Notater


Treff 51 til 100 av 8,413

     

 #   Notater   Linket til 
51 Jon, døpt 1. søndag i advent 1693. Baptiz. Thoer Ekrems barn Joen. Thoresen Ekrem (Oppistua), Jon (I56600)
 
52 Kirsten Marcusdtr. Angell, f. Ca 1658, ST, Trondheim, d. Ca 1686
Jacob Marcussen Angell, f. Ca 1663, ST, Trondheim d. 1704
Mette Marcusdtr. Angell, f. Ca 1673
Lorentz Marcussen Angell, f. ST, Trondheim, d. 11 Mai 1719, ST, Trondheim
Marcus Marcussen Angell, f. ST, Trondheim d. Ca 1721, ST
Maria Marcusdtr. Angell, f. ST, Trondheim d. 17 Okt 1721, ST, Trondheim
Judithe Marcusdtr. Angell, f. ST, Trondheim d. 1721, ST, Trondheim 
Jacobsen Angell, Marcus (I82394)
 
53 knyttes til herregården til Elingaard i Onsøy (Fredrikstad). Han har nok kommet til Elingård gjennom sitt giftemål med Åse. Hennes mor er Cecilia Jonsdatter, datter av riksråden Jon Haftorssøn Roos. Denne grenen av slekten er også kalt Rosensværd etter Rosen på våpenskjoldet. Gyldenhorn, Oluf Torsteinsson (I54395)
 
54 Lars var elles første lagrettemann som sette seglet sitt under koppskattmanntallet i 1645.
Merket han brukte var armbrøstbogen, same merket som Tynnøl- og Valbjærgætta brukte.  
Gunnarson Hågå, Lars lensmann (I77455)
 
55 levde 28 Jul 1465 Christiernsen Skram, Rigsmarsk Peder (I57411)
 
56 levde ännu 1631 Brun, Sidsel Romelsdatter (I53177)
 
57 Lærerinne i Stavanger ved FT1865 Olsdatter Jondahl, Barbara Mathilde (I50983)
 
58 Manntall 1701: Ved gemene oc slette Bondehævd Lauritsen, Ole (I4401)
 
59 Mulig Adrian etter hvert var agent for falkefangst i Norge? Rockertsen Falkener, Adrian borgermester (I57885)
 
60 Olive døper et barn Viveche, oppkalt etter stemoren Viveche Bielche. Det kan ikke utelukkes at Viveche er moren. Nettelhorst, Olive Gerlofsdatter (I3040)
 
61 Otte Bildt til Næs og Hafslund. Han skrev seg til Molande 1591 Bildt, Otte Danielsen (I53176)
 
62 Sankt Knuds Kirke, Odense prins Frans af Danmark (I69953)
 
63 Se Dahl s. 75.  Hansen, Truls byfogd (I77745)
 
64 skiftet mangler Jensen Friis, Vincents (I58811)
 
65 Skrives til Krenkerup, Gisselfeld, Herrestad og Tundbyholm. Gøye, Eskild Mogensen (I52166)
 
66 St. Mikkelsdag Familie: herr Hans Christensen Paus, sogneprest / Regitze Jensdatter Randulff (F23473)
 
67 søster av biskop Anders Arreboe Christensdatter Arreboe, Anna (I81903)
 
68 Tora Sørdyrøy var fadder hos Mali Christophersdatter barn. Hun var nok Christopher Jensens andre kone. Andersdatter Tjønnøy, Thora (I56581)
 
69 Under et opphold på Bergenhus 24 Aug 1569, hvor bl.a. Cornelius, hans bror, og Henrik Paulssøn, deres stebror, var tilstede, kom Peter Adriansøn i trette med Christoffer Nielssøn Grøn, lagmann i Stavanger. Peter roste russerne og deres varer, mens lagmannen skjelte ut både dem og hollenderne. Peter erklærte da lagmannen for en løgner og truet ham og slo til ham. Denne stakk da Peter med en daggert i hodet. Fem dager senere døde Peter Adriansøn «saa hordelig at hans skarn gikk ut av hans munn». Mange mente at Peter døde av den drikk som bartskjæren hadde gitt ham, da stikket ikke var gått igjennom benet. Sådanne leger har vi, sier Absalon Pedersøn i sin Kapitelsbog, de skulle gi ham en drikk for sitt mål, han drakk så at han ei mælte mer.
Christoffer Nielssøn ble dømt til å betale en bot på 800 daler, hvorav det for de 400 skulle bygges et fattighus i Bergen [Dette ble begynnelsen til de Søfarendes Fattighus] og for resten bygges et i Trondheim. Lagmannen fikk heller ikke lov til å komme til Bergen uten to ganger i året, når Peters brødre ikke var der. Ved kgl. brev av 25 Okt 1571 fikk Christoffer Nielssøn sin fred igjen, da han hadde stilt den dødes slekt og venner tilfreds. Men ennå i 1585 ble det klaget for Herredagen i Bergen over at han tross sitt løfte var forblitt i Bergen, hvor han kunne risikere å treffe Peters brødre. 
Adriansøn Falkener, Peter (I52017)
 
70 Var hennes familie på Sauøya i Froan på Frøya?  Olsdatter Mælen, Marit (I57700)
 
71 " Ved justisdept bev. av 29 / 4 - 41 er han meddelt å anta navnet Wavik istf. Vavik " Wavik, Harald (I47420)
 
72 "...Frue Dorothea Schow til Havreløkke Gaard, fordum Velb: Lave Bildes Enke Frue, som efter 6 Aars fornøyelig Ægteskab døde uden Arvinger".  Iversdatter Schow, Dorthea til Havløkkegaard (I78548)
 
73 "70 år gammel" Nilsen Skjæret, Peder (I71709)
 
74 "af Lindved" (Odense) Jørgensdatter Bryske, Margrethe (I59331)
 
75 "alderdom" Larsdatter Slavik, Lovise (I7430)
 
76 "Austre stue og kjøkken, samt halvparten av naust og brygge og ei stor hustomt", ble unntatt fra salget av gården til svogeren Anton Marius Wedø.
Denne eiendommen ble ikke tinglyst og ved Niels sin tidlige død i 1959, gikk tomta og gårdens bygninger tilbake til gården.
Niels var stort sett på jobb i Kristiansund, så det ble søstra Petra, svigerbroren og barna deres som bebodde og brukte gårdens bygninger.
Hustomta til Niels lå på øvermarka under gården og han hadde rukket å sette opp grunnmuren da kona Ingrid og barnet døde i barsel våren 1930.
Huset til Niels og Ingrid ble aldri fullført og tomta ble skilt ut fra gården og solgt etter hans død.  
Pedersen Sørdal, Niels Alfred (I26145)
 
77 "Barbro Lysgård" Johannesdatter Aaspen Dyrhaug, Barbro (I82437)
 
78 "Befallningsman" er på norsk lensmann. Lidsten, Per kronobefallningsman (I58904)
 
79 "begravet og jordpåkastet Melhus" Edvardsdatter Lyngvik, Anette (Alette) Josefine (I20583)
 
80 "Druknede i Strømfjorden" Jørgensen Hestnes, Daniel (I46712)
 
81 "Druknede i Strømfjorden" Jørgensen Hestnes, Christopher (I46713)
 
82 "druknede ved at ro sig op paa et skjær" Sørensen Skåren, Ole (I25929)
 
83 "Druknet i dammen under maling av korn" Ellingsen Møllergård, Peder (I81387)
 
84 "Død ung og ugift" Hansdatter Burø, Hanna (Anna?) Laurina (I16613)
 
85 "døde som følge af et fald" Johansen Stenkløv, Isak (I2705)
 
86 "Fattiglem og enke" ved død/begravelse i 1913 Israelsdatter, Margrethe (I34141)
 
87 "Forlovere" : Einer Olsen Kjølsøy og Ole Iversaen Kjølsøy Familie: Hans Pedersen Vassæter / Karen Pedersdatter (F17052)
 
88 "Forlovere" : Kristoffer Andersen Hestnes, Ole Mogensen Smågesjø. (Med forbehold om rett tyding. K.A.) Familie: Jon Iversen Helgebostad / Margrete Jørgensdatter (F13851)
 
89 "Forlovere" : Lars Asmundvåg, Eilert Hofstad Familie: Henrik Andersen Hofstad / Berit Jensdatter (F17065)
 
90 "Forlovere": Ole Arntsen Herø og Ole Johansen Herø Familie: Ole Baardsen / Elen Thoresdatter (F17051)
 
91 "Forlovere": Tollev Sandstadvik, Torberg Olsen Akset. Familie: Esten Sivertsen (Sjursen) Havnen / Marit Stensdatter (F12591)
 
92 "Forpleiet av Trondhjems fattigvesen" Andersdatter Småge, Lina Margrethe (I22152)
 
93 "Forsørget av fattigvesenet" Olausdatter, Olise (I55918)
 
94 "Gift, husmann og fattig" Fredriksen Prestvik, Andreas Olaus (I9482)
 
95 "Glamme" (Klem?) Jepsen, Christen (I53371)
 
96 "Gravstedene på Hitra" oppgir feil dødsdato og begravelsesdato når det gjelder Elisabeth Hagen. Andersdatter Burø, Elisabeth (I1357)
 
97 "Han for til sjös og förte 1758 brigatinen «Concordia» og 1760 galeas «St. Peder». Siden ble han kjöbmann på Molde". Eriksen Bredal, Anders (I45772)
 
98 "Han var så liten ved fødselen at ei spiseskje dekket ansiktet hans". Johansen Haugø, Petter (I26859)
 
99 "Henrich Henrichssøn Holck" Henriksen Holck, Henrik (I51425)
 
100 "Hustru"-tittelen var en lav-adel tittel. Hustru Lisbeth (I12014)