22/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, Hitra

Klokkergården Hopen, Melandsjø, gnr. 22, bnr. 11 Hitra.

I 1701 ble det tatt opp manntall for Hitra prestegjeld ved prost magister Rasmus Rosing som bodde på Dolm, og fogd Brønlund, Fjellværøy. Da nevnes for første gang Hopensøen, et strandsete. Nevnte folketelling beretter at klokkeren het Kield Jensen Collin, født ca. 1678. "Nylig tilkommen og fattig". Han har trolig bodd i klokkerboligen på den såkalte "Klokkergården", ca 50 meter sørvest for hvor Hitra kirke på Melandsjø ble bygget i 1920-årene. Avsatsen i terrenget vestover fra høydedraget hvor kirken nå står kalles fortsatt for "Klokkergårdhalsen". Husmannsplassen Klokkergården var tillagt leilendingsbruket Hopen.
I 1768 ble det foretatt dødsboskifte på gården etter "avgangne" Sara Olsdatter. Hennes gjenlevende mann het Hans Andersen, og ekteparet hadde to barn, Synneve 12 år og Karen 5 år.
Synneve ble gift med Ole Fredriksen, f. 1753. De fikk tre barn: Sara f. 1782, Hans Olsen f. 1786 og Guri f. 1789. De overtok bygselen på Klokkergården på deling med Johannes Isaksen og kone Elen Johansdatter, f. henholdsvis 1773 og 1774. Sønnen Johan var født i 1799.
I 1781 var det atter boskifte på Klokkergården. Denne gangen etter Hans Andersen. Enka, hans andre kone, het Siri Knudsdatter. De hadde ingen barn sammen.
Plasse Klokkergården nevnes igjen i 1802 da Andreas Storsteene får bygsel på plassen. I 1804 får Ole Isaksen bygsel på Borbukten under Hopen. Videre får Ole Eriksen bygsel på halvparten av Risnesset under Hopen i 1805. Og snekker Johan Ratchje får bygsel på en parsell.

På plassen Eintrøa under Straum bodde i 1860-årene en mann som het Peder Olsen sammen med sin kone og tre sønner. Plassen ble oppsagt av eieren John Hansen Strøm, og Peder (Per) kjøpte i 1863 en part av Hopen av Lars Olsen Barman. Skylddelingsforretningen ble holdt 2. oktober samme år over den nye eiendommen, som utgjorde 11/41 av hele gården Hopen. Per Olsen Hopen som han senere kalte seg betalte 300 spd. for gårdparten. Han flyttet fjøset og låven fra Eintrøa til sitt nye hjem, og førte så opp en liten stuebygning. Den fikk senere et tilbygg i 1904. På gården kune Per fø 3-4 kyr, hest og noen sauer. Skogen ble delt i 1866 mellom Hopsø, Hopen, Hopen og Meland. På Pers gårdpart falt 600 dekar, tildels fin skog.

I 1882 ble det opprettet kontrakt hvor vidt Per Olsen Hopen ga Kristiansund Grubesamling enerett til å skjerpe og drive etter erts i Rødkleven (Raukleiva) ved Hopenåsen og andre steder på hans utmark mot 10 % av nettobeløpet. Samme året ble det utstedt kjøpekontrakt av Per Hopen i det han til A. Thokle og E. Jørgensen selger sin grunneiendomsrett til, og adgang til å delta i driften av alle skjerp og gruver somer eller "vorde skjerpede" og mutet på hans eiendom i utmarken for kr. 500.00.

En av sønnene til Per Hopen, Ulrik Hopen, gikk inn ved Trondhjemske brigades underoffiserskole og ble senere ansatt som sjersant ved Nordmøre bataljon, trolig ved 3. kompani, som ble rekruttert av hitterværinger. En annen sønn av Per Hopen, Ingebrigt, kjøpte ene gårdparten Leikvam i 1879 (løpenr. 92 a) av Knut Jonasen for kr. 1200 + kår til selgeren. Den tredje sønnen til Per Hopen, Daniel, flyttet til gården Stadsvik på Dolmøya.

En tvistesak om retten til jakt ble behandlet i Hitra herredsstyre i 1957 og i Frostating Lagmannsrett året etter. Ved enstemmig dom av 24. jun 1958 i Lagmannsretten ble jaktretten opprettholdt for hopengårdene bnr. 3 og bnr. 11.

I skolekommisjonens møte i Hitra 10. april 1885 forelå tilbud fra Per Olsen Hopen om "at erholde tilkjøbs til Klokkergaard hans eiende Gaard Hopen, matr. 51 av Skyld 2 Ort 23 skilling for kr. 3800".
Gamle Hitra kommune kjøpte Klokkergården og betalte kr. 3600,-

Den første klokkeren som bodde på Hopen var lærer Asphaug. Han ble avløst av lærer H. O-. Selvaag i 1892, som hadde stillingen til sommeren 1919 da han søkte avskjed. Selvaag hadde da vært lærer på Hitra siden 1880

Den siste leieboeren var vel lærer, organist og klokker Morten Lossius. Han ble tilsatt i klokkerstillingen og lærer ved Hopsjø skole den 8. august 1919. Han vær lærer ved Hopsjø skole i over 40 år til han 1. juli 1960 gikk av med pensjon og flyttet til Trondheim. (Hitraboka II)

Klokkergården eies pr. 2020 av Håkon Gjesdal og Randi Kristin Jektvik.

Adresse : Breddegrad: 63.623775165200755, Lengdegrad: 8.72788667678833
photo_library
Bilder
not-F
De tre Hopengårdene

F.v. Klokkergården (22/11). I midten Bjørgheim (22/22) og nærmest Hopen, gnr. 22, bnr. 3. I bakgrunnen øverst i bildet sees Lauvåsen (22/36)

not-F
Klokkergården på Hopen, Melandsjø

Klokkergården på Hopen ca 1982.

not-F
Klokkergården, Hopen, Melandsjø

Foto fra Norges Bebyggelse.

Fødsel

Treff 1 til 50 av 52

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 dødfødt barn183722/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI75450
2 Lossius, Hans16 Feb 192922/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI19859
3 Lossius, Liv1 Jan 192122/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI19856
4 Lossius, Marie Anny2 Sep 192722/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI19858
5 Lossius, Morten1 Mai 192322/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI19857
6 Andersdatter Klokkergård, Malena (Magdalena)10 Aug 180322/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI21920
7 Andersen Klokkergård, Ole180422/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI67595
8 Andreasdatter, Anne Marta20 Sep 185122/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI45539
9 Andreasdatter Klokkergård, Maren Anna21 Feb 184922/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI13103
10 Andreassen Jektvik, Hans Ulrik16 Jul 184622/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI13095
11 Collin, Ane Johanne Kielsdatter171722/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI32023
12 Einarsen Øen Klokkergård, OleCa 178722/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI13050
13 Gjesdal, Stine14 Jul 199122/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI71704
14 Gundersdatter Klokkergård, Magdalene Kristine9 Apr 183722/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI30112
15 Gundersen, Johan Jørgen24 Sep 183422/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI48993
16 Gundersen Havn, Saras10 Apr 183922/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI20165
17 Gundersen Klokkergård, Martinus2 Mar 182722/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI48259
18 Gundersen Klubben, Elenius (Elinus)18 Jul 184322/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI28419
19 Gundersen Myren, Gunder4 Mai 184122/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI40315
20 Hansdatter, Karen Malena24 Des 181922/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI43980
21 Hansdatter Helkan Klokkergård, OlavaCa 180222/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI44144
22 Hansdatter Klokkergård, Karen176322/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI41926
23 Hansen Klokkergården, Torger176322/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI41925
24 Isaksdatter, Mathea24 Mar 183522/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI49191
25 Isaksdatter Klokkergård, Johanna Christine22 Aug 183122/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI68085
26 Iversen, Didrik26 Mar 183022/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI26791
27 Iversen Lamø, Anton27 Jun 183222/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI25900
28 Jakobsen Grønvik, Ole180622/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI34294
29 Johannesdatter Klokkergård, Elen Dorthea22/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI44055
30 Johannesdatter Klokkergård, Ragnhild22/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI46636
31 Johannesen Ingebrigtsvik, Johan28 Mai 179922/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI44053
32 Johannesen Klokkergård, Gunder11 Apr 180822/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI41126
33 Johannessen Klokkergård, Isak9 Jul 179722/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI53299
34 Johannessen Klokkergård, Johannes180922/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI46637
35 Johnsen, Iver23 Mai 183122/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI48125
36 Jonsen, Ole178822/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI40268
37 Lossius, Hans Kolbjørn5 Mar 192322/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI13201
38 Olsdatter, Ingeborg Marie23 Apr 184122/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI30195
39 Olsdatter, Iverine (Jorine) Karoline1 Jul 182622/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI13056
40 Olsdatter, Johanna18 Mai 183322/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI48872
41 Olsdatter, Karen Gurina18 Okt 181922/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI13053
42 Olsdatter Klokkergård, Anne Marta28 Des 182022/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI13054
43 Olsdatter Klokkergård, Margrete Elisabeth2 Jan 183722/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI38872
44 Olsdatter Klokkergården, Guru178822/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI40224
45 Olsdatter Klokkergården, Sara178222/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI40222
46 Olsdatter Klokkergården, Sara179122/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI56963
47 Olsen Hopen, Elias18 Des 182322/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI13055
48 Olsen Klokkergård, Markus25 Feb 182922/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI13057
49 Olsen Klokkergården, Fredrik178322/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI55553
50 Olsen Klokkergården, HansJul 178522/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI40223


Død

Treff 1 til 9 av 9

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 dødfødt barn183722/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI75450
2 Andersen Engvik, Hans178122/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI4086
3 Einersdatter, Anne179322/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI53493
4 Gundersen Klokkergård, Martinus1 Jun 182722/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI48259
5 Jektvik, Randi Kristin14 Jul 202022/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI20592
6 Johannessen Klokkergård, Johannessom liten22/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI46637
7 Olsen Klokkergård, Markus19 Jan 183022/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI13057
8 Olsen Klokkergården, Fredrik178422/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI55553
9 Torgersen Engvik, Anders174822/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI41929
Bolig

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bolig Person ID
1 Haugum, John Peter Nilsen skolelærer187522/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI2712
Bosted

Treff 1 til 3 av 3

Etternavn, Fornavn Bosted Person ID
1 Isaksen Strøm Klokkergård, Johannes180422/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI37527
2 Iversen Storsteen Klokkergård, Anders180422/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI21921
3 Jonsen Klokkergård, Ole180422/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI67318
Identifikasjon

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Identifikasjon Person ID
1 Johannesen Ingebrigtsvik, Johan180422/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI44053
Yrke

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Yrke Person ID
1 Haugum, John Peter Nilsen skolelærer187522/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraI2712
Folketelling

Treff 1 til 1 av 1

Familie Folketelling Famile ID
1 / Bernhoft Brevik187522/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, HitraF207