Hendelser denne måneden som ikke er assosiert med en spesifikk dag:
Myrtle (1984)
Thor Lund (1975)
Knut Lien (1939)
Anna Ulvan (1882)