23/1, Leikvam, Hitra

Leikvam, Gnr 23, bnr. 1 (løpenr. 92), Hitra

Leikvam, Hitra. Gården har tilhørt Bakke kloster og finnes i matriklene helt fram til 1690-årene som klostergods. Det var Hans Henriksen. som kjøpte gården og ble selveier. Han fikk skjøte på eiendommen i 1698, før det var han leilending i omkring 30 år. Hans Henriksen var født i 1636 og hadde to sønner: Henrik f. 1662 og Hans f. 1683.

I 1630-årene ble det ryddet tre nye husmannsplasser på Leikvam og rydningsmennene var Ole Torstensen f. 1616, Lars Andersen f. 1615 og Nils Torstensen f. 1610.

Plassene under Leikvam var Gautvik, Skjulsvik og Svalgress. Gautvik var bebodd av to familier i 1801. Husmann var Clement Hansen, f. 1732 og kona Gunhild Larsdatter f. 1750. Hun var datteren til Lars Eriksen Leikvam. Deres sønn Lars var født 1772. Til leie bodde Andersen Nilsen, f. 1771, og kona Anne Olsdatter, f. 1773. De hadde tre bar: Susanna f. 1796, Sara f. 1798 og Nils f. 1800. Konens mor, Maren Olsdatter bodde også der i 1801. Hun var født i 1741. I 1808 var Kristoffer Olsen og kone Malene Jensdatter plassfolk på Gautvik. Kristoffer Olsen kjøpte husa på plassen for 100 rdl. Han levde til 1839 og hadde en sønn Ole og en datter Gunhild. Ole Johannesen Leikvam bodde her senere til han overtok ene Leikvam-gården. Plassen ble overtatt av Ole Kristoffersen Gautvik og kona Anne Einersdatter. Senere festet Ole Olsen og kona Marie Johansdatter plassen Gautvik av de to gårdmennene.
Skulsvika ble i 1832 festet av Henrik Monsen og kone.

Hans Hansen (sønn til Hans Henriksen) skrev seg for Strøm. Han overtok Leikvam etter faren , men solgte gården til Erik Larsen i 1746. Det var da dårlige hus på gården og kjøpesummen var deretter - 60 rdl. Erik Larsen Leikvam var en dyktig bonde, men det første han gjorde var å bygge nye hus. Men han fikk ikke så lang tid, han døde etter 10 år på gården. I boregistreringen i 1756 fikk han ros av skriver og takseringsmennene. Bygningene var nå i utmerket stand og verdien ble satt til 100 rdl iflg. skifteprotokollen. Erik Larsen hadde også drevet jordveien godt, og han hadde "gjødslet jorden og hadde tatt stor avling". Kona hans var Gunhild Torstensdatter, og de fikk 7 barn. Eldste datter, Marit var gift med John Balsnes, også broren Ole var gift og bodde på Balsnes, mens Lars var gift og bodde på Strøm. Margrethe var kone på Indre Akset (Sandstad). Hennes mann var Isak. Knut Eriksen var barn nr. 5 og hadde tatt over heimgården Leikvam. Han var 22 år da faren døde.
Knut Eriksen Leikvam levde til 1765. Enka Johanna Pedersdatter satt igjen med to mindreårige barn: Peder var 3 år og Gunhild 1 år. Johanna giftet seg igjen i 1767 med Henrik Hovliksen som flyttet til Leikvam. De fikk fire barn og den ene het Anna Henrikka. Hun ble gift med Elling Olsen. Den andre datteren, Ellen Dorthea ble kone på Barman og var gift med Ole Larsen. Knut var født i 1771 og Andrea i 1775.
Tidens spekulanter var også ute etter Leikvam. Det var "gårdens herligheter" de ville ha tak i. Også Hans Parelius var ute etter fotfeste på Leikvam. Ole Hermosen på Svalgress ble seleier der ved skylddelingen i 1875 og var ikke særlig pengesterk. Parelius forstrakk ham med et lån på 440 kroner, mot pantobligasjon i bruket. Spekulasjonene førte imidlertid ikke fram.

Det var trolig Hovliksen som delte gården i to, og han overdro en part av sin gård til Peder Knudsen i 1787. Lars Eriksen Strøm hadde fremdeles retten til halve Leikvam-gården og i 1788 satte han sønnen sin, Johannes Larsen som gårdmann på den gårdparten. Faren flyttet snart etter, og ble på sine gamle dager igjen sittende med gården da Johannes døde i 1792.
Henrik Hovliksens bruk hadde løpenr. 92. Denne gården overtok sønnen Knut Henriksen så snart han var myndig. Han var gift med Sara Jonasdatter som ble født i 1765. Barna deres var Jonas f. 1792, Henrik, f. 1794 og Maren f. 1796.

Gårdparten som Peder Knutsen hadde overtatt av Hovliksen ble solgt videre til Hans Kristoffersen. Han gikk i mange år og "var fal" på denne jordveien, men til gårdmannen Knut Henriksen ville han på ingen måte selge. Andre hitterværinger ville visst ikke gå i veien for Knut Leikvam. Det endte med at Rasmus Brochmann Parelius fikk skjøte på disse 4 mrkl. i gården, og det tok ikke lang tid før Parelius overdro eiendommen til rette vedkommende - Knut Henriksen Leikvam.

Knuts sønn Jonas fikk skjøte på gården ved verge da han var 18 år. Han var gårdmann i 46 år før han overdro gården til sønnen Knut Jonassen i 1856. Han var gift med Mille Larsdatter Jensø fra Ansnes. De fikk bare datteren Elisabeth Kirstine som vokste opp. Hun ble født i 1858 og hun ble i 1877 gift med Ingebrigt Pedersen. De fikk skjøte fra Knut Henriksen på gården for 1200 kroner og kår. De fikk 3 barn: Dorthea, f. 1878, Johanna f. 1885 og Pauline f. 1891. Dorthea var født i 1878 og hun ble gift med Andreas Lykken f. 1876 på Byneset. Det var de som tok over gården, og fikk 11 barn, hvorav den eldste, Ivar. f. 1902 var den som tok over gården etter foreldrene. Både Ivar og faren Andreas var folkeskolelærere på Hitra, i hovedsak ved Hopsjø skole på Melandsjø og ved Barman skole. Det samme med Ivars kone, Ingeborg Aas fra Tydal - hun var også lærer. Ivar og Ingeborg fikk to barn: Ingrid i 1939 og Ivar Petter i 1945. Og det er i dag Ivar Petter som er eier av denne Leikvam-gården.

Gunnar Christoffer Lossius


Adresse : Breddegrad: 63.60108251983647, Lengdegrad: 8.686838150024414
Fødsel

Treff 1 til 38 av 38

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 dødfødt5 Sep 185923/1, Leikvam, HitraI49596
2 Andreassen Lykken, Sjåfør Trygve4 Mai 191423/1, Leikvam, HitraI20789
3 Hassel Lykken, Torild23/1, Leikvam, HitraI26729
4 Henriksdatter Leikvam, Andrea177523/1, Leikvam, HitraI39523
5 Henriksen Leikvam, Anders27 Jul 182623/1, Leikvam, HitraI55472
6 Jonasdatter Leikvam, Ingeborg Lavina12 Jan 181823/1, Leikvam, HitraI20775
7 Jonasdatter Leikvam, Jonetta12 Sep 182423/1, Leikvam, HitraI20777
8 Jonasdatter Leikvam, Maren Johanna23 Mai 182723/1, Leikvam, HitraI20778
9 Jonasen Gryten, Saras17 Nov 182123/1, Leikvam, HitraI20776
10 Jonasen Leikvam, Knut17 Des 181523/1, Leikvam, HitraI20774
11 Jonasen Leikvam, Lars181423/1, Leikvam, HitraI59633
12 Knutsdatter Leikvam, Elisabeth Kirstine15 Jun 185823/1, Leikvam, HitraI20780
13 Knutsdatter Leikvam, Maren Johanna28 Jul 179623/1, Leikvam, HitraI18387
14 Knutsen Leikvam, Henrik skolelærer og kirkesanger179323/1, Leikvam, HitraI1795
15 Knutsen Leikvam, Jonas179123/1, Leikvam, HitraI18385
16 Lykken, Astrid2 Sep 190823/1, Leikvam, HitraI20791
17 Lykken, Berit Elisabeth12 Feb 190323/1, Leikvam, HitraI20790
18 Lykken, Dag Olav198923/1, Leikvam, HitraI38949
19 Lykken, Daniel24 Mai 191123/1, Leikvam, HitraI20788
20 Lykken, Dordi23 Mar 191323/1, Leikvam, HitraI20793
21 Lykken, Emma2 Aug 190523/1, Leikvam, HitraI20792
22 Lykken, Ingrid Andrea27 Jul 193923/1, Leikvam, HitraI20796
23 Lykken, Ivar10 Feb 190223/1, Leikvam, HitraI20786
24 Lykken, Ivar Petter11 Jul 194523/1, Leikvam, HitraI20797
25 Lykken, Marit22 Jun 190723/1, Leikvam, HitraI48041
26 Lykken, Marit1 Mai 191623/1, Leikvam, HitraI64741
27 Lykken, Merete Ingeborg196923/1, Leikvam, HitraI26730
28 Lykken, Olaug10 Nov 192023/1, Leikvam, HitraI20794
29 Lykken, Petter Andre198723/1, Leikvam, HitraI38948
30 Lykken, Sigrid4 Jul 190423/1, Leikvam, HitraI20787
31 Olsdatter Leikvam, Petronelle29 Mai 180123/1, Leikvam, HitraI44003
32 Pedersdatter Leikvam, Dorthea5 Jul 179623/1, Leikvam, HitraI58017
33 Pedersdatter Leikvam, Ingeborg Dortheaca 179723/1, Leikvam, HitraI12588
34 Pettersdatter Leikvam, Gurine Margrete2 Mai 179423/1, Leikvam, HitraI19493
35 Reitan, Ann-Rita17 des 196123/1, Leikvam, HitraI23736
36 Reitan, Jorun4 Des 199023/1, Leikvam, HitraI23746
37 Reitan, Svend26 Jul 199323/1, Leikvam, HitraI23747
38 Tørrisdatter Hestnes, Maren Anna2 Jan 182623/1, Leikvam, HitraI24951
Død

Treff 1 til 25 av 25

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 dødfødt5 Sep 185923/1, Leikvam, HitraI49596
2 Aas, Ingeborg21 Apr 197823/1, Leikvam, HitraI20795
3 Asmundvåg, Marit Hansdatter181823/1, Leikvam, HitraI20151
4 Eriksen Leikvam, Peder7 Jan 179923/1, Leikvam, HitraI39524
5 Henriksdatter Leikvam, Ellen Dorthea23/1, Leikvam, HitraI39522
6 Henriksen Leikvam, Knut5 Mai 184123/1, Leikvam, HitraI18382
7 Hovliksen Leikvam, Henrik178723/1, Leikvam, HitraI18383
8 Jensen (Jonsen) Barman, OleJa, ukjent dato23/1, Leikvam, HitraI39527
9 Johannessen Leikvam, Ole29 Jan 185823/1, Leikvam, HitraI20152
10 Jonasdatter Gjevik, Sara Kirstina23/1, Leikvam, HitraI18381
11 Jonasen Leikvam, Knut26 Jul 189323/1, Leikvam, HitraI20774
12 Jonasen Leikvam, Lars181423/1, Leikvam, HitraI59633
13 Jonsdatter Hjertø, Helvig24 Mar 187423/1, Leikvam, HitraI50020
14 Larsdatter Jensø, Mille Kristine2 Des 188623/1, Leikvam, HitraI20779
15 Larsen Leikvam, JohannesFør 176923/1, Leikvam, HitraI20150
16 Leikvam, Anna Eline10 Jun 188923/1, Leikvam, HitraI28353
17 Leikvam, Hans Petter14 Aug 190123/1, Leikvam, HitraI20410
18 Leikvam, Lars Johannesen10 Nov 182323/1, Leikvam, HitraI20153
19 Leikvam, Lena Marie18 Mar 190323/1, Leikvam, HitraI20409
20 Leikvam, Martin Olaf23 Sep 191823/1, Leikvam, HitraI19160
21 Leikvam, Olina Margrethe18 Mar 190323/1, Leikvam, HitraI19612
22 Lykken, Ivar19 Mai 197023/1, Leikvam, HitraI20786
23 Pedersdatter Bremvåg, Johanna30 Aug 182123/1, Leikvam, HitraI18384
24 Pedersdatter Leikvam, Dortheafør 179923/1, Leikvam, HitraI58017
25 Pettersdatter Leikvam, Gurine Margrete13 Jun 186723/1, Leikvam, HitraI19493
Arveskifte

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Arveskifte Person ID
1 Hovliksen Leikvam, Henrik23 Okt 178923/1, Leikvam, HitraI18383
Bosted

Treff 1 til 2 av 2

Etternavn, Fornavn Bosted Person ID
1 Knutsen Leikvam, Henrik skolelærer og kirkesanger180423/1, Leikvam, HitraI1795
2 Knutsen Leikvam, Jonas180423/1, Leikvam, HitraI18385
Familiestilling

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Familiestilling Person ID
1 Markusdatter Leikvam, Elisabeth Ulrikke23/1, Leikvam, HitraI19614
Gård

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Gård Person ID
1 Knutsen Leikvam, Peder23/1, Leikvam, HitraI39519