Kvalen, Gjøssøy, Kvenvær, Hitra

Kvalen, gnr. 50, bnr. 3, Gjøssøy, Kvenvær

Plassen hadde opprinnelig fått navnet Jægtvik fordi den store sandfjæra ble nyttet til å legge opp flakajekter og andre fartøy for reparasjon eller overhaling.
Det er fortalt at hval skal ha forvillet seg inn i Kvalsundet, og at dette er grunnen til at plassen skiftet navn til Kvalen. (Hitraboka II, side 370)

Johannes Johnsen fikk plasseddel på Kvalen i 1868. Han omkom senere på Frohavet under ei bygdareise. Kona Cornelia døde på sykehuset i Kristiansund omkring 1895. De var barnløse. Kristoffer Lossius kjøpte husa i Kvalen etter enken, Cornelia. Det var en stuebygning - med stue, kammers og kjøkken, samt sval - et lite fjøs med høytrev over, et naust og brygge. Kristoffer bygslet plassen av broren, Rasmus, som på den tiden var eier av Gjøssøy.

Kristoffer (1857-1949) var fisker og spillemann. Han ble gift i 1888 med Ingeborg Rasmusdatter Kirksæther (1860-1940) og de fikk 3 barn:
1. Morten, f. 1889
2. Mette Ragna, f. 1891
3. Hans Bernhard (neste bruker)

Det ble yngstemann, Hans Bernhard, f. 1896, som overtok plassen i 1923 for kroner 1200 + kår til de gamle. Hans omkom på sjøen allerede året etter overtakelsen, og kona Klara, født Paulsen, satt med eiendommen til sønnen Hans Kolbjørn tok over. Han kjøpte imidlertid et hus på Skårøya (Solhaug, gnr. 51, bnr. 2) i 1948 hvor han og familien ble boende til 1970-tallet da de bygde hus og flyttet til Oldervika i Fillan.

Hans Bernhard og Klara fikk 4 barn:
1. Erna f. 1920. Hun ble gift med Kåre Knoph, f. 1918. De bodde i Steinkjer.
2. Kristine Johanne (1921-1923)
3. Hans Kolbjørn (neste bruker)
4. Anne Hansine, f. 1924. Hun ble gift med Kjell Halvorsen, f. 1923 i Trondheim. De bodde i Trondheim.

Neste eier i Kvalen ble Hans Kolbjørn, f. 1923. Han ble i 1945 gift med Anny Paulsen, f. 1925 i Froan, Frøya. De bygde hus på Skårøya, men flyttet i 1970-årene til Fillan, hvor de bygde seg nytt hus. De fikk 5 barn:

1. Inger Karin
2. Hans Aksel
3. Eva
4. Svein
5. Laila

Eva Lossius ble neste eier. Hun eier pr. dato (2022) fortsatt eiendommen.

(Gunnar Christoffer Lossius)

Adresse : Breddegrad: 63.51831412318684, Lengdegrad: 8.321371078491211
photo_library
Bilder
NOT-F-imgsrc-path
Kvalen i Gjøssøy, Hitra, G.nr. 50, b.nr. 3

Eier fra 2000-tallet: Eva Lossius, som overtok eiendommen etter faren, Hans Kolbjørn. Opprinnelig var navnet på plassen Jektvik fordi den store sandfjæra nedenfor husa ble brukt til å legge opp flakajekter og andre fartøy for reparasjon og overhaling. Da hval forvillet seg inn i sundet skiftet plassen etter hvert navn til Kvalen (Morten Lossius i Hitraboka II side 370)

Fødsel

Treff 1 til 6 av 6

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Lossius, Mette Ragna19 Mar 1891Kvalen, Gjøssøy, Kvenvær, HitraI19852
2 Kristoffersen Lossius, Morten22 Nov 1889Kvalen, Gjøssøy, Kvenvær, HitraI19851
3 Lossius, Anne Hansine19 Des 1924Kvalen, Gjøssøy, Kvenvær, HitraI13202
4 Lossius, Hans Bernhard15 Aug 1896Kvalen, Gjøssøy, Kvenvær, HitraI13198
5 Sandås, Kari Sofie14 Mai 1938Kvalen, Gjøssøy, Kvenvær, HitraI13197
6 Sandås, Ruth6 Nov 1934Kvalen, Gjøssøy, Kvenvær, HitraI13196
Død

Treff 1 til 3 av 3

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Frølich Nilsen Strøm, Daniel Christian6 Sep 1909Kvalen, Gjøssøy, Kvenvær, HitraI19409
2 Olsen Kirksæther, RasmusAug 1899Kvalen, Gjøssøy, Kvenvær, HitraI25100
3 Rasmusdatter Kirksæther, Ingeborg Olina29 Mar 1940Kvalen, Gjøssøy, Kvenvær, HitraI19850
Plass

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Plass Person ID
1 Mortensen Lossius, KristofferKvalen, Gjøssøy, Kvenvær, HitraI19844