Skriv ut

Notater


Treff 1 til 50 av 2,120

      1 2 3 4 5 ... 43» Neste»

   Notater   Linket til 
1  ( Jensen ? ) Småge, Mogens (I50174)
 
2

Albert Hansen Kold, døpt 2/6 1733 i Nerstrand, fikk i kirkeboken fornavnet "Alf", men under odelsprosessen ble det godtgjort at han het Albert, og denne Albert Kold opptrådte under odelsprosessen med krav på Store Nesse, som den, som gjennom det gamle fremlagte ættelegg var rette odelsmann etter eldste blodslinje. Skjønt dette ble godtgjort og erkjent av retten måtte han vike til fordel for Thormod Thormodsen med den begrunnelse at han var født etter farens fraskrivelse av sin odelsrett. 
Hansen Kaald, Albert (I16476)
 
3
Beskrivelse: Hva med denne Gjerlov Carlsen Øen som her døper sønnen Lars i 1762, er han en sønn av I28464 ? Han er oppført flere ganger sammen med folk fra denne familien.
https://media.digitalarkivet.no/view/16150/205
På neste side er kona Berit Larsd. introdusert. 
Carlsen Øen, Lars (I53221)
 
4
Det er antagelig en dåp her som er tilføyd i etterhånd her:
http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2373&idx_id=2373&uid =ny&idx_side=-10
Det gjelder Johanes, som er ført inn mellom nr. 26 og nr. 27. Hans foreldre tyder jeg som Jens Johannesen Asmundvog og Anna Marta Tollefs Lem. Asmundvog er på Hitra; men er det noen som kan hjelpe meg med tyding av det som står mellom Asmundvog og Anna Marta ?
_________________
Vennlig hilsen
Knut Ragnar Ansnes
Hitra


InnleggSkrevet: 08 Mai 2015 23:53:15 Tittel: Re: Kirkebok, Dolm (Hitra) 1818-1826, Fødte 1818 Svar med Sitat Endre/Slett dette Innlegget


Tror kanskje det er Kje vig (Kjevik) det står inni der, men klarer fortsatt ikke bokstavene foran og etter dette stedsnavnet - det kan vel ikke være fød Kjevig .... ?
_________________
Vennlig hilsen
Knut Ragnar Ansnes
Hitra


Jarl MosandBle registrert: 22 Mar 2015 09:24:01
Innlegg: 6
Bosted: Hamarvik

InnleggSkrevet: 08 Jul 2015 23:35:02 Tittel: Re: Kirkebok, Dolm (Hitra) 1818-1826, Fødte 1818 Svar med Sitat


Jeg har kommet over samme oppføring og har samme spørsmålstilling. Jeg mener det står Asmundvog (noe utydelig) Kjevik. En av fadderne er fra Faxvåg, som du sikkert vet ikke er langt fra Åsmundvåg. Det finnes en Kjevik på Ulvøya men jeg kan også nevne at det finnes en Skjelvik ved Faksvåg.

Jeg har en mulig dåp på Jens. Den 3. februar 1771 (Dom: Sexag:) finner vi dåpen til Jens. Faren heter Johannes Schaaren. Man kan legge merke til at her også er det en fadder fra Faxvaag.
http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16150&idx_id=16150&u id=ny&idx_side=-296

Man finner enda en dåp, Johannes Schaaren sin datter Berete, her også ser man en fadder fra Faxvaag (Dom 14 à tri)
http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16150&idx_id=16150&u id=ny&idx_side=-289

Min tilnærning til Johannes Jensen er vielsen mellom Johannes Jensen og Hanne Olsdatter, som er mine aner fra Titran. Her oppgis deres bosted som Hulvig. Ved Faksvåg ligger det idag en gård som heter Holvik.
http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2374&idx_id=2374&uid =ny&idx_side=-260

For min del er det fremdeles for mange "kanskje'er" så jeg har ikke spikra forbindelsene enda. Det gjelder også forhold omkring mor til Johannes, Anna Marta Tollefsdatter Lem.

Kanskje du har opplysninger som belyser mine vinkler?

Jarl


InnleggSkrevet: 09 Jul 2015 09:25:29 Tittel: Re: Kirkebok, Dolm (Hitra) 1818-1826, Fødte 1818 Svar med Sitat Endre/Slett dette Innlegget Slett dette innlegget


Hei, hyggelig å få respons på dette !

Den var nok ikke enkel denne passusen om foreldre, kanskje innført i boka av presten Brodtkorb med skjelvende hånd.

Har stilt det litt i bero, jeg fant vel ingen passende fra Kjevikan, Ulvøya. Jeg har oversett
muligheten for at det kan stå Skjelvig, men det er naturligvis mye mer sannsynlig enn Kjevig,
geografien tatt i betraktning.

Jeg har ikke registrert mer om Johannes Jensen Asmundvåg enn det som er lagt inn på hitterslekt.no, dvs. hans hustru og en sønn. Men skal forsøksvis legge inn foreldre ifølge denne dåpen.
_________________
Vennlig hilsen
Knut Ragnar Ansnes
Hitra

 
Familie F7429
 
5
Naboskapet her mellom Jakob Karlsen og NN ant. Karlsd. på Eidsøy og Ole Karlsen på nærliggende Sandåsen tyder på at dette er en søskenflokk fra Honnes. Det samme antyder betegnelsene for brukerne i 1701, som ikke benevnes som fattige, noe som i større grad gjelder en parallell Karl-slekt i nærheten, som også har en Ole Karlsen. Sistnevnte er helt klart ikke identisk med navnebroren av omtrent samme generasjon på Sandåsen.

Odd Roar Aalborg

( 23 apr 2015 )
 
Karlsdatter Eidsøy ?, NN Karlsd.? (I10190)
 
6 - omkom på sjøen. Benjaminsen Wedø, Ole (I15461)
 
7 Ble immatrikulert som teologistudent ved København universitet den 1.mai 1615 som Johannes Johannis Nidarosiensis (København, Sjælland, Danmark). Hansen Bernhoft, hr Hans Hvittus (I50745)
 
8 døde mellom august 1476 og november 1478 Jønsson, Henrik (I51564)
 
9 gift med Bertel Lauridsen Hørby Jensdatter Bielke til Hatteberg, Karen (I51557)
 
10 Hun blev født i Trondhjem før 1626 som Henrich Sommerscales' formentlig eldste datter, antagelig oppkalt efter hans? mor Ellena Foster. Sommerschield, Eline Henrichsdatter (I52407)
 
11 Lærerinne i Stavanger ved FT1865 Olsdatter Jondahl, Barbara Mathilde (I50983)
 
12 Manntall 1701: Ved gemene oc slette Bondehævd Lauritsen, Ole (I4401)
 
13 Sannsynligvis født på Kongensvoll i Imsterfjorden, som sin yngre søster. Kan selvfølgelig også ha vært født på Kongsvold, Dovre, men det er mindre sannsynlig. Thomasdatter Ulvnes, Anne (I6204)
 
14 skrev seg til Molande 1591 Bildt, Otte Danielsen (I53176)
 
15 Skrives til Krenkerup, Gisselfeld, Herrestad og Tundbyholm. Gøye, Eskild Mogensen (I52166)
 
16 Under et opphold på Bergenhus 24. aug. 1569, hvor bl.a. Cornelius, hans bror, og Henrik Paulssøn, deres stebror, var tilstede, kom Peter Adriansøn i trette med Christoffer Nielssøn Grøn, lagmann i Stavanger. Peter roste russerne og deres varer, mens lagmannen skjelte ut både dem og hollenderne. Peter erklærte da lagmannen for en løgner og truet ham og slo til ham. Denne stakk da Peter med en daggert i hodet. Fem dager senere døde Peter Adriansøn «saa hordelig at hans skarn gikk ut av hans munn». Mange mente at Peter døde av den drikk som bartskjæren hadde gitt ham, da stikket ikke var gått igjennom benet. Sådanne leger har vi, sier Absalon Pedersøn i sin Kapitelsbog, de skulle gi ham en drikk for sitt mål, han drakk så at han ei mælte mer.
Christoffer Nielssøn ble dømt til å betale en bot på 800 daler, hvorav det for de 400 skulle bygges et fattighus i Bergen [Dette ble begynnelsen til de Søfarendes Fattighus] og for resten bygges et i Trondheim. Lagmannen fikk heller ikke lov til å komme til Bergen uten to ganger i året, når Peters brødre ikke var der. Ved kgl. brev av 25. okt. 1571 fikk Christoffer Nielssøn sin fred igjen, da han hadde stilt den dødes slekt og venner tilfreds. Men ennå i 1585 ble det klaget for Herredagen i Bergen over at han tross sitt løfte var forblitt i Bergen, hvor han kunne risikere å treffe Peters brødre. 
Falch (Falkener), Peter Adriansøn (I52017)
 
17 "alderdom" Larsdatter Slavik, Lovise (I7430)
 
18 "Henrich Henrichssøn Holck" Henriksen Holck, Henrik (I51425)
 
19 "Marta Larsgård f.10.Jan 1911 skal rettes til Turid,vart døpt i Ranheim Kirke den 30. jan 1916 (i følge dåpsattest.)" - Asmund Kjørsvik. (Hun ble kanskje kalt Marta en tid før hun ble døpt ?) Larsgård, Turid (I19090)
 
20 "Nedsat med jords Paakastelse afg. Mand Ole Hansen Buk (sidste Descendent her på Stedet af fordums Sogneprest i Kaldet Hr. Holger Lauridsen), 72 Aar" Hansen Buch, Ole (I51075)
 
21 "Niels Henrichsen Gyldenløve" Henrichsøn, Niels (I50802)
 
22 "Povelsdatter" "Poulsdatter" Paulsdatter, Beret (I2995)
 
23 "Prins Olav" ble senket på vei til England, etter at tyskerne overtok Troms. Strømmen, Johan Ludvig (I24073)
 
24 "Rothkierck døde i 1655 og blev bisat fra Slotskirken i København, hvorfra liget blev ført til Tjæreborg." Rothkirck, Wenzel (I51541)
 
25 "Strandheim", gnr. 1, bnr. 7, Herøya. Oppført 1882. Sivertsen, Sigvart Antonius (I4460)
 
26 "Sønnen har vært idiot" sier kirkeboken Monsen Skjulsvik, Nils Olaf (I37093)
 
27 "Urnen hennes sto på "venteplass" i Lademoen kapell til den ble satt ned på Stavne kirkegård i 1981". - Laila Fjeldvær, hennes datter. Haugstad Fjeldvær, Pauline (I10043)
 
28 "Wibeke Margrethe Wenzelsdatter" Wildenradt, Vibeke Margrethe (I51297)
 
29 (Gunnersdatter) Gundersdatter, Elen (I51122)
 
30 (Medical):Se familiefil: Grindskar Korneliussen, Karl Edvard (I4320)
 
31 (Research):En Marta Olsdatter Rexa døde 16 februar 1802, 2 år gammel - kan være henne. Olsdatter Bottenvig, Marta (I3832)
 
32 (Research):Enke ved vielsen til Nils Olsen i 1874. Amundsdatter Tranvik, Henrikke Martine (I9223)
 
33 (Research):Er hun den tilreisende Karen Olsdatter i 1875-tellingen, som bor hos Sivert Jakobsen ? Oppgitt født i Hitteren 1795, og gårdmannskone. Olsdatter Herøy, Karen (I4196)
 
34 (Research):Ft 1910: Malersvenn, bosatt i Frostaveien 5, 3. et., Trondheim.
Kt 1925: Malersvenn, bosatt i Dronningens gate 20-22, 1 et., bakgård, Trondheim, gårdeier Johan Melandsø. 
Nilsen, Kristian (I7712)
 
35 (Research):Iflg. kirkebok for Hitra er Sara Mikkelsdatter mor til Olava. Er Sara mor til alle barn etter Olava også ? Er da Martha Olsdatter død før 1816 ? Gulbrandsdatter, Olava (I6079)
 
36 (Research):Iflg. digitalarkivet, ft 1875, er det ikke Johanna Jakobsdatter som er hennes mor. Olsdatter, Berntine (I14573)
 
37 (Research):Ikke i ft 1875
Ikke blant kopnfirmerte 1879-1882 
Andreasdatter Skjærbusdal, Karoline (I6168)
 
38 (Research):Innflyttet til Strinda aug 1832 Oliversen Aae, Peder Olav (I7717)
 
39 (Research):Kan være bror av Ole Johnsen Berget ( far til Johan Bernt Olsen ). Se gården Elisenfryd i Strinden, ft. 1801. Hans er i så fall født ca 1797. Johnsen Berget, Hans (I3124)
 
40 (Research):Kirkebøkene, dåp: Antar kluss i bøkene. Ikke ført i klokkerboka, ført med feil navn i ministerialboka: Helmer Antonius ( Som er gjentagelse av foregående innførte dåpsbarn. ) Barnet til Petter og Johanna Nordbotn er født 21.6.1889.døpt i Fillan kirke 22.9.1889, og navnet SKAL være Andreas. Pettersen Nordbotn, Andreas Kornelius (I7687)
 
41 (Research):Kjøpmann Pettersen Nordbotn, Edvard Kristian (I7516)
 
42 (Research):Kt 1925 skriver født dato 28 mai 1898. Nilsen, Nils Birger (I7716)
 
43 (Research):Kt 1934 Strinda: Født dato oppgitt til 20.4.1893. Ørlandet. Nilsen, Andrea (I7714)
 
44 (Research):Se tilknyttede kilder... Larsdatter Utsetø, Siri (I4989)
 
45 (Research):Skattelisten oppgir f.år 1939, skattekommune Hitra men postadr. Tonstad ( i Sirdal ). Rønne, Anne Grete (I6671)
 
46 (Research):Uklart om hun var datter av Einer Olsen Kjølsø.
I 1739 ble hun introdusert som Ole Olsen Sandåsens kvinne. 
Einarsdatter, Gunnhild (I3038)
 
47 (skifte) Iversdatter Djupvik, Gunhild (I3613)
 
48 (Tvilling med BK6029) Heggdal, Maria (I36031)
 
49 (Tvilling med Ove) Opstad, Rune (I36115)
 
50 - der ble Nils Nilsen oppfostret. Kristoffersdtr. Parelius Berget, Anne Kristine (I3418)
 

      1 2 3 4 5 ... 43» Neste»