Notater


Treff 8,351 til 8,400 av 8,413

     

 #   Notater   Linket til 
8351 Vi har i dag ingen holdepunkter om hvem Ingeborg var eller hvor hun kom fra. Arntsdatter, Ingeborg (I6971)
 
8352 Vi har valgt å bruke gårdnavnet Flauget som etternavn på Sivert. Denne fjellgarden i Søvassdalen i Hemne dreiv han de siste åra av sitt liv. Sjøl brukte han navnet Fiske (fra gården Fiskja i Surnadalen) da han gifta seg i 1769. Sia flytta han rundt til forskjellige steder med familien sin. Kanskje var det på Flauget i Hemne han bodde lengst? Olsen Flauget, Sivert (I22789)
 
8353 Vi mangler kjelder fra Rindalen som kan dokumentere når Ildri vart født. Når vi antyder fødselsåret 1743, er det begrunna i konfirmasjonen i 1759. Sjå nedafor. Einarsdatter Storløkken, Ildri (I22788)
 
8354 Vi ser at Maren Anna og hennes mor døde samme dag. Hva skjedde? Haftorsdatter Singsø, Maren Anna (I10386)
 
8355 Vi ser at mor og datter døde samme dag. Hva skjedde? Andersdatter, Elen Jørgine (I10426)
 
8356 Vi ser at mor og datter gravlegges samtidig Pedersdatter Knutshaug, Gjørend (I54144)
 
8357 Vi ser av kirkeboka ved vielsen at det er feil både når det gjelder fødsel, konfirmasjon og farsnavn til Ingeborg Sofie.
Dette er data tilhørende en annen Sofie Hansdatter (hitterslekt-ID: i 9536), som havnet på Titran hvor hun døde i 1964. 
Familie: Arnt Henriksen Haukås / Ingeborg Sofie Hansdatter Faksvåg (F24714)
 
8358 Vi ser i KB at døds- og begravelsesdato er byttet om. Hansen Strøm, Fredrik (I50459)
 
8359 VI. Idus Jun. Obitus Johannis Packe legiferii anno domini 1534. Jonsen Packe, Jon lagmann (I59556)
 
8360 Via sin sønnedatter Mette Johanne Colbjørnsen (1753-1810) g.m. landets første høyesterettsjustitiarius Johan Randulf Bull har hun som etterslekt bl.a. stortingspresident Carl Joachim Hambro http://www.hemneslekt.net/getperson.php?personID=I117679&tree=Hemne og brødrene Francis og Edvard Bull, professorer i hhv. litteratur og historie. Oudensdatter Friling, Helene (I53385)
 
8361 vielse side 141, venstre, øverst Familie: Peder Pedersen Stenen / Marit Pedersdatter (F3094)
 
8362 Vielse: https://www.digitalarkivet.no/kb20070905610046 Familie: Ole Sivertsen Sørskaget / Marta Iversdatter Sørskaget (F19701)
 
8363 Vielsen er ennå ikke funnet. Familie: Ole Fredriksen Berg Norddolm / Anne Margrethe Gundersdatter (F888)
 
8364 Vielsen er ikke funnet Familie: Abraham Larsen Gjevik / Bolette Andersdatter Skaget (F2656)
 
8365 Vielsen ikke funnet. Familie: Peder Paulsen Jektvik / Ingeborg Evensdatter (F8681)
 
8366 Vielsen, 1. side KB : https://media.digitalarkivet.no/kb20070913670432 Familie: Lambrigt Olsen (Hammeren) / Marit Olsdatter (Hammeren) (F13826)
 
8367 Vielsesdatoen 26 dec. er innført i kirkeboka, men ikke vielsesåret. Det kan være mellom 1800 og 1802. De var ikke gift da sønnen Ole ble født. Giftet de seg samme dag som Ole ble døpt? Familie: Abraham Larsen Gjevik / Martha Olsdatter Akset (F7853)
 
8368 Viet den 31. marts 1769 med sin søsters steddatter. Familie: Reinhold Jacob von Haffner, oberstløytnant / Vibecke Margrethe Wildenradt (F15047)
 
8369 Viet i Huset ifølge kgl. Bevilling af 18 April 1671, med Alida de la Roche, Datter ar Oberstlieut. Ahasverus de Crequi de la Roche. Familie: Herman Hermansen Garmann / Alida de Créqui dit la Roche (F18026)
 
8370 Viet som dissentere. Ektemannen var utmeldt av statskirken 18 des 1896, uten å melde seg inn i noe annet kirkesamfunn. Familie: Nils Laurits Lorentzen Berge / Ellen Margrethe Martinsdatter Ulvnes (F1208)
 
8371 Viet: https://media.digitalarkivet.no/view/16112/50023/200
Trolovet: https://media.digitalarkivet.no/view/16112/50023/201
Forlovere: Peder Arntsen Guldsten og Anders Olsen Fuglevåg. 
Familie: Peter Andreas Petersen Falkenberg (Falch) / Ane Olsdatter Hæggeset (F25186)
 
8372 Vigselen ble erklært ugyldig etter Karl Knutssons død. Familie: kong Karl Knutsson Bonde / Kristina Abrahamsdotter (F17787)
 
8373 Vincens skrives til Lungegaarden i Bergen. Lunge (Dyre), Vincens Vincentsøn (I51548)
 
8374 Vinterhalvåret på Kypros Eide, Sonja Alvhilde (I5695)
 
8375 Viser til Baard Vidar Pettersens innlegg 19.05.2021 her (rull litt nedover):
https://forum.arkivverket.no/topic/273188-slektene-holk-og-pakke-holch-og-packe-noen-uavklarte-sp%C3%B8rsm%C3%A5l/?tab=comments#comment-2279285
(segl hentet fra Per Reidar Christiansens arkiv).

To segl med bumerker for borgermester Lauritz Olsen Holck og borgermester Ole Bentsen (Holck), her stavet som «LAURESHULLIC» og «OLAFBETSON». Dette ser ut som en helt normal variasjon av et slikt merke fra far til sønn. Nedre halvdel av faren Oles merke vendes opp-ned og over denne delen tillegges en tverrstrek. Dette underbygger sterkt at Lauritz Holcks far er den tidligere borgermesteren, antagelig den samme som ved en anledning benevnes "Ole Holck". Ole Bentsen har en datter Anbjørg, som tyder på at han er sønn av Bent Ambesson og Anbjørg Torlaksdatter. Bent har store eiendommer i Sande - enten Sandar ved Sandefjord eller mest sannsynlig Sande lenger nord i Vestfold.

På geni https://www.geni.com/people/N-N-Skjeldrum/6000000007980352300 hevdes det at Anbjørg ætter fra Skjeldrum i Skoger ved Drammen. Dette tyder på at hennes manns jordegods ligger i Sande mellom Drammen og Holmestrand.

(På Geni https://www.geni.com/people/Hallvard-Munck/6000000007980352271 påstås faren Ambe å være sønnesønn her http://www.hitterslekt.no/getperson.php?personID=I14283&tree=1 via en sønn "Hallvard Bengtsson", men andre slektsoversikter nevner ikke dette.)  
Bentsen "Holck", Oluf rådmann og borgermester (I59554)
 
8376 Visstnok den samme som Bernt Gjølker, borger i Trondhjem, som var gift med Lisbeth, datter av herr Hans Andersen Bernhoft, sogneprest til Vår Frue kirke. Familie: Bernt Gjølker, skredder / Elisabeth Hansdatter Bernhoft (F24927)
 
8377 Vokste antaglig opp hos besteforeldrene Johan og Sanna - bodde hos dem i 1910, benevnt som deres datter. Pedersdatter Herø, Svanhild Johanne (I4420)
 
8378 Vokste opp og bodde på bnr. 2 til han kjøpte bnr. 1 i 1980-åra. Flytta da til bnr. 1. Øyen, Odd Arnfinn (I10815)
 
8379 Vokste trolig ikke opp Olsen Lillekjerringvåg, Mortinus (I50387)
 
8380 Væreier, tømmermann og eier av firmaet J. Strandheim & Co. Karlsen Strandheim, Jakob E. væreier (I51140)
 
8381 Væreiersønn. Foreldrene eide halve fiskeværet Sula på Frøya. Koch, Melchior Andreas (I45893)
 
8382 Webtrees Statsbygd slekt: Han er også kallt for Hans Iversen Rosshaalaan. Hans var fisker i Statsbygd. Brødreskift, Hans Iversen (I20065)
 
8383 Weidling, Tor: Eneveldets menn i Norge: Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660–1814. Riksarkivaren. Oslo. 2000. Digital versjon på Nettbiblioteket, s. 208. Jessen d.e., Peder myntskriver i Norge (I79322)
 
8384 Weidling, Tor: Eneveldets menn i Norge: Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660–1814. Riksarkivaren. Oslo. 2000. Digital versjon på Nettbiblioteket, s. 209. Pedersen Jessen, Peder myntskriver og kirurg (I79331)
 
8385 Willichs faddere var Frederich Espås, Joen Willichsen Loe, Oluf Tellevsen Loe, Berit Rye, ? Mogensdatter Loe. Jonsen Aasum, Wellich underoffiser (I50531)
 
8386 Wolfgang Kaas blev Sekondlieutenant i Marinen 1743, Premierlieutenant 1746, Viceekvipagemester ved Holmen 1749, virkelig Ekvipagemester paa Nyholm 1751, Kapitajnlieutenant 1754, Aaret efter Interimshavnemester og Medlem af Havneraadet samt Medlem af Konstruktionskommissionen, 1758 Kapitajn. S. A. overtog han som ældste Ekvipagemester Opsynet med Dokken; 1762 og 63 var han udkommanderet med Linjeskibe; 1765 fik han Tilsyn med Havnens Opmudringsvæsen og blev Medlem af en Kommission angaaende Tøjhusets Adskillelse fra Landetaten.
 
Kaas (mur), Wolfgang kontreadmiral (I52246)
 
8387 Mortensdatter, Malena (I6532)
 
8388 Yrke: Sliperiarbeider Pettersen Strøm, Einar Leonard (I69697)
 
8389 Yrke: Snekker Danielsen, Johannes (I4762)
 
8390 Yrke: Snekker Sivertsen, Alfrida (I4260)
 
8391 Ysland gnr.102 Haugen brn.1) Joensen Tørstad, Joen (I15424)
 
8392 Yttergården (lno. 243), Vedøya & Stora, Hitra Olsen Wedø, Benjamin skolemester (I14939)
 
8393 Ættesmedlemmene skiftet visst på å oppholde seg ute på Veidholmen og inne på Aspa. En svær røykstue som oppnådde å bli kalt “Herrestuen” eller “Kongsstuen”.
Presten Hans Grøn Bull skrev om den 213 år etter at den var bygd:
“….Tømmeret er Gandske overordentlig langt og bredt. Aabningen til Døren udgjør kun 3 1/2 Stok i Bredde, dog sagde de, at Karl paa Hest har redet derigjennem, men da maatte han vist bukke sig.
Nok, Tømret er overmaade stor og godt vedligeholdt. I stedet for Mose skal det være tættet med fint rødt Klæde, som nu vilde koste 4 Rdlr. Alen. Bevis, at rige og anseelig Folk have i gamle Dage beboet Gaarden….”.  
Torstensen Aspa på Veien, Auden (I2911)
 
8394 Øllegaard var gift med Sigvard Gabrielsen Akeleye, til Krenkerup og Kambo i Norge. Nettelhorst, Øllegaard Gerlofsdatter (I50872)
 
8395 Øllegard Nettelhorsts barn er omtalt i et brev datert 15 Mar 1651, der det fremgår at hun hadde sønnen Gabriel og døtrene Else og Viveke med Sigvard Akeleye (Norske Rigs-Registranter, B. 10: 1650-1653, side 163). Nettelhorst, Øllegaard Gerlofsdatter (I50872)
 
8396 Øsrmarkens Asyl Brodtkorb, Borghild (I39580)
 
8397 Østerdølen 21.juli 1915 Aas, Karl (I19578)
 
8398 Østre Oktogonkapell ligger i Nidarosdomens hovedakse like bak høyalteret i Oktogonen, dvs. helt ute i den ene enden av kirkebygget, som er merket (1) øverst på planen til høyre her: https://snl.no/Nidarosdomen. Gravstedet har en litt viktig posisjon i norsk middelalderhistorie: https://no.wikipedia.org/wiki/St._Olavs_skrin + https://www.nrk.no/viten/er-dette-olav-den-helliges-grav-1.11557513.

Anne Urup kjøpte i 1650 østre oktogonkapell i Nidarosdomen som gravsted for mannen og seg selv. Det ble bygd et gravkammer under gulvet, dekt med en gravplate i rød kalkstein. Familien Budde kom til å bli den eneste ikke-geistlige aristokrati som fikk en familiegrav innenfor koret i domkirken. Som et løfte fra 1670, skulle graven etter deres død aldri åpnes, noe som senere ble brutt av Domkapitlet.

Generalmajor Vincents Budde (1660-1729) ville bli gravlagt der, da han så på seg selv som "en fjern slektning av dem", og Domkapitlet gikk med på det. Hans kone Armegaard Margrethe von Gabel ble bisatt i det Buddeske gravsted i 1734.

Gravplaten befinner seg i dag i domens likkjeller i vestskipet, og ble fjernet fra østre oktogonkapell i forbindelse med kroningen av kong Karl Johan XIV i 1818. Det er senere påvist med høy sannsynlighet at Olav den Hellige også ligger under østre oktogonkapell.

Kilde: "Domkirken i Trondheim - bind III" - Trygve Lysaker (1973). Side 225.

http://www.gravstenogepitafier.dk./trondhjem.htm.

Kommentar: Fjerningen av graven skyldtes kanskje at det ikke passet den nye fransk-svenske kongen å ha en dansk-tysk familie så fremtredende plassert på dette historisk viktige stedet?
(Odd Roar Aalborg - sannsynlig etterkommer i 10. ledd.)

Tillegg 10.01.2021:
I andre del av programmet "Olav" på NRK TV 1 i kveld fremmes en russisk teori om at Olav Haraldsson ved sitt besøk hos storfyrst Jaroslav den vise i Kiev rundt 1030 kan ha blitt far til storfyrstinne Ingegjerd Olofsdotters sønn storfyrst Vsevolod 1. https://no.wikipedia.org/wiki/Vsevolod_I_av_Kiev, som blir født på den tiden. Den svenske prinsessen Ingegjerd er Olavs tidligere kjæreste, men hun blir av politiske grunner giftet bort til storfyrsten, og Olav får i stedet søsteren Astrid Olofsdotter til ekte. Skulle teorien være riktig, vil nok antall anelinjer tilbake til Olav Haraldsson øke en del for Anne Urup. Hittil går de via Olav og Astrid sin datter Ulvhild i Tyskland, men her nevnes en mulig kombinert "halvbror + fetter" av Ulvhild også! Altså ikke langt unna helbror. (Odd Roar Aalborg.) 
Axelsdatter Urup, Anne (I52524)
 
8399 Øvre Sørbotn (Skaret) Johansdatter Sørbotten, Anne Margrete (I20448)
 
8400 Øvrige 9: Jens, Guri, Anne, Samuel, Jakob, Mikkel, Peder, Morten, Mette. Jenssen Klingenberg Amble, Peder (I3366)