124/13 og 14, Kvernvika, Akset, Sandstad, Hitra

Kvernvika 124/13 og 14 Akset, Sandstad, Hitra
Gnr. 124, bnr. 13 og 14 i Hitra kommune. (Gnr. 58 før kommunesammenslåingen i 1964)
------
Norges bebyggelse Sør-Trøndelag, Nordre del (rød bok) sier på s. 25 :
"Kvennavika, gnr. 58, bnr 13, ligger på sørsiden av Hitra, 5 km fra kirken. Postadresse: Innhitra. Areal 40 da, derav 30 da dyrket mark. Hovedbygning oppført 1916 av bindingsverk i 2 etasjer, påbygd 1949, 70 m2, 7 rom, kjøkken, kjeller. Fjøs og stall oppført i 1935 av støpt sement, låve samme år av reisverk. Branntakst 32.000,-. Til nåværende eier i 1914. Besetning 6 kuer, 3 kalver, hest, høns, gris, 4 sauer. - Eier gårdbruker Aksel Sandstad, født 16.3.1884 i Sandstad. Foreldre Anna og Anton Sandstad. Gift med Annette Nilsen, født 25.7.188 i Steigen, Nordland. Foreldre Anne og Kristian Nilsen. Barn: Olga, født 24.2.1903, Klara, født 25.11.1905, Agnes, født 16.1.1913, Annar, født 24.1.1916, Arnljot, født 24.3.1917, Helge, født 8.1.1923. Eieren har hatt en del kommunale tillitsverv, bl.a. medlem av herredsstyret."
-----
Hitraboka III, Sandstadboka av Sverre R. Utseth forteller om Kvennavika på s. 362-364 :
Kvennavika var opphavelig et plassrom under Akset. I øst grenser det til Sagaelva, i vest mot Oldervika, i nord mot Elvemoa og i sør mot sjøen. Den ligger sørvendt med utsikt sørover Trondheimsleia mot Hemne. Det er ikke langt til naustet, som ligger ved utløpet av Sagaelva.
Ved utskiftinga i 1959 var det totalt 287 mål, av dette var 7 1/2 mål barskog og 102 mål innmark som består av sand- og myrjord. 20-40 mål er dyrka mark.
Den første husmannen i Kvennavika var Jonas Olsen. Tinglyst plass-seddel finnes ikke, men han slo seg trolig ned der omkring 1836, i den tida han gifta seg. Det er ikke mulig å si sikkert om det var Jonas Olsen som bygde den gammelstua som står i Kvennavika i dag, men det er trolig at den er fra hans tid.
I 1762 ga Jonas Olsen fra seg plassen til jorddrotten, som utskrev kårbrev til Jonas. Kåret besto av ei tynne bl. korn, 2 tynner poteter, foring og røkt av 2 sauer og 1 geit, fritt husly på plassen for seg og det han eide, og tillatelse til å forsyne seg med nødvendig brensel i Aksetskogen.
Jonas Olsen nytta ikke høvet til å bo i Kvennavika, han flytta til Ildrid Arntsdatter på Sørgården Akset. der finner vi også tre av barna hans i 1865. Jonas Olsen var trolig tvunget til å gi fra seg plassen, men det går ikke fram av kildene hva jorddrotten Nils Strøm i Hamna skulle bruke den til. Kvennavika var nemlig ikke bebodd verken i 1865 eller 1875. Da Nils Strøm overlot Nordgården og Sørgården Akset til henholdsvis sønnene Johan Jørgen og Daniel Saras, ble Kvennavika plass under Nordgården.
Jonas Olsen Kvennavika, født 1805 i Hemne, død 1888 på Akset. Gift med Kristianna Halstensdatter, født omkring 1812 i Langfjæra, død før 1862, dødsfall ikke funnet. Barn: 1. Marit, født 1833. 2. Olaus, født 1836, død 1861. 3. Hans, født 1840, var sjømann og bodde på Sørgården Akset i 1865, seinere ingen opplysninger. 4. Kristine, født 1841, hadde i 1862 barnet Iver med Andreas Iversen Åkre, seinere ingen opplysninger. 5. Jakob, født 1844, gift med Lina Estensdatter Lillevik, husmannsfolk i Oldervika under Akset. 6. Anne Elisabet, født 1848, gift med skredder Johannes Tande, bodde i Tanderommet under Olsvika. 7. Johanna, født omkring 1851, gift med Simon Simonsen Lund, bodde i Lunden under Balsnesaunet.
Den neste husmannen i Kvennavika var Kristinus Nilsen Sagen. Han tok neppe over før 1875, det fins nemlig ingen tinglyst kontrakt. I 1879 lånte han 320 kr. av jorddrotten mot pant i stua i Kvennavika, så da bodde han hok der. Det var trolig Kristinus som dyrka storparten av jorda i Kvennavika med spade og grev. Kristinus Nilsen Kvennavika, født 1846 i Saga, død 1924. I 1869 gift med Ane Olsdatter Balsnes, født 1841 på Balsnes, død 1922. Barn: 1. Anna Kristine, født 1871, død samme år. 2. Sara Nikoline, født 1872, død 1875. Kristinus hadde to fostersønner: 1. Oluf Martinsen, født 1874, død 1962, sønn av Martin Olsen Solbakken og Ane Estensdatter Lillevik. Han var skredder, bodde i gammelstua i Kvennavika og var ugift. Neste eier. 2. Aksel Antonsen Sandstad, sønn av Anton Kristiansen Vikahalten Sandstad, neste bruker.
I 1914 kjøpte Oluf og Aksel plassromet av Kristoffer Strøm på Nordgården Akset for 3.250,- kr. Skjøtet er datert 1915. Aksel bygde våningshus i 1916, og bygde på det i 1935. Han dreiv som bygningssnekker. I 1937 fikk han skjøte på Olufs part av eiendommen. Oluf tok unna gammelstua ved salget og et mål jord til tomt. Aksel Antonsen Sandstad, født 1884 i Vikahalten, Sandstad, død 1961. Gift med Annette Nilsen, født 1880 i Steigen. Barn: 1. Agnes, født 1913, gift med Nils Olsen Strand, født 1916, gårdfolk på Sørgården Strand. 2. Annar, født 1916, gift med Olga Gulbrandsen, bor Hval, Buskerud. 3. Arnljot, født 1917, sjåfør, gift med Jorun Øyen, født 1914, bor i Trondheim. 4. Egil, fød t 1920, ugift, bor i Holmestrand. 5. Helge, neste bruker.
Sønnen Helge tok over gården etter faren. Helge Sandstad, født 1923, gift med Anne Langmo, født 1930 i Stadsbygd.
-----

Breddegrad: 63.507632456824666, Lengdegrad: 9.006229103586605
Fødsel

Treff 1 til 13 av 13

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Akselsen Sandstad, Arnljot1917124/13 og 14, Kvernvika, Akset, Sandstad, HitraI28669
2 Akselsen Sandstad, Egil1920124/13 og 14, Kvernvika, Akset, Sandstad, HitraI28670
3 Akselsen Sandstad, Helge1923124/13 og 14, Kvernvika, Akset, Sandstad, HitraI28671
4 Jakobsdatter, Augusta Christina20 Des 1863124/13 og 14, Kvernvika, Akset, Sandstad, HitraI17303
5 Jonasdatter Kvennavika, Anna Johanna3 Mai 1852124/13 og 14, Kvernvika, Akset, Sandstad, HitraI16589
6 Jonasdatter Kvennavika, Anne Elisabeth1848124/13 og 14, Kvernvika, Akset, Sandstad, HitraI24002
7 Jonasdatter Kvennavika, Eline Kjerstina2 Sep 1841124/13 og 14, Kvernvika, Akset, Sandstad, HitraI24001
8 Jonasdatter Kvennavika, Marit30 Okt 1833124/13 og 14, Kvernvika, Akset, Sandstad, HitraI23998
9 Jonasen Kvennavika, Hans Steenus3 Nov 1839124/13 og 14, Kvernvika, Akset, Sandstad, HitraI24000
10 Jonassen Kvennavika, Olaus16 Aug 1836124/13 og 14, Kvernvika, Akset, Sandstad, HitraI23999
11 Jonassen Oldervik, Jakob1844124/13 og 14, Kvernvika, Akset, Sandstad, HitraI18255
12 Sandstad, Agnes Kristine16 Jan 1913124/13 og 14, Kvernvika, Akset, Sandstad, HitraI28667
13 Sandstad, Aksel Ludvik5 Okt 1965124/13 og 14, Kvernvika, Akset, Sandstad, HitraI28673
Død

Treff 1 til 4 av 4

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Antonsen Sandstad, Aksel21 Jan 1961124/13 og 14, Kvernvika, Akset, Sandstad, HitraI28665
2 Halstensdatter, Christiannafør 1862124/13 og 14, Kvernvika, Akset, Sandstad, HitraI16609
3 Nilsen Aksetsaga, Anton Kristinus1924124/13 og 14, Kvernvika, Akset, Sandstad, HitraI11593
4 Olsdatter Balsnes, Anna Mortina1922124/13 og 14, Kvernvika, Akset, Sandstad, HitraI11594
Bodde

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bodde Person ID
1 Nilsen Aksetsaga, Anton Kristinusomkring 1875-1914124/13 og 14, Kvernvika, Akset, Sandstad, HitraI11593
Bosatt

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bosatt Person ID
1 Kvennavika, Jonas Olsenomkring 1736-1762124/13 og 14, Kvernvika, Akset, Sandstad, HitraI16608
Eier

Treff 1 til 4 av 4

Etternavn, Fornavn Eier Person ID
1 Akselsen Sandstad, Helgeomkring 1960-1992124/13 og 14, Kvernvika, Akset, Sandstad, HitraI28671
2 Antonsen Sandstad, Aksel1914-omkring 1960124/13 og 14, Kvernvika, Akset, Sandstad, HitraI28665
3 Martinsen Kvennavika, Oluf1914-1937124/13 og 14, Kvernvika, Akset, Sandstad, HitraI18345
4 Sandstad, Aksel Ludvik1992-124/13 og 14, Kvernvika, Akset, Sandstad, HitraI28673
Fostersønn

Treff 1 til 2 av 2

Etternavn, Fornavn Fostersønn Person ID
1 Antonsen Sandstad, Aksel124/13 og 14, Kvernvika, Akset, Sandstad, HitraI28665
2 Martinsen Kvennavika, Oluf124/13 og 14, Kvernvika, Akset, Sandstad, HitraI18345
Bosetning

Treff 1 til 1 av 1

Familie Bosetning Famile ID
1 Kvennavika / Halstensdatter124/13 og 14, Kvernvika, Akset, Sandstad, HitraF8102