. 1985 I35186
677. Mikkelsdatter, Anna Dorthea  gravl. 14 Feb 1933 I23423
678. Mikkelsdatter, Martha Edrikke  gravl. 12 Des 1929 I31306
679. Moen, Charlotte Ovedie  gravl. 28 Apr 1989 I2287
680. Moen, Martin Konrad  gravl. 6 Mai 1982 I2286
681. Molde, Olava Margrethe  d. 15 Jun 1850 I27732
682. Morsund, Arnvid  gravl. 24 Feb 2017 I37857
683. Morsund, Bjørn Inge  gravl. 23 Jun 1997 I37861
684. Mortensdatter, Malena  gravl. 4 Jun 1781 I2980
685. Mortensen, Ove Helmer (Hilmar)  gravl. 28 mai 1849 I26991
686. Mortensen Reksen, Johan Sverdrup  gravl. 2 Okt 1971 I17559
687. Mortensvik, Emil Leonard  gravl. 14 Mai 2008 I34376
688. Mortensvik, Ingeborg Laureen  gravl. 15 Sep 2010 I34383
689. Mortinussen, Kristian Martin  d. 24 Jun 1927 I495
690. Myhren, Kjell Harald  gravl. 11 Nov 2015 I75991
691. Myhren, Rolf  gravl. 3 Jun 2019 I75992
692. Møller, Margrete Maria  gravl. 17 Feb 1793 I23409
693. Nergård, Jens Karl  gravl. 11 Aug 2010 I6886
694. Nesset, Arne Martin  gravl. 4 Jan 2013 I19244
695. Nesset, Brit  gravl. 22 Nov 1974 I8299
696. Nielsen Kjevik, Ole  gravl. 28 Sep 1879 I4636
697. Nielsen Wold Ulvan, Gjert Laurits  d. 20 Jan 1860 I10101
698. Nikolaisdatter, Johanna Otilie  gravl. 3 Jun 1877 I63368
699. Nilsberg, Helge  gravl. 10 Apr 2013 I34428
700. Nilsdatter Akseth, Julie  gravl. 19 Jun 1974 I278
701. Nilsdatter Bottenvik, Stina Johanna  gravl. 22 Des 1883 I77910
702. Nilsdatter Elven, Hilda Ovedie  gravl. 7 Apr 1978 I23481
703. Nilsdatter Elven, Sessi Pauline  d. 16 Des 1988 I23484
704. Nilsdatter Mastad, Beret  gravl. 1778 I4754
705. Nilsdatter Mastad, Bergitte Marie  gravl. 19 Sep 1964 I5396
706. Nilsdatter Mastad, Sara Jørgine  gravl. 16 Aug 1937 I5393
707. Nilsdatter Sørsæther, Sara Kristine  gravl. 9 Sep 1949 I3466
708. Nilsdatter Tranvik, Klara  gravl. 24 Aug 1783 I55548
709. Nilsdatter Ulvan, Sara Kjerstina  gravl. 3 Jan 1819 I10260
710. Nilsdatter Ulvåg, Ingeborg  gravl. 16 Jul 1826 I7000
711. Nilsen, Amund Marius  gravl. 25 Mai 2016 I3538
712. Nilsen, Anna Krisrtine  gravl. 13 Nov 1942 I61023
713. Nilsen, Bjarne Nelius  gravl. 2 Mar 2001 I17928
714. Nilsen, Borghild Margith  gravl. 6 Jun 1994 I7082
715. Nilsen, Jenny Ingeborg  gravl. 15 Feb 2013 I22135
716. Nilsen, Olga Amalie  d. 11 Nov 2014 I7085
717. Nilsen, Oskar Karles  gravl. 6 Mai 1964 I2015
718. Nilsen Akset, Andreas Martinus  gravl. 26 Mai 1962 I5310
719. Nilsen Akset, Ole  gravl. 30 mai 1802 I2565
720. Nilsen Elven, Hans Olbert  gravl. 10 Okt 1989 I23480
721. Nilsen Elven, Johan Ingvald  d. 22 Des 1985 I23486
722. Nilsen Gjevik, Jonas  d. 8 okt 1901 I20854
723. Nilsen Gjevik, Nils Olaus  gravl. 31 Jan 1968 I7098
724. Nilsen Gjevik, Ole  gravl. 21 Jan 1969 I1968
725. Nilsen Mastad, Nils Ingvald  gravl. 11 Apr 1979 I5327
726. Nilsen Oldervik, Johan  gravl. 21 Okt 1810 I29788
727. Nilsen Rønning, Anton Mortinus  gravl. 4 Mai 1847 I43005
728. Nilsen Selvaag, John Edvard  gravl. 3 mai 1967 I4878
729. Nilsen Skaget, Kristian Edvard  d. 25 Des 1920 I24628
730. Nilsen Tranvik, Arnt  gravl. 25 Mar 1792 I18377
731. Norbotten, Karl Henry  gravl. 31 Jul 2009 I16556
732. Nordbotn, Karsten Bernhof  gravl. 3 Feb 2023 I9031
733. Nordbotn, Tove  gravl. 28 Okt 2020 I7854
734. Nordbotten, Bjørg Mathilde  gravl. 12 Okt 2016 I21644
735. Næss, Johanna Oline  gravl. 15 Jun 1978 I10652
736. Olausdatter, Oline Dorthea  gravl. 6 Aug 1940 I6879
737. Olausdatter Brøttingsvåg, Elen  gravl. 12 Feb 1882 I6854
738. Olausdatter Brøttingsvåg, Karen Oline  d. 9 Jul 1969 I6828
739. Olausdatter Eidsvåg, Anna Sofie  gravl. 31 Jul 1973 I798
740. Olausdatter Eidsvåg, Ovedie Pauline  gravl. 12 Des 1974 I796
741. Olausdatter Kåsbøll, Marie Sophie  gravl. 1925 I5147
742. Olausdatter Kåsbøll, Olava Margrethe  gravl. 14 Mar 1966 I24906
743. Olausdatter Tangvik, Alise Berntine  gravl. 18 Jun 1994 I6357
744. Olausen Brøttingsvåg, Ole Martin  gravl. 1 Des 1965 I5428
745. Olausen Eidsvåg, Andreas  gravl. 29 Jan 1900 I48136
746. Olausen Eidsvåg, Kristian Edvard  gravl. 24 Okt 1949 I800
747. Olausen Venaas, Anton  gravl. 24 Jul 1870 I10562
748. Olausen Værnes, Nils Olaus  gravl. 17 Jun 1986 I24458
749. Olaussen, Asbjørn  gravl. 10 Okt 2008 I45004
750. Olaussen Mellemsæther, Ole Andreas  gravl. 1 Nov 1926 I5146
751. Olaussen Værnes, Hans Kornelius  gravl. 27 Aug 1946 I3496
752. Oldervik, Johan Edvin  gravl. 14 Feb 2001 I4583
753. Oldervik, Jostein  gravl. 2 Jun 1988 I21074
754. Oldervik, Magda  gravl. 15 Aug 2002 I24634
755. Oliversen Tuvik Skaget, John Ludvik  gravl. 19 Jul 1937 I7176
756. Olsdatter, Hilma Josefine  d. 25 Feb 1971 I1361
757. Olsdatter, Justine Oline  gravl. 4 Jul 1974 I5159
758. Olsdatter, Olga Elvine  gravl. 28 Apr 1989 I12287
759. Olsdatter Ansnesmyr, Helena  gravl. 29 Mai 1871 I67916
760. Olsdatter Auknes, Eline Berntine g. Vågan  gravl. 19 Mai 1958 I5959
761. Olsdatter Balsnes, Gunhild  gravl. 17 Apr 1786 I8953
762. Olsdatter Hanekamvik, Anne Maria  gravl. 18 Okt 1812 I67047
763. Olsdatter Helland, Marit  gravl. 19 Mai 1883 I12107
764. Olsdatter Herø, Hanna Berntine  gravl. 4 okt 1971 I21593
765. Olsdatter Hjelle, Marit  gravl. 8 Apr 1899 I6165
766. Olsdatter Ingeborgvik, Jørgine Margrete  gravl. 20 Aug 1932 I20127
767. Olsdatter Kjevik, Lena Jensine  gravl. 10 Jun 1878 I20658
768. Olsdatter Kjevik Ingeborgvik, Martha  gravl. 1 Okt 1924 I4634
769. Olsdatter Skreddervik, Kristina Serine  gravl. 27 Jul 1935 I3356
770. Olsdatter Stenkløv, Anna Jørgine  gravl. 13 Jan 1942 I3639
771. Olsdatter Stenkløv, Ingeborg Johanna  gravl. 29 Aug 1902 I9994
772. Olsdatter Stokkvik, Ovedie Konstanse  gravl. 17 Jul 1978 I15254
773. Olsdatter Strand, Kristine  gravl. 11 Jun 1880 I19991
774. Olsdatter Vedø, Marit  gravl. 10 Mai 1866 I14938
775. Olsen, Alfred Laurits  d. 10 Feb 1963 I4262
776. Olsen, Anna Alvilde  gravl. 5 Jun 1997 I18104
777. Olsen, Arthur Magnar  gravl. 11 Sep 1986 I6915
778. Olsen, Borghild Marie  gravl. 26 Okt 2002 I4990
779. Olsen, Hjalmar  gravl. 05.07. 1995 I34600
780. Olsen, Ingeborg Berntine  gravl. 11 Jan 2000 I35521
781. Olsen, Judith Othelie  d. 8 Apr 2010 I6950
782. Olsen, Kristian Martin  gravl. 3 Feb 1965 I766
783. Olsen, Mary  gravl. 3 Jun 2022 I20430
784. Olsen, Oddvar Matheus  gravl. 23 Mar 1987 I6874
785. Olsen, Ole Andreas  gravl. 10 Jan 1891 I12387
786. Olsen, Olga Adelaide  gravl. 24 Jul 2001 I35265
787. Olsen (Herø), Ole Andreas  gravl. 29 Okt 1976 I35718
788. Olsen Akset, Kristoffer  gravl. 25 Nov 1810 I46995
789. Olsen Bekvik (Berget), Peder  gravl. 8 Jun 1873 I700
790. Olsen Bottenvig, Peder  gravl. 11 Jun 1876 I14947
791. Olsen Brøttingsvåg, Leif Artur  gravl. 6 Mar 1998 I5430
792. Olsen Brøttingsvåg, Olaus  gravl. 17 Nov 1928 I5429
793. Olsen Brøttingsvåg, Olaus  gravl. 29 Nov 1912 I5756
794. Olsen Eide, Aksel  gravl. 11 Sep 1957 I1997
795. Olsen Eide, Jens Ludvik  gravl. 9 Aug 1973 I621
796. Olsen Fillan, Kristian Alfred  gravl. 12 Des 1941 I21015
797. Olsen Glørstad, Johan Gabriel  gravl. 8 Feb 1957 I600
798. Olsen Glørstad, Ola Ole Edvard  gravl. 14 Mar 1959 I1737
799. Olsen Glørstad, Oluf Gunerius  gravl. 1967 I1736
800. Olsen Hanekamvik, Benjamin  gravl. 11 Apr 1814 I59864
801. Olsen Hermanstad, Edvart Sigurd  gravl. 2 Apr 1982 I14982
802. Olsen Herøya, Ole  gravl. 29 Apr 1804 I42722
803. Olsen Kjevik, Rasmus  gravl. 2 Jun 1872 I4681
804. Olsen Klingenberg, Erik  gravl. 11 Jun 1810 I18417
805. Olsen Klingenberg, Erik Andreas  gravl. 19 Jul 1807 I59611
806. Olsen Kvale Asplien, Ole  gravl. 1 Apr 1872 I42549
807. Olsen Lervik, Kristen  gravl. 31 Mai 1789 I11386
808. Olsen Olsvik, Hans  gravl. 15 Mai 1815 I67762
809. Olsen Sandvik, Anton Julius  gravl. 24 Jun 1971 I23864
810. Olsen Sandåsen, Ole  gravl. 12 Jan 1785 I2570
811. Olsen Tranvik, Amund  gravl. 28 Apr 1867 I9105
812. Olsen Ulvåg, Gabriel Olaus  gravl. 1 Jul 1932 I19977
813. Olsen Vedø, Knut  gravl. 6 Jun 1870 I7457
814. Olufsdatter Vågan, Ingeborg Johanne  gravl. 4 okt 1977 I5957
815. Ottosen Stub, Fredrik  gravl. 21 Jun 1851 I19500
816. Parelius, Margrete Marie  gravl. 5 Aug 1810 I23415
817. Paulsdatter Kaald, Anna Jonette  gravl. 25 Feb 1847 I16540
818. Paulsdatter Kaald, Pauline Villadine  gravl. 2 Jun 1879 I18540
819. Paulsdatter Vavik, Martine Emilie Julianna  gravl. 9 Jul 1973 I11461
820. Paulsen (Kirksæter) Balsnes, Ole  gravl. 29 Aug 1858 I42142
821. Paulsen Fillan, Ole  d. 2 Nov 1910 I34861
822. Paulsen Kaald, Carl Martin  gravl. 10 Mar 1899 I18542
823. Pedersdatter Blomli, Marie Kristine  gravl. 27 Nov 1972 I730
824. Pedersdatter Henningsvik, Oline Jørgine  gravl. 3 mai 1874 I44
825. Pedersdatter Henningsvik, Trine Marie  gravl. 5 Sep 1895 I23036
826. Pedersdatter Strand, Ingeborg  gravl. 17 Apr 1870 I14953
827. Pedersdatter Udseth, Ingeborg  gravl. 23 Des 1916 I25144
828. Pedersen Bottenvik, Ole  gravl. 27 Des 1822 I15836
829. Pedersen Utsetø, Jon  gravl. 5 Apr 1767 I4917
830. Pehrson, Anders  d. 10 Feb 1859 I1752
831. Petersdatter Klubben, Karen  gravl. 20 Des 1940 I63126
832. Petersdatter Mastad, Karen Anna  gravl. 7 Aug 1923 I5657
833. Petersen Eidsvaag, Karl Harald  gravl. 5 Jul 1929 I2419
834. Pettersdatter, Ingeborg  gravl. 17 Apr 1928 I23871
835. Pettersdatter Kjønvik, Inga Amalie  d. 28 Aug 1972 I5153
836. Pettersen, Annie Oline  gravl. 26 Sep 1994 I84027
837. Postholm, Johanna Elfrida  gravl. 8 Feb 2013 I16954
838. Postholm, Martin  gravl. 4 Nov 1931 I16956
839. Postholm, Ole Bernhard  gravl. 30 Nov 2003 I16947
840. Postholm, Ragna Ovedie  gravl. 5 Mai 2000 I16953
841. Rabben, Randi  d. 24 Des 2005 I18510
842. Ranheim, Ole Johan  gravl. 3 Jun 2000 I22196
843. Rask, Olav Arnfinn  gravl. 2 Mar 2022 I22978
844. Rask, Oskar Hartvik  gravl. 13 Apr 1989 I22977
845. Rask, Simen Andre  gravl. 24 Mar 2020 I2671
846. Rasmusdatter Mellomsæter, Marit  gravl. 6 Jan 1779 I17989
847. Rasmusdatter Sandvik, Anne Kirstina  gravl. 9 Des 1918 I5421
848. Rasmusdatter Sandvik, Jensine Albertine  gravl. 25 Mar 1965 I23273
849. Rasmusdatter Skjærbusdal, Johanne Marie  gravl. 26 Sep 1964 I9837
850. Rasmussen Hanekamvik, Ole  gravl. 7 Jun 1801 I28839
851. Rasmussen Kvale (Nesset) Selvåg, Ole  gravl. 5 Sep 1852 I7225
852. Rasmussen Udseth, Rikard  gravl. 25 Jun 1848 I4881
853. Reksen, Kåre Johan  gravl. 25 Jul 1989 I7318
854. Reksen, Olaus  gravl. 23 Nov 1992 I7317
855. Risan, Olianna g. Aksetøy  gravl. 27 Jan 1973 I18059
856. Risvik, Alfred Marius  gravl. 31 Okt 1990 I23388
857. Risvik, Petter Hagbart  gravl. 5 Apr 2013 I23391
858. Rogne, Emmy Claudine  gravl. 17 Apr 1973 I23719
859. Rogne, Harald Arnfinn  gravl. 17 Mar 2021 I653
860. Rogne, Karl Brungot  gravl. 2 Nov 1994 I647
861. Rolfsdatter, Lovise (Louise) Margrethe  gravl. 20 Jun 1875 I9817
862. Rolfsen Børøsund, Andreas Martinus  gravl. 4 Sep 1870 I8270
863. Rolfsen Børøsund, Sivert  gravl. 22 Jun 1834 I9468
864. Rotnes, Magnar Kristian  gravl. 10 Des 1984 I27162
865. Røhmyr, Mary  gravl. 14 Sep 1999 I14514
866. Røstvik, Fanny Alvilde  gravl. 20 Des 1956 I7128
867. Røstvik, John  gravl. 27 Feb 2013 I7142
868. Røstvik, Johnny Othelie  gravl. 28 Apr 1970 I7132
869. Røstvik, Karen  gravl. 3 Feb 2021 I7141
870. Røstvik, Magda Sofie  gravl. 23 Apr 1982 I7131
871. Røstvik, Odin Marius  gravl. 26 Aug 1991 I7133
872. Røvik, Stina  d. 8 Mai 1948 I3790
873. Sandstad, Ronald Olaf  gravl. 27 Aug 1993 I61535
874. Sandvik, Erling  gravl. 24 Jul 1919 I43773
875. Sandvik, Hans Kristoffer  gravl. 3 Jul 2015 I23281
876. Sandvik, Kristian Sigurd  gravl. 6 Mar 1984 I23275
877. Sandvik, Kristoffer  gravl. 2 Des 1981 I34419
878. Sandvik, Stina Henrikke  gravl. 6 Nov 1938 I23276
879. Sandås, Halvdan Bjarne  gravl. 02 des 2008 I2521
880. Sandås, Jenny Johanne  gravl. 7 Sep 1973 I770
881. Sannes, Inger  gravl. 29 okt 2004 I19556
882. Schanche, Andreas  gravl. 5 Mar 1775 I23156
883. Schanche, Kristoffer Ludvik  d. 24 Nov 2002 I7488
884. Selvåg, Agnes Marie  gravl. 2 Mai 1997 I5221
885. Selvåg, Asbjørg  gravl. 14 Nov 1991 I5224
886. Selvåg, Hilda Julie  gravl. 24 mai 1986 I4971
887. Selvåg, Nils Andreas  gravl. 29 Mai 1962 I5218
888. Severeide, Bergith/Birgit  gravl. 25 Feb 2016 I9444
889. Sivertsen, Helga Mathilde  d. 17 Apr 1977 I1447
890. Sivertsen, Lars  gravl. 25 Des 1831 I26781
891. Sivertsen Fjeldvær, Anton  gravl. 8 Jun 1976 I14429
892. Sivertsen Halsen Lervåg, Ingebrigt Mathias  gravl. 24 Feb 1890 I45283
893. Sivertsvik, Mary Amalie  gravl. 11 Mai 1995 I35308
894. Skagen, Lars  gravl. 28 Apr 1982 I21592
895. Skaget, Arnfinn Birger  gravl. 2 Feb 1950 I2479
896. Skaget, Johan Saras  gravl. 20 Aug 1969 I21066
897. Skaget, Johannes Magne  gravl. 2 Des 2008 I21070
898. Skaget, Paul Alfred  gravl. 13 Mar 1987 I2476
899. Skaget Nilsen, Espen  gravl. 16 okt 2012 I29395
900. Skarsvåg, Karen Synnøve  gravl. 3 Mai 1988 I14032
901. Skjærvik, Ågot Magda  gravl. 5 Nov 2008 I5530
902. Skogås Krangnes, Marita  gravl. 9 Feb 2022 I19197
903. Sletta, Svanhild Pauline  gravl. 9 Sep 2009 I21404
904. Slåttavik, Fredrik Mikal  gravl. 15 des 1998 I35307
905. Slåttavik, Hans Alfred  d. 8 Okt 2007 I21377
906. Slåttavik, Harald Olav  gravl. 7 Apr 2022 I35270
907. Slåttavik, Henry Edvin  gravl. 3 Okt 1990 I771
908. Slåttavik, Johan Albert  gravl. 1 Nov 1996 I916
909. Solbakken Ulvan, Kristine Lovise  gravl. 20 Jul 1960 I9073
910. Sollie, Anne Signe  gravl. 3 Nov 2017 I1196
911. Steen, Hergunn Normanda  d. 20 Jun 2007 I25156
912. Steen, Stine Marie  gravl. 1878 I19591
913. Stenkløv, Bjarne Arvid  gravl. 5 Feb 1923 I35229
914. Stenkløv, Johannes Alfred  gravl. 20 Jul 2001 I35259
915. Stenkløv, Kristian Andreas  gravl. 30 Apr 1996 I12494
916. Stenkløv, Odd  gravl. 27 Des 2001 I12493
917. Stenkløv, Olaug Herdis  gravl. 1 Jul 2016 I462
918. Stensdatter Glørstad, Mille  gravl. 15 Jun 1942 I1833
919. Stensdatter Utseth, Nikoline Gunelie  gravl. 21 mai 1868 I11085
920. Stensen Kaldkløv, Hans handelsmann  gravl. 14 okt 1804 I8844
921. Stensen Strøm, Erik  gravl. 31 Mar 1835 I14012
922. Stensen Ulvær, Edvard Kristoffer  gravl. 16 Sep 1974 I23321
923. Stokkan, Geir Are  gravl. 05 mai 2015 I27831
924. Stora, Anne Maria Benjaminsdatter  gravl. 4 Jul 1875 I15114
925. Stora, Anne Maria Benjaminsdatter  gravl. 20 Jul 1873 I15884
926. Stora, Maria Tomasdotter  gravl. 13 Aug 1889 I15020
927. Storvik, Anna Lovise  gravl. 6 Nov 1882 I23947
928. Storvik, Arne Asbjørn  gravl. 29 Apr 2015 I23709
929. Storvik, Edvard  d. 18 okt 1984 I7148
930. Storvik, Erling  gravl. 22 Aug 1986 I7155
931. Storvik, Halfrid Bergliot  gravl. 21 Okt 1999 I23710
932. Storvik, Jakob  gravl. 25 Aug 1967 I7147
933. Storvik, Johan Arvid  gravl. 26 Jun 1915 I23926
934. Storvik, Justine Marie  gravl. 6 Nov 1882 I23946
935. Storvik, Karen Elfrida  gravl. 2 Nov 2005 I7150
936. Storvik, Låke Oddbjørg  gravl. 23 Mar 1984 I18108
937. Storvik, Otto  gravl. 20 Jul 1990 I3312
938. Storvik, Sverre Jakob  gravl. 30 Okt 1980 I21013
939. Strand, Andreas Hansen  gravl. 1 Mai 1870 I14937
940. Strand, Gabriel Martin  gravl. 10 Aug 1987 I3439
941. Strand, Paul Hermodsen Hovset  d. 1862 I12192
942. Strøm, Elfrida Dortea  gravl. 27 Jun 1970 I5934
943. Strøm, Kåre  gravl. 18 Aug 2021 I25032
944. Strøm, Sara Kirstine  gravl. 15 Jun 1986 I5328
945. Strømsvik, Martine Johanna g. Jegtvik  gravl. 9 Jul 1991 I34205
946. Sundsby, Mary Irene  gravl. 24 okt 2013 I23091
947. Svebakk Martinsen, Erling  gravl. 30 Jan 1957 I23046
948. Sveen, Egil Håkon  gravl. 22 Apr 2020 I22072
949. Sveen, Jarle Reidar  gravl. 31 Mai 2002 I22059
950. Svendsdatter Bottenvik, Lavina Maria  gravl. 17 Nov 1906 I3841
951. Svendsen Rødberg Haranes, Abraham  gravl. 12 Mai 1843 I46407
952. Sæther, Albertine Karoline Emelie  gravl. 6 Jun 1986 I7120
953. Sæther, Anna Jørgine  d. 5 Apr 2013 I3537
954. Sæther, Arne Johan  gravl. 19 Jul 1988 I10008
955. Sæther, Bjørn Arnfinn  gravl. 6 Apr 1985 I3765
956. Sæther, Helge  d. 7 Jan 1948 I6557
957. Sæther, Jens Kristian  gravl. 13 Mar 1948 I6555
958. Sæther, Johan  gravl. 10 Nov 1983 I6479
959. Sæther, Leif Ingemar  gravl. 23 Jul 1959 I6481
960. Sæther, Ludvik Alfred  gravl. 9 Jan 1985 I3530
961. Sæther, Solveig Marie  gravl. 30 Okt 2001 I6485
962. Sæther Mastad, Jonetta Oline sykesøster  gravl. 2 Mai 2018 I5626
963. Sætran, Lovise Elfrida  d. 24 Mai 2007 I23083
964. Sølfestdatter Ulvåg, Ingeborg Marianne  gravl. 1871 I45541
965. Sølfestsen Ulvåg, Sten  gravl. 1871 I44970
966. Sørensen, Alf Jentoft  gravl. 13 Jun 1982 I2018
967. Sørensen, Arne Sigurd  gravl. 1 Feb 1971 I18107
968. Sørensen, Henry Arnold  gravl. 15 Nov 1975 I2013
969. Sørensen, Jenny Pauline  gravl. 3 Nov 2000 I2014
970. Tangen, Elsa  gravl. 22 mai 2002 I22061
971. Teodorsdatter Vedø, Ingeborg Marie  gravl. 29 Mai 1862 I20641
972. Teodorsen Vedø, Martin  gravl. 20 Sep 1886 I20639
973. Thomasdatter Herø, Rakel  gravl. 13 Apr 1916 I6166
974. Thomassen, Olaus  d. 2010? I6410
975. Thomassen Kjedal, Nils Alfred  gravl. 29 Sep 1970 I6362
976. Tollefsdatter Akseth, Hansine  gravl. 7 Nov 1942 I7062
977. Torbergsdatter Hattevik, Gisken  gravl. 10 Aug 1873 I40400
978. Trondsen Landevåg, Nils Laurits  gravl. 10 Sep 1984 I36578
979. Trøan, Alf Asbjørn  gravl. 1990 I7106
980. Tuseth, Hill  gravl. 4 Jan 2019 I26230
981. Tybring Stensen, Hanna Massine  gravl. 1 Jul 1886 I18543
982. Tørset, Aslaug  gravl. 3 Jun 2016 I4355
983. Ulriksen Herø, Asbjørn Kristoffer  gravl. 26 Jul 2002 I805
984. Ulvan, Karen Berntine  gravl. 13 Feb 1998 I21272
985. Ulvnes, Alfhild Mary  gravl. 21 Jul 2000 I2490
986. Ulvær, Bjarne Modulf  gravl. 8 Jun 2016 I14981
987. Ulvær, Ingeborg Marie  gravl. 8 Aug 1931 I80281
988. Ulvær, Marie Kaspara Olsdatter  gravl. 5 Apr 1979 I14961
989. Ulvær, Oddrun Pauline  gravl. 11 Jul 1997 I14978
990. Ulvær, Paul 0lsen  gravl. 22 Mar 1899 I16316
991. Ulvær, Pauline Margarethe Olsdatter  gravl. 7 Feb 1903 I16317
992. Ulvåg, Daniel Edvard  gravl. 6 Jun 1884 I23501
993. Vassbotn, Asbjørn  gravl. 28 Nov 2018 I1943
994. Vedø, Annetta Olsdatter  gravl. 4 Nov 1877 I14529
995. Værnes, Lina Pauline  gravl. 24 Nov 1996 I2017
996. Værnes, Paul Ludvik  gravl. 19 Jul 1907 I55209
997. Walholm, Marta Johanne  gravl. 10 Mai 2017 I23040
998. Wang, Nina  gravl. 28 Jun 2019 I23057
999. Wang Olsen, Sebastian  gravl. 26 Jun 2019 I65571
1000. Wiig, Arthur Gerhard  d. 7 Sep 2012 I25164
1001. Wærdal Hestnes, Henrik Kristoffer  gravl. 13 Mar 1974 I39498
1002. Øyen, Anna Sofie  gravl. 30 Jan 1942 I3334
1003. Øyen, Antonie Edvarda  gravl. 30 Nov 1972 I7146
1004. Øyen, Arthur  gravl. 5 Aug 1983 I16493
1005. Øyen, Asbjørn  gravl. 9 Jul 2004 I21030
1006. Øyen, Aslaug  gravl. 27 Okt 1977 I18122
1007. Øyen, Bernt Anton  gravl. 4 Nov 1916 I2610
1008. Øyen, Charlotte Marie  gravl. 27 Jun 1961 I3529
1009. Øyen, Gunnar  gravl. 21 des 1984 I21028
1010. Øyen, Herlof Alfred  gravl. 31 Okt 1946 I18103
1011. Øyen, Karl Edvard  gravl. 12 Aug 1999 I7153
1012. Øyen, Karl Johan  gravl. 3 Jan 1945 I729
1013. Øyen, Monika  gravl. 31 Jul 2018 I25810
1014. Ågesen, Jacob  gravl. 19 Apr 1884 I56844