Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, Hitra


Straumsvika 11/1, Barmfjorden, Hitra.  
Gården lå tidligere under Barman.
Lorents Abrahamsen Strømsvik (1830-1886) bygslet først et jordstykke i utmarka i Barman. I 1875 var det delings- og skyldsetningsforretning i Barman, og Lorents fikk auksjonsskjøte på gården (Søndre) Strømsvik i 1876 for 160 spd. Han var fra Haraneset og var gift med Petrolina Hansdatter f. 1834 i Mausund. De fikk 7 barn: 

1. Hans f. 1855, d. som liten. 
2. Laura Eline f. 1856. Gift med Johan Olaus Olsen, f. 1860 i Trondheim. 2 kjente barn. 
3. Hanna Albertine f. 1859. Gift med Sigfred Dahl f. 1854 i Hammerfest. 
4. Hans Petter, neste bruker. 
5. Anton Edvard, f. 1864 
6. Martin Leonard (1867-1882) 
7. Sigurd Ludvik Strømsvik  (1872-1938). Han ble gift 2 ganger på Frøya og bodde på Kverva. Tilsammen 7 barn. 

Hans Petter Lorentsen Strømsvik (1862-1936) overtok gården da faren døde i 1886. Den godeste Hans Petter hadde nok ikke god nok kontroll på økonomien og det ble foretatt flere utpantinger hos ham på grunn av bl.a. forfalte skattekrav. Han var gift med Hanna Fredrikke Fredriksdatter Aune (1859-1910) og de fikk 8 barn: 

1. Ludvig Leonard (1885-1912). 11 dager før sin død fikk han en sønn med Jørgine Alise Bernhardsdatter Bækken f. 1889. 
2. Anton Peder (1888-189) 
3. Laura Albertine, neste bruker. 
4. Maldor f. 1893. Han utvandret til Amerika i 1914. 
5. Alvilde Berntine f. 1895. 
6. Helga Antonie (1898-1968). Hun ble gift med Kristian Berntsen Mortensvik (1888-1967). De fikk 6 barn i Mortensvika. 
7. Hans f. 1902 
8. Olga Marie (1904-1951). Fikk 1 datter med John Ludvik Alfredsen Aune (1902-1934). Senere gift med Paul Larsen Krangnes (1900-1982). De bodde på Sunde. 

Laura Albertine Strømsvik (1890-1974) tok over eiendommen i 1937. Det var 10 dekar dyrka mark. Laura fikk 2 barn med Martin Olsen Søbstad (1890-1973) fra Leinstrand: 

1. Hanna Kristine (1917-1984). Hun ble i 1935 gift Leif Olaf Aune (1915-1991). De bygde "Norheim", Straumsvika i 1946 og fikk 3 barn. 
2. Erling Søbstad, neste bruker. 

Erling Søbstad (1925-2013) Tok over eiendommen etter moren, Erling ble gift med Eline Haugen (1925-2006) fra Sørburøya. De fikk 3 barn: 

1. Oddvar Terje, neste bruker. 
2. Eva f. 1959 
3. Brit Elin f. 1963. 

Oddvar Terje Søbstad f. 1950 har pr. 2006 eiendomsrettighetene til eiendommen. Han er ugift. 


 
Straumsvika 11/2, Barmfjorden, Hitra.

Christoffer Andersen fikk skjøte på gården i 1848 fra Ole Olsen for 300 spd. Christoffer solgte gården allerede i 1856 til M. F. Wang. Nå var prisen 700 spd. 

I 1883 kjøpte Johan Edvard Kristiansen (1843-1908) gården på auksjon for kr. 600. Han var fra Balsnes og ble i 1875 gift med Albertine Johansdatter Haranes (1853-1887). De fikk 5 barn: 

1. Johan Kristian, neste bruker. 
2. Inga Andrea (1878-1918). Da broren Johan Kristian døde i 1914 var de Inga og hennes mann som ble nye eiere i Straumsvika 11/2. Se nedenfor. 
3. Alfred Edvard (1881-1913). Ble bruker på Strømsvika 11/?. Gift med Maren Berntine Johansdatter Hammeren (1885-1966) fra Frøya. De fikk 3 barn:

1. Marie Johanne (1905-1993). Hun ble i 1934 gift med Leif Thorvaldsen (1906-1966) fra Namsos. De bodde i Trondheim. Barn?
2. Albertine Elvida (1907-2001). Gift med Johan Ludvik Gautvik (1909-1995). De bodde på Titran og fikk 2 barn.
3. Alf Margido, neste bruker. (1909-1983)

Alf Margido Strømsvik (1909-1983) overtok farens hus fra 1905. Han var linjearbeider og etablerte også Strømsvik Camping på eiendommen. Alf var gift med Aasta Johanne Haranes (1912-1985). De fikk 3 barn:

1. Alfred, f. 1937. Gift med Mary Berg fra Namsos. De flyttet til Trondheim og fikk 2 barn.
2. Randi (1939-?)
3. Aase Anne, neste bruker.

Aase Anne Strømsvik f. 1950. Hun ble gift med Roar Olsen (1948-2005) fra Trondheim. De videreførte campingen, og fikk 2 sønner:

1. Alf Roar
2. Viktor.

Vi går tilbake til Johan Edvard Kristiansen og  Albertine Johansdatter Haranes sine to yngste barn:
 
4. Mathilde Elisabeth f. 1884. Gift med Knut Karlsen Herje f. 1886. De emigrerte til Amerika og fikk 4 barn før de reiste over. 
5. Ingvald Bernhard (1887-1919). Han var gift med Gusta Karoline Margrethe Reitan (1880-1957). Ingen barn. Ingvald hadde 1 sønn fra tidligere med August Strøm. 

Johan Kristian Edvardsen Strømsvik (1876-1914) tok over eiendommen sammen med sine søsken da faren døde, og fikk skjøte på gården fra disse i 1908 for kr. 700. Johan Kristian ble gift med Helga Ovedia Johansdatter Hammer (1891-1918). De fikk 3 barn: 

1. Jenny Alida (1909-1979). Hun var gift to ganger, og bodde i Trondheim. Ingen barn. 
2. Olaf Johan (1911-1912). 
3. Alfrid Johanne f. 1913. Hun ble gift i Trondheim med Karl Leonhard Knudsen (1910-1981). Barn? 

Da Johan Kristian Strømsvik døde i 1914 var det søsteren Inga Andrea Strømsvik (1787-1918) og hennes mann Henrik Strømsvik (1883-1967) som ble eiere av gården. Han var fra Ulvan på Ulvøya. De fikk 5 barn: 

1. Ida Marie f. 1905. I 1925 var hun kjøkkenpike i Trondheim. Ugift 
2. Martine Johanna (1908-1981) Gift med Einar Andreas Evensen Jegtvik (1902-1980). De bodde på Ansnes og fikk 5 barn. 
3. Johan Arthur (1911-1920). 
4. Magnhild Kristine (1915-1929). 
5. Haldis (1917-1998). Gift med Helge Magnar Meland (1918-1956). De fikk 4 barn i Sørvågen. Senere skilt. 

Eier pr. 2006 er Anne Aase Strømsvik Olsen f. 1950.
 


Straumsvika 11/13, Barmfjorden, Hitra

Idar Julius Olsen Strømsvik (1906-1990) kjøpte gården på tvangsaksjon i 1931 (tinglyst i 1934) for kr. 2300. Før dette var gården eid av Ingeborg Nordvaag fra 1927. Idar giftet seg i 1932 med Magnhild Sofie Alfredsdatter Aune (1913-2002). De fikk 5 barn: 

1. Elsa (1930-2022) Gift med Ingmund Jenssen (1923-1996) fra Stavlia. De fikk 2 barn i Stavlia. 
2. Herdis f. 1933. Gift med Odd Johan Jenssen (1922-2003). De bodde i Trondheim før de flyttet til Fillan. De fikk 2 barn. 
3. John f. 1939. Han er gift med Margrethe Amanda og de fikk 2 barn. Familien er bosatt på Askaøy ved Bergen. 
4. Ingvar Margido, neste bruker. 
5. Tor Aage, f. 1945. Han er gift med Gerd Elveseter f. 1950. De bor i Trondheim og har 2 barn. 

Ingvar Margido Strømsvik (1943-2014) bodde på gården til han døde. Var gift med Janne Helene Brevikdal. f. 1946, skilt. De fikk 2 døtre: 1. Nan Evy, f. 1964 2. Line, f. 1971. 

Tor Aage Strømsvik, f. 1945 fikk eiendomsretten til eiendommen etter Ingvars død.
 

Lyngvik, 11/56, Straumsvika, Barmfjorden, Hitra 
(Tidligere 11/3).

Plassen lå tidligere under Barman sammen med Straumsvika, Haranes, Brevik og Myren.

Ole Johnsen Aune og kona Berte Pedersdatter bygslet et markstykke i Lyngvika i 1846, og de ryddet og bygde et plassrom her.
Olaus Abrahamsen Brevik f. ca 1827-1885) var husmann her fra 1854 før han i 1876 fikk auksjonsskjøte på gården for 160 spd. Han festet også et jordstykke som han ryddet i Straumsvika mot pliktarbeid samt en årlig avgift. Olaus var gift med Beret Pedersdatter Volden (1838-1906). De fikk 4 barn:

1. Henrik Elias, neste bruker.
2. Hanna Eline f. 1867
3. Stine f. 1871
4. Ulrik Daniel (1875-1910).

Henrik Elias Olausen Lyngvik f. 1858 fikk skjøte på gården fra moren i 1891 for kr. 800. Ikke mange år senere døde Henrik og moren fikk igjen skjøte på gården i 1896, og i 1901 bygslet hun bort gården til Magnus Hansen Øen og hans kone for resten av deres levetid, samt at en av deres sønner skulle få bo på Øvre Melkvika, som lå under Lyngvik. 
I 1901 fikk Ulrik Daniel skjøte på Lyngvik fra moren for 1400 kroner. Det ville seg imidlertid ikke for denne familen i Lyngvika, for Ulrik døde allerede i 1910, av tæring. Dødsboet ble solgt på auksjon til Johan Aune for 1200 kroner i 1912. Etter utskifting i  1915 solgte Johan Aune gården allerede i 1918 til Olaf Aune. Nå var prisen kr. 4000.

I 1933 kjøpte Anton Alfred Værø (1892-1969) gården på tvangsauksjon for kr. 3510. Skjøtet ble tinglyst 22/1-1935. Anton kom fra Halten, Frøya. Fram til da hadde Anton J. Vik vært eier siden 1927. Anton Værø avsto i 1936 grunn til nyveien som skulle komme mellom Sandstad og Melandsjø. Anton ble i 1917 gift med Elise Josefine Enoksen (1899-1992). Hun var fra sør-frøya. De fikk 5 barn:

1. Harriet Eline (1918-2007). Ble gift med Edmund Haltland (1913-1979). De bodde i Haltland, Barmfjorden og fikk 1 sønn.
2. Edel (1923-2015). Gift med Trygve Johansen (1922-1998). De bodde i Trondheim og fikk 2 barn.
3. Alvhild (1923-2007) var gift med Kåre Johan Haugen (1928-2015) fra Høyanger, hvor de også bodde. Ingen barn.
4. Erny Alma (1926-2016). Gift med Erling Johansen fra Trondheim. De fikk 2 døtre.
5. Tordis Marie f. 1940. Gift med Anton Moen (1931-2013) fra Sauøya, Frøya. Bosatt i Trondheim og fikk 2 barn.

Eiendomsretten til eiendommen pr. 1998 har Tordis Marie Moen.   Breivika, 11/5, Straumsvik, Barmfjorden, Hitra
Gården lå tidligere under Barman, som ble skyldsatt i 1875.

Fredrik Johannesen Aune (f. 1820) fikk auksjonsskjøte på denne gården i 1876 for 130 spd. I 1881 inngikk han kontrakt med sersjant Holm om gruvedrift (sølv) på gården. Fredrik giftet seg i 1850 med Anne Martha Johansdatter Klauset, f. 1827 på Fræna. Hennes mor var søster til Lars Pedersen Hammerstad (f. 1795). Fredrik og Anne Martha fikk 8 barn på Aune og i Breivika:

1. Johanna, f. 1850. Gift med Henrik Størkersen f. 1847 på Stod. De fikk 2 barn.
2. Peter Elias, neste bruker.
3. Beret Martha (1857-1933). Gift med Johan Hansen Solheim (1851-1922). De bodde i Solheim og i Vikan. 5 barn.
4. Hanna Fredrikke (1859-1910). Hun fikk en datter med Tollef Mikalsen, f. 1859.
5. Johan Aneus, f. 1862. Gift med Ingeborg Korneliusdatter f. 1859 i Balevåg. De fikk 9 barn.
6. Dorthea Josine, f. 1865, d. som lita.
7. Dorthea Josine f. 1868
8. Anton Ludvig (1871-1887).

Peter Elias Brevik (1853-1913) Han ble gift med Mali Angrimsdatter Pedersli (1858-1946) fra Rindal. De fikk 3 barn i Breivika:

1. Jette Amanda (1886-1918) ble gift med Jakob Iversen Haranes (1882-1955). De var gårdfolk i Haraneset og fikk 2 barn.
2. Anna Jensine (1892-1973). Ble gift med Bent Johannesen Blakstad (1894-1976. De bodde i Meldal og fikk 3 barn.
3. Petra Marie, neste bruker.

Petra Marie Petersdatter (1897-1975) var først gift i 1918 med Johan Fredrik Sørvik (1897-1920). Ingen barn. Så ble hun i 1922 gift med Karl Johannes Olsen (1899-1938) fra Melkvika. De overtok i Breivika og bygde nytt bolighus der i 1951. Petra og Karl Johannes Olsen fikk 6 barn i Breivika:

1. Jenny Othelie (1922-2017). Hun ble gift med Ole Kristian Kvam (1909-2006) fra Sørkvammen. De ble også boende på Sørkvammen hvor de fikk 2 barn.
2. Ole Karsten, neste bruker
3. Mary Pauline (1925-2013) som ble gift med Leif Helgebostad. De var trolig barnløse og bodde i Trondheim.
4. Judith Petra (1927-2017). Hun var gift med Johan Oskar Solheim (1916-2003). De bodde i Kristiansund og fikk 2 barn.
5. Peder (1932-2013)
6. Edith f. 1934.

Ole Karsten Brevik (1923-2000) var gift med Edith Johanne Kvernø (1932-2007). De fikk 3 barn:

1. Unni f. 1957. Gift/skilt med Oddmund Wilhelmsen f. 1950. De fikk 2 barn i Fillan
2. Jon Birger f. 1961. Gift med Heidi Sand f. 1961. 1 datter.
3. SivBarman 11/7, Straumsvik, Barmfjorden, Hitra
Jens Stav var eier av Barman (70/112-deler) en periode. Etter skyldsetningen i 1875 fikk Even Andersen, f. 1836, auksjonsskjøte på Barman for 1500 spd. Han ble gift med Anna Birgitte Sivertsdatter f. 1844. De fikk 5 barn. Even bortforpaktet jaktretten til gården i 1877 til Busch Schmidt samt til familien Schnabel for en periode på 10 år. I 1879 ble det utskilt tomt til Barmfjorden skolekrets ved gavebrev fra Even Andersen. Even Andersen slet økonomisk med å beholde gården, og i 1890 fikk lensmann Brodkorb auksjonsskjøte på gården for 4510 kroner. I 1898 solgte han gården for 6000 kroner til Ole Andersen Skjeie (1838-1913) fra Kvam i Hordaland. Han var gift med Brita Jonsdatter (1846-1928) fra Jondal, Hordaland. De fikk 11 barn, alle født før paret kom til Hitra. Eldst var Anders (1866-1933). Han fikk skjøte på gården fra faren i 1906. Anders fikk 2 barn før han ble gift. I sitt ekteskap fikk han ingen barn. I 1928 solgte Anders gården til Johan Enoksen Fillingsnes (1862-1936) for kr. 8000. Johan ble boende på gården til han døde. Hans kone var Elisabeth Olausdatter Hakkebo (1866-1951). De var begge fra Frøya og hadde 5 barn.

I 1940 ble Erling Magnar Sveen (1906-1993) eier av Barman. Han var gift med Helga Eggen (1913-1998). De overtok handelen på stedet og de fikk to barn:

1. Arna Marie f. 1934.
2. Egil, neste bruker.

Egil Håkon Sveen (1944-2020) tok over gården etter foreldrene. Han var gift med Assa  (Aslaug) Ansnes (1950-). De fikk ingen barn.
I 2005 solgte de gården til Olav Athammer, f. 1965 og Hilde Jørgensen, f. 1964Barman ytre, 11/9, Straumsvika, Barmfjorden, Hitra

Brødrene Halvor og Peder Pedersen Meland og Nils Pedersen Vikstrøm fikk skjøte på denne gården fra Even Andersen Barman i 1886 for kr. 1300. Kjøperne solgte imidlertid gården igjen allerede  i 1889 til Magnus Larsen Østreim for kr. 1350. I 1899 fikk Nils Olsen Skeie (1868-1927) fra Tysnes i Hordaland skjøte på gården fra Østreim for kr. 2850. Han fikk først en sønn på Dolmøya med Rakel Iversdatter Beøy. Hans kone ble Gunelie Ingeborg Reitan (1878-1959). De fikk 3 barn i Barman. De fire barna:

1. Ingvald Olai f. 1916
2. Beate Hjørdis (1917-1979). Gift med Bjarne Pedersen (1911-1989). De bodde i Bergen.
3. Ole (1918-1997). Ugift, ingen barn
4. Brigt (1920-1994). Han fikk en sønn med Lilly Gunhild Kjølsø (1928-2022).

Gunelie hadde fra tidligere to barn: Kåre Jentoft Lund (1911-1967) og  Odd Kristian Olsen (1914-1988).

Det ble Ole Skjeie (1918-1997) som overtok gården. 
I 1996 ble Øystein Lund, f. 1967 eier av Barman ytre i 1996. Han er barnebarn til ovenfor nevnte Kåre Jentoft Lund. Bysting, 11/10, Straumsvika, Barmfjorden, Hitra
 
Gården ble skyldsatt i 1890. Lensmann Brodtkorb fikk skjøte på gården i 1890, men han skjøtet i 1894 eiendommen til Jakob Hansen (1839-1913) fra Årdal i Sogn og Fjordane. Han ble gift med Gurine Johansdatter Haranes (1846-1888). Han ble senere gift med Ingeborg Jensdatter Aune, f. 1853, og fikk med henne 1 datter. Tilsammen 8 barn. Hans sønn, Gustav f. 1882 fikk skjøte på gården i 1913, men familien flyttet fra gården og Mikal Gerhard Andersen. Jektvik (1887-1967) fra Ansnes kjøpte eiendommen i 1917. Mikal  Gerhard Jektvik var medlem i Hitra kommunestyre og innehadde flere kommunale verv. Han ble gift med Gina Oline Olsdatter Glørstad (1882-1972) og de fikk 4 barn:

1. Ole Arthur (1907-1976). Han ble gift med Inga Sørgjerd f. 1907 fra Orkdal. De var bosatt på Fannrem og fikk 6 barn.
2. Magnar Gabriel, neste bruker.
3. Ingemar Halvdan (1918-2006)
4. Sten (1924-1926).

Magnar Gabriel Jektvik (1914-2004)  overtok farsgården i 1950. Han var medlem i Hitra kommunestyre og i skolestyret. Magnar bygde nytt hus på eiendommen og var gift med Agnes Hedvig Rogne (1913-2001). De fikk fire barn i Bystingen:

1. Sten Harald (1935-2001). 
2. Bodil f. 1939. Hun er gift Olsen.
3. Asbjørn Marius (1943-2023). 
4. Svanhild f. 1953.

Eier av eiendommen pr. 1985 er Bodil Jektvik Olsen, f. 1939.Bekken, 11/12, Straumsvika, Barmfjorden, Hitra

Ole Andersen Skjeie var eier av Bekken inntil han solgte til Bernhard Jørgensen i 1898 for 1200 kroner. Bernhard Jørgensen var gift med Hanna Johansdatter Lyngvik og de fikk 7 barn.  Han solgte i 1919 gården til Johan Aune for 3000 kroner. I 1921 fikk Hitra sparebank auksjonsskjøte på gården, men solgte samme år til Martin Jakobsen Kjølsø  (1866-1962) for 2934 kr. Det ble nok økonomiske vanskeligheter for Martin - det var noen utpantinger på  grunn av mislighold av gjeld i hans tid på gården, men han greide imidlertid å beholde den. I 1939 avsto han fri grunn til nyveien mellom Sandstad og Melandsjø. Kjølsø ble aldri gift, men han hadde en datter sammen med Karen Marie Danielsen Vassdal (1896-1965). Karen hadde imidlertid 4 barn fra tidligere forhold. Barna i Bekken:

1. Kårhild Margit (1915-2000)
2. Frithjof Magnar (1918-1992)
3. Rolf Ludvig (1924-2010)
4. Lilly Gunhild (1928-2022)
5. Synnøve Marie f. 1932

 
Kilder:
Norges Bebyggelse
Hitterslekt.no
Hitraboka II
Kartverkets eiendomsregister
Panteregister Hitra sorenskriveri
Adresse : Breddegrad: 63.62139643095202, Lengdegrad: 8.847529292106652
Fødsel

Treff 1 til 31 av 31

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Andreasdatter, Berit - Anna21 Mai 1853Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI39447
2 Aune, Gerd Randi11 Mai 1935Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI20424
3 Aune, Hans Petter6 Apr 1946Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI20425
4 Aune, Leif Harry21 Aug 1949Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI20426
5 Bernhardsdatter Bækken, Bergitte Marie30 Aug 1898Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI29255
6 Christiansdatter, Dortohea Eline14 Sep 1865Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI46405
7 Eriksen, Helge Oddmund4 Jul 1920Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI38743
8 Hansdatter Strømsvik, Laura Albertine12 Aug 1890Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI21620
9 Hansen Strømsvik, Anton Peder1 Jun 1888Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI40538
10 Johannesdatter, Johanna Oline1 Nov 1882Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI41940
11 Johansen Ovadal, Josef14 Sep 1883Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI45245
12 Johnsdatter Aune, Gunnbjørg7 Des 1924Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI30072
13 Lorentsdatter Strømsvik, Hanna Albertine21 Nov 1859Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI21701
14 Lorentsen Strømsvik, Anton Edvard22 Sep 1864Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI21702
15 Lorentsen Strømsvik, Hans29 Jul 1855Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI21699
16 Lorentsen Strømsvik, Hans Petter22 Apr 1862Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI21621
17 Lorentsen Strømsvik, Laura Eline21 Okt 1856Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI21700
18 Lorentsen Strømsvik, Maldor Aksel23 Aug 1893Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI21623
19 Lorentsen Strømsvik, Martin Leonard25 Apr 1867Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI21703
20 Lorentsen Strømsvik, Sigurd Ludvik19 Jan 1872Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI21704
21 Strømsvik, Atle1958Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI60279
22 Strømsvik, Hans Martin12 Jan 1902Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI39944
23 Strømsvik, Helga Antonie7 Mai 1898Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI21624
24 Strømsvik, Line25 Sep 1971Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI84469
25 Strømsvik, Mona1958Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI60280
26 Strømsvik, Nan Evy26 Aug 1964Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI38933
27 Strømsvik, Olga Marie15 Jan 1904Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI21625
28 Søbstad, Brit Elin25 Jul 1963Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI29343
29 Søbstad, Eva22 Mar 1959Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI29342
30 Søbstad, Hanna Kristine10 Jul 1917Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI20423
31 Søbstad, Oddvar Terje3 Mai 1950Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI29333
Død

Treff 1 til 13 av 13

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Abrahamsen Strømsvik, Lorents6 Des 1886Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI21697
2 Aune, Leif Olaf11 Aug 1991Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI14417
3 Edvardsen Strømsvik, Olaf Johan26 Apr 1912Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI47970
4 Fredriksdatter Aune, Hanna Fredrikke10 Okt 1910Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI21543
5 Hansen Strømsvik, Anton Peder3 Okt 1889Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI40538
6 Hansen Strømsvik, Ludvig Leonhard18 Mar 1912Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI21622
7 Haranes, Aasta Johanne18 Des 1985Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI6260
8 Johansdatter Hammer, Helga Ovedia2 Nov 1918Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI31236
9 Larsen Barman, Jakob9 Feb 1908Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI2854
10 Lorentsen Strømsvik, HansFør 1862Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI21699
11 Lorentsen Strømsvik, Hans Petter3 Mar 1936Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI21621
12 Strømsvik, Johan Arthur15 Jan 1920Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI29345
13 Søbstad, Hanna Kristine16 Des 1984Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI20423
Bosted

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bosted Person ID
1 Larsen, ToneStraumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI19650
Gård

Treff 1 til 5 av 5

Etternavn, Fornavn Gård Person ID
1 Abrahamsen Strømsvik, LorentsStraumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI21697
2 Hansdatter Strømsvik, Laura AlbertineCa 1955Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI21620
3 Lorentsen Strømsvik, HansStraumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI21699
4 Lorentsen Strømsvik, Hans PetterStraumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI21621
5 Søbstad, Oddvar TerjeStraumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraI29333
Bolig

Treff 1 til 1 av 1

Familie Bolig Famile ID
1 Olsen Strømsvik / AuneCa 1955Straumsvika, 11/1, Barmfjorden, HitraF6380