29/1, Asmundvåg, Hitra

Asmundvåg gnr. 29 bnr. 1, Hitra


Asmundvåg var fortsatt en helgård fram til omkring 1648, men da Anders Riiber ble eier delte han gården mellom tre leilendinger. Det var viktig med mest mulig inntekt i form av bygselsavgif. De tre bygselmennene var Jens Torstensen (løpenr. 104), Jørgen Henriksen og Lars Larsen Asmundvåg. I 1700 gikk Lars ut som bygselbonde og hans bruk ble delt i to - mellom to forskjellige Anders Andersen.
Tidligere nevnte Lars Larsen ble den første selveierbonde. Han kjøpte sitt bruk på 1/2 sp. av Riiber i 1714. Jens Torstensen fikk skjøte fra sorenskriveren da bruket gikk på auksjon i 1726. Denne gården var dobbelt så stor, 1 sp, og fikk løpenr. 104.

I 1753 fikk Ole Toresen Asmundvåg (må ikke forveksles med en senere Ole Toresen på gården) skjøte fra krigsråd Rogert på det tredje bruket som også var 1/2 spann. Dette bruket fikk løpenr. 107. Ole Toresen var gift 2 ganger, første gang med Marit Nilsdatter Ulset, f. ca 1701 i Tingvoll. De fikk 7 barn, de fleste før de kom til Asmundvåg. Som enkemann ble han gift med Mille Rasmusdatter Høyer. Hun var datter til lensmann Høyer i Honnes (Vikan, Barmfjorden).) De fikk ingen barn sammen, men Mille hadde to barn fra sitt første ekteskap med Ole Einersen Honnes: Rasmus Olsen og Martha Olsdatter. https://www.hitterslekt.no/getperson.php?personID=I42421&tree=1

I 1813 ble fire av Asmundvåg-gårdene solgt til Rasmus Brochman Parelius, den ene ved auksjon. Det hadde seg slik at den ene gårdmannen, Hans Pedersen døde i 1791, og gården hans, to bruk med løpenr. 105 og 106, var den som Parelius kjøpte på auksjon. Anders Pedersen på nabogården døde i 1793, og Ole Hansen og Jens Hansen døde begge i 1803. Slik var alle gårdmennene på Asmundvåg blitt revet bort på kort tid.
Enka etter Ole Toresen satt som nevnt med bygselen på gården en tid, og senere var det nokså rotete med bruksforholdene og flere bruk var bygslet under ett. I 1833 var Lars Evensen bygselmann på Ole Toresens bruk. I 1856 ble gården kjøpt av Anders Arntsen ved skjøte fra krigsråd Holtermann. Han overdro gården samme året til sønnen Petter Andreas Andersen Asmundvåg. Det ble holdt en delingsforretning mellom alle 5 brukene den 5. september 1863.


Heretter omtales hvert enkelt bruk:

Asmundvåg 29/1, løpenr. 103.
Løpenr. 103 ble gården til Anders Andersen Asmundvåg (1765-1834). Han ble i 1801 gift med Berit Jensdatter. Han fikk skjøte fra faren (Anders Pedersen Asmundvåg f. 1736) i 1789. Anders og Berit fikk 6 barn:

1. Anne f. 1801.
2. Jens, neste bruker
3. Mille Andrea f. 1805. Ble gift med Lars Kristoffersen Småge, f. 1799. Lars ble eier av ene Smågegården i 1841. De fikk 5 barn
4. Petter f. 1806
5. Ingeborg (1808-1808)
6. Peder (1814-1815)

I 1830 overtok Jens Andersen (1802-1868) gården og var gårdmann i 40 år. Han giftet seg i 1831 med Ellen Elisabeth Helsø (1810-1886). De fikk 7 barn og det var bare Jens og Mille som vokste opp. Jens tok over gården.

1. Johannes (1832-1842)
2. Beret Anna (1835-1871). Hun ble gift med Anders Sivertsen Helgebostad (1821-1897). De var gårdfolk på Helgebostad 36/1, og fikk 6 bar.
3. Johan (1839-1842)
4. Anne Elisabeth (1842-1919). Hun ble Thomas Markussen Smågesjø (1839-1916). De bodde i Smågesjø hvor de fikk 2 barn.
5. Anton Johan, neste bruker.
6. Magnus (1848-1865)
7. Mille Johanna (1852-1929). Ble gift på Småge med Lars Magnus Larsen Småge. De var brukere på Småge, 7 barn.

Arvingene etter Jens Andersen solgte gården til hans sønn Anton Johan Jensen for 300 spd. Anton Jensen (1844-1910) var gift med Beret Berntine Eilertsdatter Hestnes (1845-1899). Anton Johan solgte gården i 1878 og han og Beret tok over hennes farsgård på Hestnes og flyttet dit. 4 barn, se Hestnes. Da (i 1878) kjøpte Arnt Andersen Asmundvåg denne Asmundvåg-gården for kr. 2600. Han var sønn til Anders Arntsen Asmundvåg og fru Berit Olsdatter Hestnes, som i kort også tid var eiere av løpenr. 107 på Asmundvåg.

Arnt Andersen Asmundvåg var gift med Elen Maria Olsdatter Teigen (1837-1884). De fikk ingen barn som levde opp, og han ble enkemann tidlig. Arnt skjøtet gården med løpenr. 103 i 1886 til sin svoger Peder Martin Olsen f. 1847 for kr. 2000. Peder Martin Olsen var gift med Anna Dorthea Johansdatter Hestnes f. 1848.

Peder Martin Olsen solgte gården i 1893 til Johan Martin Ovadal, og flyttet da til Kristiansund, men fikk før det to barn på Asmundvåg:

1. Johan Ulrik Olsen (1885-1963). Han ble ordfører i Kristiansund samt statsråd. Gift Med Sofie Aalmo fra Aure. De fikk 7 barn.
2. Ellen Anna f. 1887.

Johan Martin Estensen Ovadal (1851-1938) var neste eier på Asmundvåg 29/1. Han bodde og arbeidet på gården i 1900. Hans kone var Beret Johanna Olsdatter Hallervik f. 1852. På gården bodde også i 1900 den ugifte Albert Sarasen Havn, f. 1878, som gårdsarbeider og fisker. I 1901 kjøpte Albert gården av Ovadal og selgerne fikk kår på gården. Albert Havn må ha mistet gården på et vis fordi han i 1929 kjøpte samme gården på tvangsauksjon for kr. 8000 kroner. Albert Havn ble i 1913 gift med Inga Marie Pettersen Valen (1889-1967) fra Frøya. De fikk 6 barn på Asmundvåg:

1. Berit Johanne (1914-1981). Hun ble gift med Hans Melandsø (1903-1953). De bodde på Melandsjø og fikk 3 barn.
2. Anne (1916-1994)- Hun bodde i Oslo og var trolig ugift.
3. Ågot Mathilde, f. 1917.
4. Ruth Margot (1919-2010). Gift med Rudolf Åldstedt (1914-1967). De var bosatt i Trondheim. 1 sønn.
5. Bjørg, neste bruker.
6. Gunvor Synøve (1928-2022) Gift med Arne Sveen (1930-2016). De bodde i Sveen, Dolmsundet. 2 barn.

Bjørg Havn (1925-2020) ble gift med Arne Hoff (1928-1991) fra Rennebu. De tok over gårdsdrifta, men Arne var også handelsbestyrer på Melandsjø, og paret flyttet dit på 1960-tallet. De fikk 3 barn:

1. Inga, f. ca 1952
2. Anders, f. 1956
3. Finn Arne, f. 1966.

Albert Havn solgte i 1930 tomt (29/8) til ungdomslaget "Samhold". Tomta ble solgt for kr. 40.Gnr. 29, bnr. 2, løpenr. 104.
Jens Torstensen kjøpte ene bruket på Asmundvåg i 1726 ved auksjon av sorenskriver Riiber. Gården (1 sp.) fikk løpenr. 104. Han hadde to døtre, Marit og Barbro, som skjøtet gården over til Anders Pedersen Asmundvåg (1736-1793) og kona Mildri Henriksdatter Strøm (1736-1799). Hun var datter til Henrik Iversen Hals Strøm. Han eide 1/4 av gården Straum, men som også kjøpte en gårdpart på Asmundvåg av Barbro Jensdatter.
Anders Pedersen og Mildri Henriksdatter De fikk 6 barn:

1. Henrik (1762-1762)
2. Anders (1765-1834). Han overtok løpenr. 103 på Asmundvåg, som var morfarens gård. Han var gift med Beret Jensdatter, f. 1782. De fikk 6 barn.
3. Peder, neste bruker.
4. Iver (1772-1845). Bygselmann på Hofstad fra 1797 og var gift med Inger Henningsdatter, f. 1779. 2 barn.
5. Marit f. 1775, d. som ung.
6. Beret f. 1778. Hun ble gift med Eilert Henningsen Hestnes (1776-1816). De bygslet løpenr. 102 på Hestnes. De fikk 6 barn.

Peder Andersen Asmundvåg, (1768-1815) var gift med Kristianna Jørgensdatter (1773-1816) fra Tunga, Kvenvær. I 1785, som 17-åring, hadde han overtatt driften av farens bruk. Han kjøpte senere den ene 1/2-parten av faren, mens broren Anders kjøpte den andre. I 1813 solgte Peder gården til Peder Brochmann Parelius og drev gården som leilendingsbonde til han døde i 1815. De fikk 8 barn:

1. Andrea (1794-1797)
2. Ole, f. 1797
3. Maren (1799-1799)
4. Anders, f. 1800
5. Markus (1804-1839, under skreifiske ved Titran). Han ble eier av halve Langøya i Dolmsundet, og var g.m. Peternelle Pedersdatter Langø (1803-1871). 4 barn.
6. Marie (1806-1868). G.m. Anders Pedersen Langø (1799-1857). De fikk 7 barn på Langøya.
7. Jørgen (1809-1825)
8. Peder f. 1812. Han tok over ene halvparten av Langøya sammen med broren Markus. G.m. Malena Pedersdatter Hofstad (1809-1864)

Peder Andersen Asmundvåg solgte imidlertid gården i 1813 til Rasmus Parelius og fortsatte selv som leilendingsbonde til han døde et par år senere. Senere var krigsråd Holtermann eier av gården og solgte den til Markus Johannesen Leikvam ca 1841. Markus Leikvam ble en av partene ved delingsforretningen i 1863. Straks salget var avgjort skjøtet han gården til svigersønnen Petter Andreas Kristoffersen Småge (1835-1904). Petter Kristoffersen var gift med Markus Johannesen Leikvams datter Beret Johanna, f. 1843. De fikk 11 barn:

1. Johan Kristian (1864-1933). Bosatt i Trondheim. i kjent sønn.
2. Markus Olaus, f. 1866
3. Elisabeth Edrikke (1868-1872)
4. Beret Anna (1870-1872)
5. Peter Bernhard, neste bruker.
6. Elisabeth Berntine (1874-1951). Sykepleier i Trondheim.
7. Beret Anna f. 1876. G.m. August Bergmann (1879-1918). De bodde i Trondheim. 2 barn.
8. Otto (1878-1878).
9. Anna Konstanse (1879-1951). G.m. Johan Ludvik Mortinusen Kjevik (1882-1933). De bodde i Kjevikan, Ulvøya. 2 barn.
10. Elen Anna (1881-1939). Mor til Ester Asmundvåg.
11. Lina (1883-1929). G.m. Anton Johansen (1868-1958) fra Stokkemo, Stjørdal. De emigrerte til Everett, Washington, USA. 2 barn.

Da Petter Andreas Kristoffersen døde i 1904 var det sønnen Petter Bernhard som overtok gården, men han solgte imidlertid i 1911 til Sofus Estensen Glørstad for kroner 2000. Petter Bernhard ble gift med Anne Karoline Jørgensdatter Håvik, f. 1873, og de flyttet til Strinda. Ingen kjente barn. Sofus Glørstad igjen solgte i 1916 denne gården til Jacob Kjervågsund fra Frøya. Selv flyttet han og fru Marga Laurina Bratli fra Straum til Kolvereid. De fikk 6 barn, de to yngste ble født i Kolvereid.

Jacob Kjervågsund betalte kr. 2000 for denne Asmundvåggården. Han var f. 1884 på Titran, og ble gift med Ingeborg Langdahl (1882-1976). Da Jakob døde allerede i 1926 tok Ingeborg over, og drev gården til sønnen Arvid ble gammel nok til å overta driften, som i 1950-årene var på 23 mål dyrka mark, og hadde da en besetning på 4 kyr, 2 kalver, hest, gris og 12 sauer. Jacob og Ingeborg fikk 7 barn:

1. Arne, f. 1906
2. Oldbjørg Johanne, f. 1911. Gift med Reidar Skrogstad. De bodde i Trondheim og fikk 3 barn.
3. Arvid Bernhard, neste bruker.
4. Jarle Ingmund (1916-1922)
5. Ingrid Dorthea, f. 1918
6. Ingeborg Ludvikke (1920-2011). Gift med Georg Aarmo (1906-1976). De bodde på Nordkvammen på Hitra og fikk 3 barn.
7. Jarle Ingmund, f. 1923.

Arvid Bernhard Kjervågsund (1913-1969). Han tok over hjemgården på Asmundvåg etter moren. Han ble gift i 1937 med Margit Marie Stamnes (1918-2005). Hun var fra Stamnes, Hestnes. De fikk 6 barn:

1. Aslaug Beate, f. 1937. G.m. Sverre Gomo, f. 1937 i Rissa. De bosatte seg i Rissa. 3 barn.
2. Inger Margrethe, f. 1940. Gift med bussjåfør Bjarne Mikalsen (1931-2005). De slo seg ned ved Hvalstasjonen på Hestnes og fikk 5 barn.
3. Morten Jakob. f. 1944. G.m. Karin Merete Trang Olsen, f. 1950 Stadsbygd. Do ble bosatt i Stadsbygd. 2 barn.
4. Roald (1945-2016). G.m Albertine Hansine Hansen, f. 1948 Sula, Frøya. Bosetning Ørland. 1 datter.
5. Turid Møyfrid (1948-2021)- Gift med Malvin Strøm (1940-2021). De var gårdfolk på Vestergården, Straum. 3 barn.
6. Willy f. 1956. G.m. Rosmari Haltland, f. 1963. De bosatte seg på Skipneset. 2 døtre.

Pr. 2020 er det Inger Margrethes datter, Anne Margit Mikalsen som eier og bor på gården. Hun er født i 1965, og har to døtre med Ingar Bringdedal, f. 1964 fra Frøya.Asmundvåg 29/3, løpenr. 105.
På løpenr. 105 (29/3) var Hans Pedersen Asmundvåg og kona Margrethe Olsdatter gårdfolk. De hadde 5 barn:

1. Jens, neste bruker.
2. Marit (1759-1818) Gift med Johannes Larsen Leikvam (1769-1792). Gårdfolk på Leikvam. 2 barn. Marit ble gift 2. gang i 1793 med Peder Eriksen
Leikvam (1751-1799). 3 barn.
3. Ole (f. 1762) fikk løpenr. 106 (12 mrkl)i 1783. Han fikk den andre parten av farsgården (løpenr. 106) i 1783. Gift med Brønnil Olsdatter f.
1773. 3 barn. Se løpenr. 106.
4. Lars (1768-1791)
5. Henrikke Ane f. 1771. Hun ble gift med Ole Olsen Vikan f. 1784.

1. Jens Hansen (1754-1803) Han fikk før 1780 overta en part på 18 mrkl. av denne gården. Jens var gift med Riise Andersdatter Hestnes. Det var hennes 2. ekteskap. Jens fikk med henne sønnen Markus. I sitt første var Riise gift med Tollev Pedersen Helgebostad. og de fikk to sønner som levde opp: Anders i 1779 og Tollev i 1782. I sine siste leveår ga Jens Hansen bygselbrev på løpenr. 105 til stesønnen Anders Tollevsen Asmundvåg (f. 1779). Etter at Jens døde ble gården i 1804 solgt på auksjon til Rasmus R. Parelius. Anders Tollevsen og kona Johanna Pedersdatter Småge (f. 1808) fikk da bygsle halve gården. I 1848 fikk de imidlertid kjøpe hele gården. De hadde datteren Anna Kirstine (1939-1922) som ble gift med Andreas Tollevsen Klokkergård (1827-1912). De overtok gården i 1858, og de fikk 4 barn:

1. Anton Johan f. 1860
2. Petter Andreas, neste bruker.
3. Maria Magdalena (1866-1872).
4. Martin Marius (1877-1914).

Petter Andreas Andersen Asmundvåg (1862-1935) kjøpte gården av far sin i 1888 ved skjøte datert 1/6-1888. Kjøpesummen var kr. 1600. Petter Andreas ble i 1885 gift med Ragnhild Jonasdatter Hestnes (1863-1957). Han bygde nye hus på gården i 1900-1903. De fikk 3 barn på Asmundvåg:

1. Anders f. 1887
2. Anna, neste bruker.
3. Marie (1904-1914)

Anna Pettersdatter Asmundvåg (1896-1940). Ble gift i 1925 gift med Jacob Jonasen Hofstad (1897-1976) i Noidarosdomen i Trondheim. Han var sønn til Jonas Jakobsen Hofstad og Mathea Hegersvik. Jacob og Anna ble eiere av denne gården ved skjøte fra hennes far, datert 5/1-1933, tinglyst 24/1. Prisen var kroner 4000 + kår til selgerne, Petter Andreas og Ragnhild.
Anna og Jakob Hofstad hadde ingen barn. Som enkemann ble Jakob gift med Elisabet Osmundnes (1897-1970). De hadde heller ingen egne barn, men stesønnen Bjørn Leon Sletvold , f. 1938.
Ca 1952 var det 30 da dyrket mark og besetningen var 5 kyr, 1 kvige, 2 kalver, hest, 30 høns, gris og 7 sauer.

Etter Jacob Hofstad ble gården solgt til eieren av eiendommen Skipnes, Torbjørn Haltland. Husene på Asmundvåg ble imidlertid skilt ut og eies i dag av Gunnbjørg Hammerstad, f. 1963 og ektemannen Kåre Saksvik, f. 1959 i Trondheim. Bosatt i Trondheim. Eiendommen benyttes som fritidsbolig. De har to barn:

1. Jim Kennet f. 1989
2. Ingrid f. 1991Asmundvåg 29/4, løpenr. 106a.
Ole Hansen Asmundvåg overtok gården, løpenr. 106, etter faren, Hans Pedersen. Gården ble ca 1808 delt i to, hver var på + mrkl. Bruket 106 a solgte Ole Jensen Han var gift med Brønnil Olsdatter, f. 1773. Da Ole døde ca i 1803 hadde de barna Ole og Margrethe.
Da kom det nye gårdfolk til gården. Det var Jens Olsen, og kona Anne Abelsdatter, begge født i 1742. Han var sønn til Ole Toresen fra Eikrem og fru Marit som fikk 7 barn på Asmundvåg. Jens og Anne fikk også 7 barn: Marit, Anne, Ole, Peder, Henrik, Marthe og Marit. Sønnen Ole, f. 1772 overtok gården sammen med sin kone Ingeborg Olsdatter. Han døde i 1814, men alt i 1808 var gården overdratt til Ole Olsen, som solgte halvparten til Rasmus B. Parelius på Hopsjø. Gården ble da delt og hvert bruk var på 9 mrkl. Bruket 106 a på 18 mrkl. solgte Ole Jensen og Johannes Jørgensen til Ole Olsen i 1832.
Det ble foretatt skylddelingsforretning i 1843. Delingen av 106 førte til at begge brukene ble på 9 mrkl. Etter skyldsetningen sitter Ole Olsen, f. 1797, som før med 106 a, og John Johnsen hadde 106 b. Ved skifte etter Ole Olsen i 1847 ble denne gården (106a) utlagt til sønnen Ole Petter f. 1829. Han overtok den ved å løse ut søstrene Marta, Johanna, Ellen og Gjertine. Sistnevnte var gift med Jørgen Jørgensen Asmundvåg.

Ole Peter Olsen Asmundvåg (1829-1906) Han var gift med Beret Olsdatter Båtvik (1829-1929) og de fikk 8 barn:

1. Eline Elisabeth (1862-1937). Hun ble gift med gårdmann på Straum, Hans Fredrik Jonsen Strøm. De fikk 5 barn.
2. Ingeborg Berntine (1863-1872).
3. Hans Ulrik (1866-1872).
4. Anton Olaus (1868-1872).
5. Dorthea Margrethe (1870-1940). Hun ble gift med Sivert Andersen Helgebostad (1858-1926). De var gårdfolk på Helgebostad 36/1. 2 barn. I sitt 1.
ekteskap med Mille
Andersdatter Småge hadde Sivert 3 barn.
6. Ole Bernhard (1877-1911).
7. Johan Olaus (1880-1946). Lensmann for Hitra og Kvenvær kommuner. Gift første gang med Pauline Berntine Hofstad (1879-1928). 1 sønn. Han ble
senere gift 2 ganger. Johan Olaus overtok farsgården i 1902, men han skjøtet den til sin bror, Anton Ulrik Asmundvåg (1883-1954) i 1908. Bodde
på Hofstad. Ingen barn.
8. Anton Ulrik, neste bruker.

Anton Ulrik (1883-1954) tok over gården i 1908b etter broren Johan Olaus for kr. 1900. Anton ble gift med Helga Marie Grefsnes (1887-1957). Hun var datter til Henrik Oluf Olsen Grefsnes og hustru Elen Marie Gjertsdatter. Anton Ulrik og Helga Marie fikk 3 barn:

1. Olaug Beate (1911-1935)
2. Asbjørn Hilmar (1913-1990). Ble gift med Borghild Henriksen fra Frøya (1908-1993). De bygde hus på gården i 1952. 1 datter: Olaug Beate.
3. Elsa Olivia, neste bruker.

Elsa Olivia (1924-1992) ble i 1947 gift med Rolf Ingebjørn Fjeldberg (1926-2000) fra Vikstrøm. De tok over gården i 1949. De fikk 3 barn:

1. Ragnar Erling (1948-2019). Gift med Sylvia Båtvik, f. 1955 i Kvenvær. Han var maler og de etablerte malerforretning i Fillan. De bygde seg hus
på Ansnes. 3 barn.
2. Arve Ulrik f. 1950. Gift med Eli Fjeldvær, f. 1952 på Ansnes. Bosatt på Ansnes. 4 barn.
3. Hilde Lisbeth, neste bruker.

Hilde Lisbeth Fjeldberg f. 1962. Hun ble gift med Arvid Andreas Mikalsen f. 1959 fra Hestnes. De overtok gården etter Hildes foreldre. 3 barn:

1. Markus f. 1990
2. Stian f. 1992
3. Audun f. 1994

Asmundvåg 29/7, Asmundvåg skole
Skjøtet fra Ole Petter Olsen Asmundvågs gård (29/4) i 1894.Asmundvåg 29/5, løpenr. 106b.
Etter skylddelingsforetning i 1843 ble landskylden for begge gårdene med løpenr. 106 på 9 mrkl. På 106 b var John Johnsen (f. 1795 på Støren) og fru Karen Sivertsdatter (f. 1804) eiere fra ca 1843 til de solgte til svigersønnen John Olsen Bringedal i 1853. Bringedal som var født i 1818 i Kvinherrad, Hordaland, og kona hans var Guri Johnsdatter f. 1827 på Støren, som var eneste barn til John Johnsen og Karen. Bringedal fikk 8 barn:

1. Berthe Karoline f. 1850
2. John Olai (1852-1866)
3. Johanna Gurina (1854-1872). Hun ble gift i Bremvågen med Nils Andreassen Bremvåg (1843-1914). De fikk 4 barn på Dolmøya.
4. Ingeborg Marie f. 1856
5. Laurits/Louis Antonius (1858-1919). G.m. Maria Carlsdatter Viggen (1862-1937). De emigrerte til Washington, Amerika og fikk 9 barn.
6. Sofie Cornelia f. 1870.
7. Joseph Bernhard (1862-1929). G.m. Therese Marie Høstad/Brøstad (1863-1950). De utvandret til Michigan, USA. 7 barn.
8. Inger Ottina f. 1863.

Ved auksjon i 1874 gikk gården til Jørgen Magnussen. Familien Bringedal forlot Hitra. Ved auksjon i 1874 gikk gården til Jørgen Magnussen. I 1875 var Magnus Tharaldsen Hofstad (1826-1880) eier av gården. Han kom fra Kvennhusvika i Dolmsundet dette året. Tharaldsen var g.1) med Jonetta Johannesdatter Småge (1827-1871). De hadde 3 barn som ble født i Kvennhusvika: Beret Johanna (1856-1924), Thomas (1850-1940) og Johan Magnus Hestnes (1863-1936). Magnus Tharaldsen ble g.2) med Marit Nilsdatter Vedø f. 1828, d. 1909 på Asmundvåg). De fikk datteren Anna Jonetta f. 1872.

I 1920 var John Johnsen eier av gården. Han og familien kom da fra Mausund. John ble født 1851 i Nesset, Møre og Romsdal, og var gift med Sofie Olsdatter Øverdal f. 1849 på Hitra. De fikk 4 barn. De solgte gården i 1933 til John Olav Jacobsen Øverdal, som var Sofies nevø. John Øverdal var ugift. Gården hadde på Øverdals tid på omlag 30 dekar dyrket mark og besetningen hans ca var 3 kyr, 2 kalver, hest og 5 sauer. Hovedhuset var bygd ca 1900. Beliggenheten var mot vest, like nord for den gamle skolen på Asmundvåg. Nå er husene borte og jorda ble solgt til Arne Kjølsø på nabogården Bakkan.Asmundvåg 29/6, Bakkan, løpenr. 107.
I 1753 fikk Ole Toresen Asmundvåg (bestefar til den senere Ole Toresen på gården) skjøte fra krigsråd Rogert på det tredje bruket som også var 1/2 spann. Dette bruket fikk løpenr. 107. Ole Toresen Asmundvåg ble født 1696 i Eikrem, Tingvoll. Han og kona Marit Nilsdatter, f. 1701 på Tingvoll. De var først på Straum, men kjøpte løpenr. 107 på Asmundvåg i 1753. De fikk 7 barn:

1. Margrethe (1727-1790). G.m. Hans Pedersen Asmundvåg på nabogården (105). De fikk 5 barn.
2. Tore (neste bruker)
3. Nils (1732-1793). Han var g.1)m. Karen Tungen. De var gårdfolk på Helbustadøya og fikk 5 barn. Han ble g.2) med Lisbeth Larsdatter
Helgebostad. 2 barn.
4. Beret, f. ca 1738.
5. Jens (1742-1816) G.m. Anne Abelsdatter Sandstad f. 1742. De fikk 7 barn på Asmundvåg.
6. Jakob, f. 1744
7. Ingeborg.

Tore Olsen Asmundvåg (1729-1804) tok over gården, løpenr. 107. Han var gift med Marit Toresdatter Hestnes (1743-1800). De fikk 5 barn:

1. Marit f. 1766 g.m. Tore Sandberg. Bodde på Eid og på Asmundvåg. 2 sønner.
2. Ole, neste bruker.
3. Hans (1771-1813)
4. Tore f. 1774. G.m. Marit Olsdatter. De fikk to barn på Asmundvåg.
5. Peder (1780-1789)

Ole Toresen (1768-1806). Han ble ikke lenge på gården. Helsa ble dårlig og han døde i 1806. Enken satt med bygselen en tid, men familien forlot Asmundvåg etter hvert. Ole ble gift med Anna Knudsdatter, f. 1771. De fikk fire barn:

1. Knut f. 1798
2. Peder f. 1800. Han ble gift med Karen Olsdatter Stakkvikaune, f. 1812. De var gårdfolk i Stadsvika på Dolmøya før de flyttet til
Bruholmen. De fikk 10 barn.
3. Marit f. 1803. Hun ble gift med Ellev Hansen Glørstad. De bodde på Glørstad før de flyttet til Jektvika på Dolmøya rundt 1830. 5 barn.
4. Beret (1805-1865). Hun ble gift med Lorents Jakobsen Aune, f. 1783 på Eidsøya. De bodde flere steder på Dolmøya og fikk 3 barn. Som enke fikk
Beret en
datter med Ole Mikkelsen Gåsviken.

Enka Anna Knudsdatter satt med bygselen en tid etter at Ole Toresen døde, og i 1833 var Lars Evensen bygselmann på gården. Lars Evensen var gift med Anne Olsdatter, og de hadde 3 barn:

1. Ole f. 1830
2. Beret Marta (1832-1905). Hun ble gift på Smøla med Henrik Abrahamsen Bratvær (1834-1920). De fikk 3 barn.
3. Else f. 1834. Hun ble gift med Lorents Kristian Sivertsen Haltland (1827-1906). De bodde i Haltland, Barmfjorden og hadde 12 barn.

Anders Arntsen (1789-1878) var fra Frøya, og han kom og kjøpte denne gården i 1856 av krigsråd Holtermann. Fø det var Lars Evensen bygselmann på bruket (1833). Anders Arntsen var gift med Beret Olsdatter Hestnes f. 1792. De hadde 6 barn:

1. Elen Kirstina f. 1819
2. Elisabeth (1821-1902). Hun ble gift i 1840 på Leikvam med Markus Johannesen (1820-1908). De fikk 8 barn.
3. Ole f. 1823.
4. Arnt (1824-1906). Han var eier av 29/1 på Asmundvåg som han kjøpte av Anton Jensen i 1878. Arnt var gift med Elen Maria Olsdatter Teigen (1837-1884). De hadde ingen barn som vokste opp. I 1886 skjøtet han
29/1 over til sin svoger Peter Martin Olsen f. 1847. Han ble gift med Anna Dorthea Hestnes (1848-1910). De fikk 2 barn før de solgte gården til Johan Estensen Ovadal og flyttet til Kristiansund i 1893.
5. Olina (1831-1906). G.m. Johannes Johannesen Småge (1835-1919). De var gårdfolk på Småge og hadde 3 barn.
6. Petter Andreas, neste bruker.

Samme året han kjøpte gården overdro Anders Arntsen eiendommen til sønnen Petter Andreas Andersen Asmundvåg (1833-1907) som var gift med Anna Andersdatter Olderø f. 1846 på Olderøya. De fikk 8 barn:

1. Anton Bernhard (1873-1949). Han var bryggeriarbeider i Trondheim og gift med Marie Magnusen (1911-1995). De hadde en datter: Brit Malene.
2. Johan Henrik (1874-1945). Han var gift med Mille Pedersdatter Hofstad og de overtok gnr. 31/2 på Hofstad. 6 barn.
3. Hans Jørgen f. 1877.
4. Beret Anna f. 1879. Gift med Alfred Bernhoft Beknes og bosatt på Lillehammer.
5. Peder Andreas (1882-1882)
6. Martin Ludvig (1884-1961). Den siste handelsmannen på Hopsjø. Gift med Jenny Holm. 2 barn.
7. Anders (1887-1894)
8. Ellen (1888-1894)

I 1910 solgte arvingene etter Petter Andreas Asmundvåg gården 29/6 (Bakkan) til Gabriel Ludvig Markussen Hestnes (1881-1972). Salgssummen var 1200 kroner. Gabriel var fisker og gårdbruker. Han bygde ny hovedbygning samt fjøs, stall og låve i 1910. Han ble året før gift med Ragnhild Kongsnes (1887-1957). De fikk 5 døtre:

1. Dagny Borgfryd (1910-2004) Gift på Hestnes med Isak Myren (1901-1992) fra Smøla. 1 datter.
2. Rønnaug Gunhild (1913-1979). Ugift
3. Mary Torfrid (1917-1993). G.m. Karlot Karlsen f. 1921 i Ørland. De ble bosatt på Skatval. 3 barn.
4. Jonny Mathilde (1922-2011). G.m. lastebilsjåfør Leif Wassæther (1921-1980) fra Vassætra i Dolmsundet. De bodde på Hestnes. 1 datter.
5. Tordis. Neste bruker.

Tordis Hestnes (1922-2014) ble gift i 1944 med Arne Henry Kjølsø (1921-1961) fra Kjølsøya. De overtok gården i 1951 og fikk 4 barn:

1. Torun Anne, neste bruker.
2. Ruth Berit f. 1949.
3. Gabriel Ludvik (1953-2018). G.m. Liv Torkelsen fra Kristiansand. De var bosatt i Kristiansand. Ingen barn.
4. Jenny f. 1958. G,m, Helge Idar Skarpnes, f. 1955 Frøya. Bosatt på Asmundvåg. 3 barn.

Torun Anne Kjølsø, f. 1945 ble gift med Ivar Eivind Askjem, f. 1944 i Stadsbygd. De fikk 2 barn:

1. Tove Kristin, f. 1971
2. Håkon, f. 1974Kilder:
Hitraboka 1
Norges Bebyggelse Sør-Tr.lag nordre del
Digitalarkivet - panteregister
Hitterslekt.no

1872 - året da 10 barn på Asmundvåg døde.

Mellom 1804 og 1813 ble fire av Asmundvåg-gårdene kjøpt av Parelius på Hopsjø fordi gårdmennene i grenda ble syke og døde. Noen tiår senere ble stedet igjen rammet av død og elendighet. For i 1872 må noe spesielt ha rammet bygda, for på fire av de seks brukene døde det ti barn i løpet av noen få måneder det året. Før tragedien inntraff bodde det omtrent 20 unger født etter 1860 i den vesle bygda Asmundvåg.

Anton Jensen på løpenr. 103 ble gårdmann da faren Jens døde i 1868. Han mistet eldstedatteren Ellen Johanne på tre år den 4. august 1872. På nabogården til Petter Christoffersen (løpenr. 104) døde datteren Elisabeth Edrikke i april dette året. Like før jul mistet denne familien datteren Beret Johanna som bare var 2 år. Hos Anders Tollefsen på bruk nr. 105 døde minstejenta Maria Magdalena i mars. Hun ble fem år.

Verst gikk det utover familien til Ole Petter Olsen som bodde på 106 a. I løpet av 12 dager, mellom 23. mars og 4. april dette året mistet de tre av barna sine. Ingeborg Berntine ble 8 år, Hans Ulrik ble 6 år, mens Anton Olaus rakk å bli fire.

Før han slo seg ned på Klubbnesset på Helgebostad bodde Mortinus Halvorsen Klubnes på Asmundvåg en kort periode. Mens de bodde der mistet han og kona Bertha to sønner. Det var Hans Martin og Andreas på henholdsvis 11 og 8 år. Begge døde i august 1872.

I tillegg døde Anette Nilsdatter. Hun var 10 år og ble født i Hemne, men oppholdt seg på Asmundvåg da hun døde i juli dette året.

Så kan man lure på hva som hendte på Asmundvåg i disse månedene i 1872. For det må ha vært en spesiell årsak når 10 barn i løpet av 9 måneder dør hos fem forskjellige familier i denne vesle grenda. En epidemi? Kirkeboka gir beklagelig nok få svar på årsakene til alle disse dødsfallene. Kun ved dødsfallene til Hans og Andreas Klubnes og lille Ellen Johanne Antonsdatter er dødsårsaken anført. I alle disse tre tilfellene er strupehoste oppgitt som dødsårsak. Strupehoste var ikke en helt sjelden dødsårsak og det er vel det samme som vi i dag kaller krupp. Difteri ble også kalt strupehoste da denne infeksjonen starter i halsen.
(Gunnar Christoffer Lossius)

Adresse : Breddegrad: 63.58449172000829, Lengdegrad: 8.660123348236084
Fødsel

Treff 1 til 26 av 26

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 dødfødt pike29 Mar 188129/1, Asmundvåg, Hitra I4340
2 Andersdatter Asmundvåg, Anne B180129/1, Asmundvåg, Hitra I18711
3 Andersdatter Asmundvåg, Ingeborg180829/1, Asmundvåg, Hitra I18710
4 Andersdatter Asmundvåg, Mille Andrea180529/1, Asmundvåg, Hitra I18708
5 Andersen Asmundvåg, Jens12 Jun 180229/1, Asmundvåg, Hitra I18694
6 Andersen Asmundvåg, Petter13 Aug 180629/1, Asmundvåg, Hitra I18709
7 Antonsdatter Hestnes, Ellen Johanne1 Jul 186929/1, Asmundvåg, Hitra I18813
8 Antonsen Hestnes, Eilert13 Jun 187329/1, Asmundvåg, Hitra I13721
9 Havn, Anne6 Jun 191629/1, Asmundvåg, Hitra I22819
10 Havn, Berit Johanne05 Des 191429/1, Asmundvåg, Hitra I21188
11 Havn, Bjørg17 Jan 192529/1, Asmundvåg, Hitra I22067
12 Havn, Gunvor Synøve19 Apr 192829/1, Asmundvåg, Hitra I22062
13 Havn, Ruth Margot10 Des 191929/1, Asmundvåg, Hitra I22764
14 Havn, Ågot Mathilde30 Aug 191729/1, Asmundvåg, Hitra I22765
15 Hoff, Anders18 Jan 195629/1, Asmundvåg, Hitra I22070
16 Hoff, Finn Arne196629/1, Asmundvåg, Hitra I22459
17 Hoff, Ingaca 195229/1, Asmundvåg, Hitra I22069
18 Jensdatter Asmundvåg, Anne Elisabeth31 Jan 184229/1, Asmundvåg, Hitra I18700
19 Jensdatter Asmundvåg, Beret Anna27 Jul 183529/1, Asmundvåg, Hitra I18698
20 Jensdatter Asmundvåg, Mille Johanna11 Mai 185229/1, Asmundvåg, Hitra I17762
21 Jensen Asmundvåg, Johan25 Feb 183929/1, Asmundvåg, Hitra I18699
22 Jensen Asmundvåg, Johannes20 Okt 183229/1, Asmundvåg, Hitra I18697
23 Jensen Asmundvåg, Magnus15 Mai 184829/1, Asmundvåg, Hitra I18702
24 Jensen Hestnes, Anton Johan29 Des 184429/1, Asmundvåg, Hitra I13723
25 Olsen, Johan Ulrik2 Jul 188529/1, Asmundvåg, Hitra I19832
26 Pedersdatter Asmundvåg, Elen Anna26 Feb 188729/1, Asmundvåg, Hitra I20852
Død

Treff 1 til 8 av 8

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 dødfødt pike29 Mar 188129/1, Asmundvåg, Hitra I4340
2 Andersdatter Asmundvåg, Ingeborg1 Feb 180829/1, Asmundvåg, Hitra I18710
3 Andersen Asmundvåg, Arnt21 des 190629/1, Asmundvåg, Hitra I19601
4 Andersen Asmundvåg, Peder29/1, Asmundvåg, Hitra I59632
5 Antonsdatter Hestnes, Ellen Johanne4 Aug 187229/1, Asmundvåg, Hitra I18813
6 Jensen Asmundvåg, Johan28 Sep 184229/1, Asmundvåg, Hitra I18699
7 Jensen Asmundvåg, Johannes28 Sep 184229/1, Asmundvåg, Hitra I18697
8 Olsdatter, Elen Maria4 Jul 188429/1, Asmundvåg, Hitra I23715
Bodde

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bodde Person ID
1 Andersen Asmundvåg, Arnt29/1, Asmundvåg, Hitra I19601
Bosatt

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bosatt Person ID
1 Sarassen Havn, Albert Johannes29/1, Asmundvåg, Hitra I22065
Gård

Treff 1 til 4 av 4

Etternavn, Fornavn Gård Person ID
1 Andersen Asmundvåg, Jens29/1, Asmundvåg, Hitra I18694
2 Johansen Ovadal, Josef29/1, Asmundvåg, Hitra I45245
3 Olsen (Asmundvåg), Peder Martin29/1, Asmundvåg, Hitra I20162
4 Pedersen Asmundvåg, Anders29/1, Asmundvåg, Hitra I18734