26/1, Hjertøya, Hitra

Hjertøya (26/1), Hitra

Hjertøya i Dolmsundet er kjent fra 1400-tallet, og den første kjente gårdmannen var Syvor. I 1548 satt Arne Hjertøen med gården. Rundt 1557 ble gården delt og den andre bygsleren het Jon. På denne tiden var det også to husmenn på gården. Etter hvert var det mange forskjellige bygselsmenn på Hjertøya. Omtrent 1692 ble Hjertøya overtatt av Jon Mogensen (f. 1643) og han ble selveier i 1699 etter å ha kjøp av Riiber. Mogensen hadde to sønner, Mogens f. 1676 og Paul f. 1680. Faren delte eiendommen mellom dem. Der var også to døtre, Margrethe og Barbro. Jon Mogensen lånte i 1716 75 rdl. av Hans Hansen Smågesjø mot pant i det ene bruket. Kon døde året etter og Hans Smågesjø sikret seg halvparten av Hjertøy.

Jon Mogensen Hjerøy (1643- e. 1717). Han var gift med Marit Mogensdatter Grefsnes (1653-1717). De fikk 4 barn:

1. Mogens, neste bruker.
2. Povel (1680 - f. 1755). Han kjøpte i 1710 Langøya hvor han ble boende. Han var gift og hadde 3 barn vi vet om.
3. Margrethe (1685-etter 1717)
4. Barbro (1690-1765).

Mogens Jonsen Hjertø (1676-1720). Mogens overtok halve gården i 1701 og var gift med Helvig Nilsdatter Svellingen (d. 1756). De fikk 3 barn:

1. Maria (1699-1766). Hun ble gift med Einer Hanssen Flatval.
2. Martha/Maret. Hun var gift 2 ganger: 1. med Johan Andersen (1685-1729). 2 barn. g.2. med Ole Eriksen Bjørnnes. De bodde på Bjørnneset, Dolmøy og fikk 4 barn.
3. Jon, neste bruker.

Jon Mogensen Hjertøy (1702-1780). Mora ble enke i 1720 og sammen med sin nye mann overtok hun gården etter ektemannen til Jon ble godt og vel myndig. 1755 hadde Jon overtatt Hjertøya etter faren, mora og stefaren. Han er ført som selveier i 1755 og 1762. Han har selv ene gården og svigersønnen den andre gården. Jon Mogensen ble gift med Inger Hansdatter (1708-1787). De fikk 3 barn:

1. Maria f. 1738
2. Helvig, neste bruker
3. Ingeborg f. 1751

Helvig Jonsdatter Hjertø (1740-1801) ble gift med Ole Larsen, f. ca 1726. Ole Larsen fikk denne gården ved gavebrev fra svigerfaren i 1774. Helvig og Ole fikk 8 barn:

1. Jon, neste bruker
2. Ane f. 1761.
3. Ingeborg (1770-1779)
4. Helvig (1771-1832). Hun var gift med Rasmus Olsen Ytre Håvik f. 1768. De bodde i Håvika på Frøya og fikk 6 barn.
5. Ane (1773-1774)
6. Ole (1776-1830). Overtok det ene bruket på Hjertøya etter moren i 1796. Han ble gift med Inger Hermoesdatter f. 1777
7. Guru (1779-1816).
8. Inger (1782-1783).

John Olsen Hjertøy (1758-1813) fikk i 1780 skjøte på denne gården fra faren Ole Larsen (f. ca. 1726). Moren var Helvig Jonsdatter Hjertø (1740-1801), som igjen var datter til Jon Mogensen Hjertø. Ole Larsen og Helvig fikk 8 barn, hvorav John var eldst.
John Olsen Hjertøy var gift med Randi Gabrielsdatter Strøm (1756-1787). De fikk 3 barn på Hjertøya:

1. Ole Johnsen, neste bruker
2. Inger Margrethe (1785-1789)
3. Martha (1788-1789)

Ole Johnsen f. 1782 fikk skjøte på gården (9 mrkl) i 1802 fra faren John Olsen. Ole ble gift med Martha Lavina Monsdatter Langøy f. 1783 på Haugøya. De fikk 7 barn:

1. Rasmus (1807-1812)
2. Jon/Joen (1809-1813)
3. Ingeborg f. 1811
4. Serina f. 1812
5. Randi f. 1816
6. Helvig f. 1817
7. Ingeborg f. 1819

I 1823 solgte Ole Johnsen gården til Rasmus B. Parelius for 100 spd. I 1834 var det utskiftning og i 1841 hadde Nils Rosing Parelius og krigsråd Knut Holtermann slått seg sammen og fikk auksjonsskjøte på denne gården. De kjøpte mange gårder i omegn da og betalte 14000 spd.

I 1843 kom en annen John Olsen til Hjertøya. Det var John Olsen Eide (1809-1892) fra Eid mellom Fillan og Ansnes. Han fikk skjøte fra Holtermann og Parelius og betalte 250 spd. for herlighetene. Eide ble i 1839 gift med Ingeborg Anna Ingebrigtsdatter (1814-1886) fra Sveen. De fikk 5 barn:

1. Inger Oline (1837-1840)
2. Peter Andreas (1839-1908). Han bodde på Rabben, Sistranda.
3. Johan Petter (1839 - d. som liten)
4. Ingeborg Oline, neste bruker.
5. Johan Petter f. 1845.

Inger Oline Johnsdatter Hjertø ble gift med Johan Petter Larsen Småge (1838-1912). Han fikk skjøte på gården i 1870 av Inger Olines foreldre. I 1879 bygde Johan Petter nytt hus på eiendommen og fjøs og stall i 1880. Alt av laftet tømmer. Låve i reisverk ble reist samme året. Inger Oline og Johan Petter Larsen fikk 9 barn på Hjertøya:

1. John, neste bruker.
2. Lars Magnus (1867-1907). Han emigrerte til Amerika i 1887, men kom tilbake og ble boende på Hjertøya.
3. Kristian F. 1870, d. som spebarn.
4. Ingeborg Anna (1871-1957). Gift med handelsmann på Melandsjø, senere drosjesjåfør Hans Olsen Melandsø. De fikk 5 barn.
5. Fredrik Martin, f. 1874.
6. Johan Kristian (1878-1959). G.m. Anna Moe (1879-1962) fra Rissa. De bodde i Trondheim. 1 sønn.
7. Ole f. 1880
8. Johannes (1885-1964). Gift med Petra Walla (1899-1937). De bodde i Trondheim.
9. Pleiedatter Marie f. 1896 på Frøya.

John (JO) Johansen Hjertø (1864-1945). Jo fikk skjøte på gården fra sin far i 1901. Overdragelsessummen var 600 kroner + kår til foreldrene. Jo giftet seg i 1893 med Anna Mathea Johansdatter Moen (1869-1936). Hun var fra Sauøya, Froan, Frøya. I 1913, ved kongelig resulusjon, ble denne gården, samt de andre gårdene på Hjertøya, fredlyst som egg- og dunvær. John og Anna fikk 9 barn:

1. Johan (1896-1905)
2. Aslaug (1897-1990). Hun ble gift med Ole Martin Indreraak (1889-1991) fra Stjørna. De bodde på Råkvåg og fikk 3 barn.
3. Otilie (1899-1990). Ugift koldjomfru, bosatt i Oslo.
4. Agnes Jenny (1901-1987). Bosatt i Trondheim. Ugift.
5. John Fredrik (1903-1991). Gift med Marie Edvarda Ottersen (1903-1961). De bodde i Trondheim og fikk 3 barn.
6. Arne Guttorm, neste bruker.
7. Johan (1907-1998). Gift med Solveig Karoline (1919-2011). De hadde 2 barn, og bodde i Trondheim.
8. Håkon Idar (1910-1993). Elektroingeniør i Trondheim og g.m. Solveig Karoline Forø (1919-2011). De fikk 3 barn
9. Anna Karoline, SANNA (1912-1993). Koldjomfru i Oslo og g.m. Sigurd Nilsen. Ingen barn.

Guttorm Hjertø (1905-2003). Ble gårdeier etter faren ved skøte i 1937. I 1950-årene var arealet 20 dekar dyrket mark og besetningen var 3 kyr, 2 kviger, hest, gris og 5 sau. Guttorm moderniserte våningshuset i 1953. Han ble i 1942 gift med Marit Albertsen Avløs (1918-1989) fra Frøya. De fikk 2 barn:

1. Anna Mary f. 1942. G.m. Asbjørn Magnar Hestnes (1932-2010). Bosatt i Trondheim. De fikk 2 barn. Som enke flyttet Anna tilbake til Hitra
2. Gunnar Marvin f. 1944. G.m. Elin Grethe Loktu (1946-2014). Bosatt i Trondheim. 2 barn.

Anna Mary og Gunnar Marvin eier eiendommen sammen pr. 2022.


Kilder:
Tinglysningsmateriale Hitra sorenskriveri
Hitterslekt.no
Norges Bebyggelse
Hitraboka II

Adresse : Breddegrad: 63.63179362616299, Lengdegrad: 8.658760786056517
Fødsel

Treff 1 til 50 av 69

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Hjertøy, Maren JohansdatterFør 172926/1, Hjertøya, HitraI50075
2 Jespersdatter Jertøen, Ingebor26/1, Hjertøya, HitraI9955
3 Andersdatter, Christianna5 Mai 183626/1, Hjertøya, HitraI45092
4 Andersdatter, Gjertina/Gjertrudca 180426/1, Hjertøya, HitraI81395
5 Andersen, Cornelius22 Nov 183826/1, Hjertøya, HitraI73480
6 Bremvåg, John Magnar28 Jul 191026/1, Hjertøya, HitraI50133
7 Eriksdatter, Ingeborg177826/1, Hjertøya, HitraI55297
8 Eriksdatter Risnes, Marit178326/1, Hjertøya, HitraI39357
9 Eriksen Hjertøen, Jørgen178526/1, Hjertøya, HitraI55700
10 Eriksen Risnes, Ole178126/1, Hjertøya, HitraI30110
11 Hermosdatter Hjertø, Edrikka4 Nov 183626/1, Hjertøya, HitraI73112
12 Hermosen Svalgress, Ole6 des 183226/1, Hjertøya, HitraI19154
13 Hjertø, Agnes Jenny13 Apr 190126/1, Hjertøya, HitraI50125
14 Hjertø, Anna Karoline22 Okt 191226/1, Hjertøya, HitraI50267
15 Hjertø, Anna Mary31 Jul 194226/1, Hjertøya, HitraI19143
16 Hjertø, Arne Guttorm15 Mar 190526/1, Hjertøya, HitraI18959
17 Hjertø, Fredrik MartinCa 187426/1, Hjertøya, HitraI18849
18 Hjertø, Gunnar Marvin14 Sep 194426/1, Hjertøya, HitraI19144
19 Hjertø, Haakon Idar29 Jan 191026/1, Hjertøya, HitraI50129
20 Hjertø, Ingeborg Anna5 Des 187126/1, Hjertøya, HitraI14151
21 Hjertø, Johan12 Mar 190726/1, Hjertøya, HitraI50128
22 Hjertø, John Fredrik18 Jan 190326/1, Hjertøya, HitraI50126
23 Ingebrigtsdatter, Elisabeth Margrethe30 Sep 183726/1, Hjertøya, HitraI26775
24 Ingebrigtsen, Martha Olina20 Mar 183026/1, Hjertøya, HitraI26748
25 Johansdatter, Hanna Randine4 Mar 185226/1, Hjertøya, HitraI23799
26 Johansen, Fredrik Daniel15 Jun 185426/1, Hjertøya, HitraI23800
27 Johansen, Hans Olaus17 Sep 185626/1, Hjertøya, HitraI23801
28 Johansen, Jørgen Gunerius7 Mai 185026/1, Hjertøya, HitraI23798
29 Johansen Hjertø, Christian4 Jun 187026/1, Hjertøya, HitraI18291
30 Johansen Hjertø, Johannes16 Jul 188526/1, Hjertøya, HitraI18850
31 Johansen Hjertø, John9 Okt 186426/1, Hjertøya, HitraI18846
32 Johansen Hjertø, Lars Magnus3 Okt 186726/1, Hjertøya, HitraI18847
33 Johansen Hjertøy, AndersFør 172926/1, Hjertøya, HitraI50074
34 Johansen Hjertøy, Johan Kristian12 Jan 187826/1, Hjertøya, HitraI50158
35 Johnsdatter Hjertø, Ingeborg Oline6 Jul 184326/1, Hjertøya, HitraI18845
36 Johnsen Sulen, Johan Petter3 Feb 184526/1, Hjertøya, HitraI65775
37 Jonsdatter, Inger Margrethe178526/1, Hjertøya, HitraI55701
38 Jonsdatter Hjertø, Aslaug29 Sep 189726/1, Hjertøya, HitraI50115
39 Jonsdatter Hjertø, Helvig5 Okt 179326/1, Hjertøya, HitraI50020
40 Jonsdatter Hjertø, Otilie8 Jul 189926/1, Hjertøya, HitraI50116
41 Jonsdatter Hjertøy, Barbroca 169026/1, Hjertøya, HitraI50012
42 Jonsdatter Hjertøy, Ingeborg Maria175126/1, Hjertøya, HitraI68540
43 Jonsdatter Hjertøy, Margreteca 168526/1, Hjertøya, HitraI50199
44 Jonsdatter Hjertøy, Martha178826/1, Hjertøya, HitraI55908
45 Jonsen Hjertø, Johan22 Jan 189626/1, Hjertøya, HitraI50114
46 Jonsen Hjertø, Lars179026/1, Hjertøya, HitraI50019
47 Jonsen Hjertø, Mortinus22 Jan 180426/1, Hjertøya, HitraI45012
48 Jonsen Hjertøy, Ole178226/1, Hjertøya, HitraI50025
49 Mogensdatter Hjertøy, Marta (Maret)26/1, Hjertøya, HitraI50220
50 Olsdatter Hjertøy, Ingeborg177026/1, Hjertøya, HitraI55299


Død

Treff 1 til 39 av 39

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Andersen "Vikstrøm", Johan172926/1, Hjertøya, HitraI50073
2 Anderssen (Vikstrøm), Johan172926/1, Hjertøya, HitraI8037
3 Brodtkorb Justsdatter, Oline Christiana27 Mar 186226/1, Hjertøya, HitraI50190
4 Eilertsen Hofstad, Henning178326/1, Hjertøya, HitraI40646
5 Evensen Aunhåggån Hjertøya, FrederikCa 184326/1, Hjertøya, HitraI8376
6 Gabrielsdatter, Randi26/1, Hjertøya, HitraI50081
7 Hjertø, Johan Magnus13 Jun 198326/1, Hjertøya, HitraI50136
8 Ingebrigtsdatter, Ingeborg Anna11 Mar 188626/1, Hjertøya, HitraI18852
9 Iversdatter, Olea12 Mar 188126/1, Hjertøya, HitraI50040
10 Johansdatter Moen, Anna Mathea19 Jun 193626/1, Hjertøya, HitraI18981
11 Johansen Hjertø, Christiansom spebarn26/1, Hjertøya, HitraI18291
12 Johansen Hjertø, Lars Magnus25 Jun 190726/1, Hjertøya, HitraI18847
13 Johnsdatter Hjertø, Ingeborg Oline6 Jan 193926/1, Hjertøya, HitraI18845
14 Jonsdatter, Inger Margrethef. 178926/1, Hjertøya, HitraI55701
15 Jonsdatter Hjertøy, Martha178926/1, Hjertøya, HitraI55908
16 Jonsen Hjertø, Johan19 Jun 190526/1, Hjertøya, HitraI50114
17 Jonsen Hjertøy, Mogens172026/1, Hjertøya, HitraI50069
18 Jonsen Hjertøy, OleEtter 182326/1, Hjertøya, HitraI50025
19 Karlsdatter Bjørnnes, Cornelia3 Mar 191526/1, Hjertøya, HitraI50045
20 Korneliusen Hjertø, Ingebrigt6 Jan 185226/1, Hjertøya, HitraI13067
21 Larsdatter, Ingeborg180926/1, Hjertøya, HitraI50023
22 Larsen Hjertøy, Ole19 Mar 179526/1, Hjertøya, HitraI50016
23 Larsen Småge, Johan Petter18 Jun 191226/1, Hjertøya, HitraI18721
24 Mogensdatter Grefsnes, Marit171726/1, Hjertøya, HitraI50200
25 Mogensen Hjertøy, JonEtt 171726/1, Hjertøya, HitraI50070
26 Mogensen Hjertøy, Jon178026/1, Hjertøya, HitraI50196
27 Nilsdatter (Svellingen), Helvig175626/1, Hjertøya, HitraI50219
28 Olsdatter Hjertøy, Ingeborg177926/1, Hjertøya, HitraI55299
29 Olsdatter Fausland, Johanne29 Mar 186226/1, Hjertøya, HitraI50089
30 Olsdatter Hjertøy, Anne177426/1, Hjertøya, HitraI55108
31 Olsen Eide, John (Joen)19 Feb 189226/1, Hjertøya, HitraI39569
32 Olsen Hjertø, John (Johan, Joen)181326/1, Hjertøya, HitraI18851
33 Olsen Hjertøy, Jon26/1, Hjertøya, HitraI50022
34 Olsen Hjertøy, Rasmus12 Jun 181226/1, Hjertøya, HitraI67048
35 Olsen Hjertøy, Saras22 okt 191726/1, Hjertøya, HitraI50044
36 Pedersdatter, Beret Marthae. 186526/1, Hjertøya, HitraI19157
37 Pedersen Vikstrøm, OleCa 172626/1, Hjertøya, HitraI50198
38 Toresdatter, Siri6 Feb 182326/1, Hjertøya, HitraI8377
39 Ustad g. Hjertø, Evelyn Jonny9 Aug 198826/1, Hjertøya, HitraI50137
Bolig

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bolig Person ID
1 Edvardsen (Evertsen) Hakkebo, Henning180126/1, Hjertøya, HitraI50029
Bosted

Treff 1 til 5 av 5

Etternavn, Fornavn Bosted Person ID
1 Jonsen Hjertø, Lars180426/1, Hjertøya, HitraI50019
2 Jonsen Hjertøy, Ole180426/1, Hjertøya, HitraI50025
3 Mogensen Hjertøy, Jon174526/1, Hjertøya, HitraI50196
4 Olsen Hjertøy, Jon180426/1, Hjertøya, HitraI50022
5 Olsen Hjertøy, Ole180426/1, Hjertøya, HitraI50017
Gård

Treff 1 til 4 av 4

Etternavn, Fornavn Gård Person ID
1 Jonsen Hjertøy, Mogens170126/1, Hjertøya, HitraI50069
2 Jonsen Hjertøy, Povel170126/1, Hjertøya, HitraI50001
3 Mogensen Hjertøy, Jon170126/1, Hjertøya, HitraI50070
4 Mogensen Hjertøy, Jon176226/1, Hjertøya, HitraI50196
Gårdkjøp

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Gårdkjøp Person ID
1 Mogensen Hjertøy, Jon169926/1, Hjertøya, HitraI50070
Skifte

Treff 1 til 3 av 3

Etternavn, Fornavn Skifte Person ID
1 Mogensdatter Grefsnes, Marit4 Des 171726/1, Hjertøya, HitraI50200
2 Olsen Hjertøy, Jon26/1, Hjertøya, HitraI50022
3 Pedersen Vikstrøm, Ole25 Feb 172726/1, Hjertøya, HitraI50198