Hestnes, 28/3, Hitra 

Notater:
Hestnes, g.nr. 28, bnr. 3 (løpenr. 101)Omkring 1780 ble Hestnes delt i fire bruk. Ole Toresen fortsatte som bonde. Han var gift med Anne Tørresdatter, f. 1753, og de fikk to døtre før Ole døde i 1787. Johanna var den eldste født i 1782, og Olava ble født i 1786. Enkas far, Tørres Gundersen bodde her - han var født i 1719. Enka ble gift igjen med Hans Olsen, f. 1760. De fikk barna: Tørres, f. 1790, Marta, f. 1792, Hans f. 1795 og Gurine f. 1797.De to nye gårdmennene var Henning Hestnes og Anders Olsen. Samtidig ble det tatt 1/3-del av gården som Anders Olsen hadde, og denne parten (løpenr. 99) på 6 mrkl. ble bygslet av Hermoe Knudsen. Han var med det bare en småbruker i forhold til de andre gårdmennene på Hestnes.Det gamle teigbyttet var særlig vidløftig på Hestnes, så det er vanskelig å stadfeste hvilket bruk den enkelte oppsitter hadde bakover i tid.Nils Jørgensen Håvik (1800-1870) bygslet løpenr. 101 i 1824. Han var omgangsskolelærer i Straumfjorden og født i 1800. I 1854 kjøpte han gården Skipnes og flyttet dit. Han var gift med Anna Gurine Bullingsnes, f. 1801 i Sparbu. De fikk 9 barn:1. Jørgen Magnus (1830-1919). Han kjøpte Søraunet på Straum i 1860. G.m. Karen Johnsdatter Sageidet. De fikk 5 barn

2. Anton Mortinus (1832-1869). Husmann på Skipsneset i 1865. G.m. Ingeborg Kristoffersdatter fra Skaun. 2 barn.

3. Nikoline (1833-1920). G.m. Kristian Olsen Dahlø. De bodde på Daløya, Frøya. 4 barn.

4. Jakob Andreas. Neste bruker.

5. Nils Gunnerius (1837-1911). Han overtok Skipnesgården (30/1) som faren hadde ca 1866. G.m. Anne Pedersdatter Hofstad. Ingen egne barn.

6. Elen Margrethe (1839-1919). G.m. Fredrik Hegstad. De bodde i Ingebrigtsvika, Smågesjø. 2 barn. Hun ble som enke gift 2) med Otte Olsen

(1830-1872). De fikk fire barn i Ingebrigtsvika.

7. Beret Johanne (1841-1928. G.m. Sten Olaus Rasmussen Utset. Gårdfolk på Utset (106/06). 6 barn.

8. Olaus (1844-1924). G.m.. Julianne Pedersdatter Hofstad og ble eier av Hofstad (31/1, løpenr. 109) i 1883. Ingen barn.

9. Peder Gunerius (1846-1922). G.m. Ane Berntine Gundersdatter fra Kvammen. 1 sønn. Ane hadde fra tidligere en datter. Sammen hadde de sønnen Nils Gunerius Strøm

(1899-1983). Han eide et hus på 28/1 oppført på bygslet mark i 1926. Halvsøsteren Jensine bodde der sammen med Nils en tid. Huset ble revet på 1980-tallet. Nils

var ugift.

Jakob Andreas Hestnes ble født 25/9-1835, d. 13/6-1914. Han fikk tok over farsgården og kjøpe denne Hestnesgården ved kongeskjøte tinglyst i 1865. Kjøpesummen var 350 spd. og innløsning av jordavgiften med 77 spd 37 skill. Han ble i 1860 g.m. Andrea Andersdatter, f. 1842 Brattværet, Smøla. De fikk 8 barn:1. Olise Gurine, f. 1861. Var gift med Johan Nøstvold fra Melhus og fikk der en sønn.

2. Anders Sundbeck, neste bruker.

3. Nils Fredrik (1867-1918). Ble handelsmann på Veidholmen, Smøla, g.m. Isabella Eckhoff. De fikk 10 barn på Smøla.

4. Daniel (1870-1965). Ble ansatt i politiet i Trondheim og var g.m. Berit Svarva, Inderøy. De fikk 6 barn i Trondheim.

5. Anna Margrethe (1872-1973). G.m. Petter Edvard Henriksø. De bodde på Burøya, Bispøyan og fikk 3 barn.

6. Ida Andrea (1876-1953). G.m. kjøpmann på Monsøya, Rasmus Jensen. 3 barn.

7. Henrik Theodor, f. 1879. Han emigrerte til Amerika og bodde i Minneapolis.

8. Anton Martin (1885-1981) Bokholder i Trondheim, g.m. Gunda D. Gudbrandsen. En datter.Anders Sundbeck Hestnes, f. 9/2-1864, d. 4/4-1952. Anders tok over heimgården etter foreldrene i 1896. Han var gift med Marie Kristine Dyrnes, f. 1862 på Smøla, d. 1938. De fikk 6 barn:1. Anna Elise (1892-1939). Ugift.

2. Amanda Marie, f. 1893.

3. Johan Alfred (1895-1998). Han var revisor og kunstmaler, bosatt i Trondheim. Med Ågot Elnan (1902-1984) fikk han en datter.

4. Otelie Hedvig (1897-1989). Ugift, bosatt på Hestnes.

5. Magnus Gerhard, f. 1900. Utvandret til Canada og gift med Alvhild Ester Herje (1910-1988). 2 barn.

6. Alf Sundbeck, neste bruker.Alf Sundbeck Hestnes, f. 11/12-1904, d. 18/11-1972. Han overtok gården etter foreldrene i rundt 1930. Kjøpesummen var kr. 2500,- + kår til foreldrene. Arealet var 60 dekar, hvorav 25-30 dyrket mark. I 1950-årene var buskapen 4 kyr, hest, gris og 8 sauer. Alf arbeidet også ved Hestnes hvalstasjon. Han ble i 1929 gift med Marie Beate Sandås (1908-1989) fra Glørstad. De fikk 4 barn:1. Alfhild Målfrid (1930-2012). G.m. Jarle Strøm (1924-2011). De losjerte på Hestnes (28/2) før de bygde hus i Fillan. 3 barn.

2. Asbjørn Magnar, neste bruker.

3. Bjarne Martin (1935-2015). G.m. Erna Hopsø, f. 1941. De bodde i Trondheim. 3 barn.

4. Torbjørn Johan, f. 1942. G.m. Anne Elise Breivoll, f. 1942 på Dolmøya. Bosatt i Trondheim, 2 barn.Asbjørn Magnar, f. 26/9-1932, d. 23/10-2010. Han tok over gården etter foreldrene, men drifta var nedlagt, og husene ble brukt som fritidsbolig. Han var gift med Anna Mary Hjertø, f. 1942 på Hjertøya i Dolmsundet. De fikk 2 barn:1. Merete, f. 1966

2. Guri, neste bruker.Guri Hestnes, f. 1966. Hun tok over gården etter foreldrene, og bosatte seg der.

Hestnes, gnr. 28, bnr. 3

Adresse : Breddegrad: 63.58593746054291, Lengdegrad: 8.60255241394043


Media

Bilder
Bebyggelse på Hestnes 2004
Bebyggelse på Hestnes 2004
Midt på bildet sees G.nr. 28, b.nr. 1. Eier var Lars og Dorthea Hestnes. Lengst til høyre sees eiendommen G.nr. 28, b.nr. 3 som tilhørte Alf Hestnes. Foran i bildet til høyre sees Solvang, g.nr. 28, b.nr. 10. Eier: Kristian Jensen. Et gult lite hus midt på bildet tilhørte Ragna (f. Stamnes) og Lars Hofstad (G.nr. 28, b.nr. 10). Helt t.v. sees G.nr.28, b.nr. 2 hvor Dorthea Hestnes kom fra. Eier i 2010: Sønnen Lars Dagfinn Hestnes.

Fødsel

Treff 1 til 23 av 23

   Etternavn, Fornavn    Fødsel    Person ID 
1 Andersdatter Hestnes, Amanda Marie  7 Jul 1893Hestnes, 28/3, Hitra I10953
2 Andersdatter Hestnes, Anna Elise  9 Apr 1892Hestnes, 28/3, Hitra I10952
3 Andersdatter Hestnes, Otelie Hedvig  3 Sep 1897Hestnes, 28/3, Hitra I10958
4 Andersen Hestnes, Johan Alfred  29 Mar 1895Hestnes, 28/3, Hitra I10957
5 Andersen Hestnes, Magnus Gerhard  18 Mai 1900Hestnes, 28/3, Hitra I28300
6 Hestnes, Alfhild Målfrid  13 Mai 1930Hestnes, 28/3, Hitra I10963
7 Hestnes, Asbjørn Magnar  26 Sep 1932Hestnes, 28/3, Hitra I10964
8 Hestnes, Bjarne Martin  1935Hestnes, 28/3, Hitra I10965
9 Hestnes, Torbjørn Johan  30 Apr 1942Hestnes, 28/3, Hitra I10966
10 Jakobsdatter, Anna Margrete  13 Sep 1872Hestnes, 28/3, Hitra I8116
11 Jakobsdatter Hestnes, Ida Andrea  27 Sep 1876Hestnes, 28/3, Hitra I10944
12 Jakobsdatter Hestnes, Olise Gurine  23 Jun 1861Hestnes, 28/3, Hitra I10941
13 Jakobsen, Henrik Theodor  6 Apr 1879Hestnes, 28/3, Hitra I10945
14 Jakobsen Hestnes, Anton Martin  28 Jan 1885Hestnes, 28/3, Hitra I10947
15 Jakobsen Hestnes, Daniel  11 Jun 1870Hestnes, 28/3, Hitra I10946
16 Jakobsen Hestnes, Nils Fredrik  3 Mar 1867Hestnes, 28/3, Hitra I10943
17 Nilsdatter Hestnes, Beret Johanne  12 Des 1841Hestnes, 28/3, Hitra I10759
18 Nilsdatter Hestnes, Ellen Margrethe  29 Okt 1839Hestnes, 28/3, Hitra I10758
19 Nilsen Skipnes, Nils Gunerius  25 Aug 1837Hestnes, 28/3, Hitra I10757
20 Nilsen Strøm, Peder Gunerius  28 Mai 1846Hestnes, 28/3, Hitra I10761
21 Pedersen Strøm, Nils Gunerius  9 Jun 1899Hestnes, 28/3, Hitra I11143
22 Sundbech Jakobsen Hestnes, Anders  9 Feb 1864Hestnes, 28/3, Hitra I10942
23 Sundbæk Hestnes, Alf  5 Aug 1904Hestnes, 28/3, Hitra I2549

Død

Treff 1 til 4 av 4

   Etternavn, Fornavn    Død    Person ID 
1 Andersdatter Hestnes, Anna Elise  20 Des 1939Hestnes, 28/3, Hitra I10952
2 Nilsen Hestnes, Jakob Andreas  13 Jun 1914Hestnes, 28/3, Hitra I8119
3 Sundbech Jakobsen Hestnes, Anders  4 Apr 1952Hestnes, 28/3, Hitra I10942
4 Sundbæk Hestnes, Alf  18 Nov 1972Hestnes, 28/3, Hitra I2549

Gård

Treff 1 til 2 av 2

   Etternavn, Fornavn    Gård    Person ID 
1 Hestnes, Asbjørn Magnar  Hestnes, 28/3, Hitra I10964
2 Nilsen Hestnes, Jakob Andreas  Hestnes, 28/3, Hitra I8119