Melandsjø søndre (22/2), Meland, Hitra

Melandsjø søndre (22/2) (løpenr. 91 b), Meland, Hitra.

I 1801 bodde det to familier på Melandsjø.
Familie 1 var Johanna Sophia Parelius (født Schanke i 1739). Hun var enke etter Jørgen Rasmussen Parelius (1739-1792). "De bruker pladsen til Lods" står det i folketellingen. Hun bodde sammen med sine to yngste barn, Margrethe Maria (1777-1849) og Henrik (1779-1825). En tjenestejente boode hos dem.
Familie 2 var Rasmus Olsen f. 1771. Han var Johannas lodsbonde og gift med Jonetta Pedersdatter (1770-1835). Rasmus sin mor, Karen Olsdatter f. 1721, bodde sammen med dem.

I 1805 fikk Hans Jakobsen bygsel på halvparten av plassen Melandsjø. Peder Paulsen fikk samtidig bygsel på den andre halvparten.

I 1862 fikk Ole Henriksen Hestnes (1820-1892) auksjonsskjøte på Melandsjø søndre. Han betalte 200 spd til boet etter Rasmus Rosing Parelius. Ole Henriksen var gift med Ingeborg Johansdatter Ratchje (1835-1918). Som enke bygslet hun i 1905 bort et jordstykke av eiendommen mot en årlig avgift på 30 kr. til sønnen Hans (1872-1953) og hans familie. I 1916 fikk Hans Melandsø skjøte på gården fra sin mor, som da hadde vært enke i flere år og satt i uskiftet bo. Ole Henrik Melandsø og Ingeborg Melandsø fikk 7 barn:

1. Henrik Bernhard (1859-1941). Han var skolelærer både i Nord-Odal og på Hitra før han innehadde samme stilling på Lånke, Stjørdal. G.m. Mille
Eilertsdatter
Strøm (1858-1943). De fikk 9 barn.
2. Johan Martin (1862-1940). Grosserer i Trondheim hvor han bygde Melandsø-gården. Gift med Marie Olsen (1866-1953) fra Røros. De fikk 12 barn.
3. Ingvald Marius (1865-1942). Eier av Sør-Hopen fra 1919. Han var gift med Stina Ivarda Aune (1882-1968) fra Hestvika. De fikk 5 barn.
4. Ingeborg Olise f. 1867. Hun ble gift med Olaf Carentius Olsen f. 1869. Han var kjøpmann. Bosatt i Trondheim. De fikk 9 barn.
5. Hans, neste bruker.
6. Helga Alvilde (1875-1930). Hun var gift med lensmann på Hitra Bastian Polden (1870-1951). Bosatt på Melandsjø. De fikk 1 datter.
7. Lina Marie (1879-1933). Gift med handelsmann Jens Andreas Olsen (1878-1929). Han var bror til Olaf C. Olsen. De fikk 6 barn.

Hans Olsen Melandsø (1872-1953). Han bygslet som nevnt et stykke av denne gården av mora av denne gården i 1905, men i 1916 ble han eier av eiendommen. Hans var gift med Ingeborg Anna Hjertø (1871-1957). Det ble i Hans sin tid etablert handelsvirksomhet på eiendommen. Hans Melandsø & Co startet opp i årene 1890-95. Rundt 1910 ble det reist et nytt bolighus på samme tomta, "Nevete" (like ved forsamlingshuset). Det ble også oppført et ishus, og det ble etablert postkontor, telefonsentral og skysstasjon på stedet. Skipskai og to brygger ble også bygget, og skipstrafikken ble overtatt fra Hopsjø. Tidlig i 1920-årene ble stedet og handelen overtatt av bror til Hans, grosserer i Trondheim, Johan Martin Melandsø. Og på 1950-tallet var det Johan sin sønn Idar som hadde overtatt handelsstedet. I 1961 brant både butikken og bolighuset ned til grunnen. Når det gjelder "Gammelstua 22/24" så ble denne fraskilt gården og overtatt av grosserer Johan Martin Melandsø i 1919. Han skjøtet videre huset til datteren Maja i 1929. Da hun døde arvet datteren Dagny "Gammelstua". Neste eier ble sønnen Øyvind Kaul Kragerud. Maja arvet også kaia og de to bryggene etter faren. Hun solgte begge bryggene til slektningen Eveline von Holst på 1970-tallet. Neste eier ble sønnen Andreas von Holst.
Hans Olsen Melandsø og Ingeborg Anna fikk 5 barn på Melandsjø:

1. Ingeborg Odlaug (Kinn) (1900-1943). Ugift.
2. Judit Helga (1901-1926). Ugift sykepleier i Trondheim.
3. Hans, neste bruker.
4. Åse Oline f. 1905
5. Liv Margot (1907-1975). Hun var lærer og praktiserte på flere steder. Hun var også musiker. Ugift.

Hans Melandsø (1903-1953). Han var sjømann i utenriks fart, senere styrmann. I 1922 overtok han gården ved skjøte fra faren. Han ble gift med Berit Johanne Havn (1914-1981). Han bygde nytt hus i 1950 på en parsell utskilt fra gården. Eiendommen er "Midtheim" (22/54). Hans og Berit fikk 3 barn på Melandsjø:

1. Esten Josef f. 1933. Han var med og etablerte Hitra Handel AS. Senere hadde han ledende stillinger bank/forsikringskonsern i Trondheim. G.m. Marit Rabben f. 1933 på Sistranda. 3 barn.
2. Grete Liv f. 1941.
3. Hans Albert, neste bruker.

Berit Johanne Melandsø overtok som enke eiendommen. Telefonsentralen på Melandsjø ble bestyrt av Berit. Hun ble gift igjen med lensmannsbetjent Ingvar Belsaas (1909-1990). Da Berit døde ble Hans Albert eier av eiendommen.

Hans Albert Melandsø (1948-1999). Han var organisasjonssekretær i Sør-Trøndelag idrettskrets i Tr.heim da han døde. G.m. Mariann Saasen f. 1949. Som enke ble Mariann Saasen eier av eiendommen. Hans Albert og Mariann har 2 barn.
Adresse : Breddegrad: 63.62932043957423, Lengdegrad: 8.730633258819578
photo_library
Bilder
not-F
Melandsjø 1908

Bildet er tatt fra en haug oppom Melandsjø sentrum og vi ser vestover over Dolmsundet og Dolm kirke og prestegård på den andre sida. I forgrunnen ser vi til høyre Aksel Wågen og lensmann Polden som bodde i ei nyoppført stue like ved bakketoppen, rett under Dolm kirke. På dette bildet ser vi veien som kommer fra Leikvam og Amundvåg. I svingen midt på bildet ser vi Hitra kommune's første kommunehus. Ellers skimter vi i taket med 2 murpiper på butikken på Melandsjø. Dolm kirke har spiret i behold ennå, det forsvant under brannen i kirka i 1920. Vi ser også "Gammelstua" på Melandsjø søndre litt til venstre for senter.

Fødsel

Treff 1 til 14 av 14

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Melandsø, Grete Liv12 Feb 1941Melandsjø søndre (22/2), Meland, HitraI21190
2 Melandsø, Hans15 okt 1903Melandsjø søndre (22/2), Meland, HitraI21187
3 Melandsø, Hans Albert3 Apr 1948Melandsjø søndre (22/2), Meland, HitraI21191
4 Melandsø, Ingeborg Odlaug (Kinn)7 Jan 1900Melandsjø søndre (22/2), Meland, HitraI21216
5 Melandsø, Ingeborg Olise20 Nov 1867Melandsjø søndre (22/2), Meland, HitraI14139
6 Melandsø, Johan Esten22 Jun 1933Melandsjø søndre (22/2), Meland, HitraI21189
7 Melandsø, Grosserer Johan Martin23 Mai 1862Melandsjø søndre (22/2), Meland, HitraI21169
8 Melandsø, Judith Helga26 Nov 1901Melandsjø søndre (22/2), Meland, HitraI21217
9 Melandsø, Lina Marie12 Apr 1879Melandsjø søndre (22/2), Meland, HitraI14191
10 Melandsø, Liv Margot6 Mai 1907Melandsjø søndre (22/2), Meland, HitraI21196
11 Melandsø, Åse Oline6 Sep 1905Melandsjø søndre (22/2), Meland, HitraI21218
12 Olsdatter Melandsø, Helga Alvilde27 Aug 1875Melandsjø søndre (22/2), Meland, HitraI21172
13 Olsen Melandsø, Hans16 Mar 1872Melandsjø søndre (22/2), Meland, HitraI14140
14 Olsen Melandsø, Ingvald Marius10 Mar 1865Melandsjø søndre (22/2), Meland, HitraI21170
Beskrivelse

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Beskrivelse Person ID
1 Olsen Melandsø, HansMelandsjø søndre (22/2), Meland, HitraI14140
Gård

Treff 1 til 2 av 2

Etternavn, Fornavn Gård Person ID
1 Henriksen Melandsø, OleMelandsjø søndre (22/2), Meland, HitraI14135
2 Melandsø, HansMelandsjø søndre (22/2), Meland, HitraI21187