122/028, Sørvollan, Sandstad, Hitra

Sørvollan, 122/028, Sandstad, Hitra

Gnr. 122 Bnr. 28 i Hitra kommune

-----

Noeges bebyggelse Sør-Trøndelag, nordre del (rød bok) sier på s. 292 :
"Sør-Vollan, gnr. 56, bnr. 28, på sørsiden av Hitra, 1 km fra kirken. Postadresse Sandstad. Areal 50 da, herav 18 da dyrket mark. Hovedbygning oppført i 1933 av laftet plank i 2 etasjer, 60 m2, 5 rom, kjøkken, kjeller. Fjøs og stall oppført i 1931 av plank, låve samme år av reisverk. Branntakst 20.000. I slektens eie fra 1924, til nåværende eier i 1930. Besetning 3 kuer, 1 kalv og 5 sauer. - Eier småbruker fisker Sverre Vollan, f. 13.5.1894 i Sandstad. Foreldre Nikoline og Anton Vollan. Gift med Astrid Hjertaas f. 13.1.1908 i Fillan. Foreldre Stine og Sten Hjertaas. Barn: Edith f. 1935, Stine f. 1937, Aase f. 1938, Solfrid f. 1942, Ragnhild f. 1945, Astrid f. 1948, Anton f. 1940."

----

Hitraboka III, Sandstadboka av Sverre R. Utseth, forteller om Sørvollan på s. 298-301 :

Opphavelig var Sørvollan plassrom under Stubgården Sandstad. Noen tinglyst plasseddel finner vi ikke for den første husmannen, men det var trolig i 1824 at Andreas Tollefsen Badstuvika slo seg ned her. Vi tar denne opplysningen fra Norges bebyggelse som har familietradisjonen som grunnlag. Det er også opplyst at neste husmann, Kasper Andreassen, var tre år da faren kom til Sørvollan, og da stemmer jo tradisjonen.

I øst grenser bruket til Nordvollan, i vest til Sandstadmoa, og utmarka strekker seg i nordvest mot Fuglåsen. I sør går grensa ved stranda mot Sandstadsundet. det er brattlendt ned mot naustet og båtstøa. Sjøvegen er ikke lang, men tung. Oppsitterne på Sørvollan hadde jo fisket som hovedyrke, sjøvegen måtte være kortest mulig. Det er sand og myrjord.

Stien langs Innhitra gikk sørom og like ved våningshuset. Nå går fylkesvegen nordom, men stua sto lenger nede i bakken mot sjøen før. Den vesle stua Andreas reiste var tidligere stabbur på Stokken i Hemne, og den ble revet i 1854/55. I 1933 reiste Sverre Vollan nytt våningshus. Fjøs av plank og låve av reisverk ble bygd i 1931.

Sørvollan ligger sørvendt med utsikt mot Aunøya, Trondheimsleia og fjella i Snillfjord og Hemne.

Andreas Tollefsen var en dyktig fisker. Han dyrka også storparten av den jorda som ligger sør for fylkesvegen. Sørvollan ble et godt plassrom.

I 1871 fikk Kasper Andreassen plasseddel fra Otto Stub på Stubgården Sandstad. Av denne går det fram at plassjorda var dyrka. Engangsavgifta var 21 spd. som han kunne betale i terminer over fem år. Stub fikk som garanti panterett i løsøret, plasshusa hørte nok Andreas Tollefsen til.
Årsavgifta var på 1 spd., arbeidsplikten 14 dager når det ble krevd og på landdrottens kost. rettigheter var beiterett i utmarka for plasskrøttera, fritt brennfang av torv, røtter og nedfallstrær etter behov.

Vi finner ingen festeseddel som kan gi beskjed om når Anton Vollan tok over plassen, men det var trolig i 1890-åra. Da Anton døde, var han titulert som husmann.

Plassen ble skyldsatt i 1924 og Sverre Vollan kjøpte den. Skjøte fikk han først i 1930 fra Justisdepartementet. Sverre har dyrka en del nyland nord for fylkesvegen. Han har også vært en iherdig og dyktig fisker.

Ved utskiftinga i 1955 hadde bruket 19,1 mål dyrka mark og 258,5 mål barskog, totalt 433,5 mål.

-----

Eiere:
ca 1824-1871 - Andras Tollefsen Vollan (husmann)
1871-ca 1890 - Kasper Andreassen Vollan (husmann)
ca 1890- ? - Anton Kaspersen Vollan (husmann)
1924-1971 - Sverre Vollan - (selveier)
1971-
2021- - Mateusz Narbut og Elzbieta-Astrid Vollan

Adresse : Breddegrad: 63.530338777083635, Lengdegrad: 9.121570587158203
Fødsel

Treff 1 til 30 av 30

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Antonsdatter Sørvollan, Eugenie Desiderea Klara7 Jul 1892122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI925
2 Antonsdatter Sørvollan, Lavina Konstanse11 Jun 1890122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI917
3 Antonsdatter Vollan, Anny28 Mai 1908122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI5662
4 Antonsdatter Vollan, Konstanse Gunhilda g. Sveva15 Mai 1896122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI3597
5 Antonsdatter Vollan, Selma Alise g. Strand16 Jun 1898122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI3626
6 Antonsen Vollan, Andreas16 Jun 1905122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI43518
7 Antonsen Vollan, Andreas1 Apr 1912122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI43523
8 Antonsen Vollan, Torlaug18 Okt 1900122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI43516
9 Antonsen Vollan, Ulmar25 Jul 1902122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI43517
10 Dahl, Roar1 Nov 1955122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI18432
11 Hjertås Vollan, Astri Synnøve25 Feb 1948122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI3594
12 Kasperdatter Vollan, Jonetta17 Mar 1855122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI15573
13 Kaspersdatter, Marie Caroline20 Jun 1846122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI15581
14 Kaspersdatter Eidsvåg, Maria Karoline6 Jun 1865122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI476
15 Kaspersdatter Vollan, Anna Gjertine14 Jul 1857122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI14156
16 Kaspersdatter Vollan, Kaspara Gunelie29 Okt 1875122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI19063
17 Kaspersdatter Vollan, Lavine5 Aug 1860122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI70981
18 Kaspersen Vollan, Anton Kristian7 Des 1862122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI11801
19 Kaspersen Vollan, Petter Olaus20 Mar 1870122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI16704
20 Sørvollan, Karen Margrethe Kaspersdatter5 Mai 1844122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI15339
21 Vollan, Aase Kanutte8 Jan 1939122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI2903
22 Vollan, Anton Nikolai20 Aug 1933122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI62667
23 Vollan, Anton Nikolai27 Nov 1949122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI3596
24 Vollan, Edith Lavine25 Jun 1935122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI927
25 Vollan, Nikoline Antonie9 Sep 1932122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI16880
26 Vollan, Solfrid1942122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI3459
27 Vollan, Stina Sofie26 Mar 1937122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI931
28 Vollan, Sverre Edvin Norvald13 Mai 1894122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI16403
29 Vollan, Torfinn Bjarne14 Sep 1939122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI16881
30 Wollan, Ragnhild1945122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI1660
Død

Treff 1 til 10 av 10

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Andersdatter Hafsmo, Gunhild15 Apr 1903122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI26380
2 Andreassen Vollan, Kasper28 Apr 1914122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI19060
3 Hjertås, Astrid Jakobine7 Aug 1990122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI19107
4 Kaspersdatter, Marie Caroline1863122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI15581
5 Olsdatter Herøy, Karen18 Nov 1854122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI4196
6 Sandstadmoen, Nikoline Severine12 Jan 1931122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI11800
7 Skaget, Ida Borghild24 Nov 1993122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI16405
8 Tollefsen Badstuvik, Anders10 Sep 1885122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI19056
9 Torbersdatter Hattevik, Jonetta1853122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI19061
10 Vollan, Anton Nikolai3 Aug 1941122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI62667
Bosted

Treff 1 til 3 av 3

Etternavn, Fornavn Bosted Person ID
1 Andreassen Vollan, Kasper1871-122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI19060
2 Kaspersen Vollan, Anton Kristian-1920122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI11801
3 Tollefsen Badstuvik, Andersca.1824-1871122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI19056
Eier

Treff 1 til 4 av 4

Etternavn, Fornavn Eier Person ID
1 Narbut, Mateusz2021-122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI62283
2 Vollan, Anton Nikolai122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI3596
3 Vollan, Elzbieta Astrid2021-122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI62284
4 Vollan, Sverre Edvin Norvald1924-1971122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraI16403
Bolig

Treff 1 til 2 av 2

Familie Bolig Famile ID
1 Andreassen Vollan / Torbersdatter Hattevik122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraF5543
2 Kaspersen Vollan / Sandstadmoen122/028, Sørvollan, Sandstad, HitraF4284