120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra

 

Notater: 120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra

Gnr. 120 bnr. 9 i Hitra kommune

-----

Hitraboka III, Sandstadboka av Sverre R. Utseth forteller om Åkervikdalen på s. 209-210 :

Åkervikdalen grenser i vest mot Nordgården Strand, i øst mot Skjevikdalen og Skjevika. I nord støter utmarka sammen med utmarka på Sætra (Kåldsætra). Det er funnet en steinalderboplass og noe flint, en lang og pent slipt pilespiss av grå skifer, et oddfragment av spjut av grå skifer, pent slipt, ei øks av grågul sandstein og en armring av gull.

Da Isak Nilsen og svogeren Ola Olsen delte Nordstrand mellom seg, fortsatte Isak å bo i husa på Nordstrand. De sto jo også på hans vald. I 1880-åra ble husa flytta til Åkervikdalen. Det var først etter at husa var flytta at navnet Åkervikdalen slo igjennom.

På skiftet etter mora Kjerstina Larsdatter fikk sønnnen Ole Isaksen hjemmel på gården i 1853. Også han bodde i husa på Nordstrand.

Matrikkelforarbeidene i 1863 gir oss et bilde av gården. Det var 11 mål åker og 4 mål eng. På natureng avla gården 24 lass = 144 våger høy, hele høyavlinga var på 28 lass. Ellers var avlinga 20 tønner bl.korn og 20 tønner poteter. Gården var bra dyrka, det var lett adgang til sjøen og fiske, men dårlig lending.

I 1891 solgte Hanna Kristensdatter gården til sønnen Johan Olsen, som i 1892 overdro den til Ole Teodorsen Vedø. Hanna Kristensdatter fikk kår.

Det var Ole Teodorsen som flytta husa fra Nordstrand til Åkervikdalen, trolig i 1896. Husa står øverst i dalen med utsikt sørover Trondheimsleia. Det er solrikt, vakkert og lunt der de er plassert.

Karen dreiv gården i tre år etter at mannen døde. I 1907 solgte hun den til lærer Ole Aalmo. Da utskiftinga var unnagjort, falt det noe myr til gården, og Aalmo dyrka atskillig nyland. Han var ordfører i Sandstad kommune ei tid og hadde ellers mange tillitsverv i kommunen.

Sønnen Lars Aalmo tok over bruket i 1937. Samme året bygde han fjøs av betong og teglstein og låve av reisverk. Våningshuset bygde han om og moderniserte i 1948. Lars var lærer og til sist skolestyrer ved Strand skole, og han var også drivkrafta i arbeidet med å skaffe grenda vassverk.
Gården har i de siste åra vært drevet av granner.

----

Norges bebyggelse, Sør-Trøndelag Nordre del (rød bok) sier på s. 287 :
"Strand (Åkervikdalen) gnr. 54 bnr. 9 på sør-siden av Hitra, ca 4 km fra dampskipskai. Postadresse Hestvika. Areal 45 da, derav 23 da dyrket mark. Hovedbygning oppført i 1896 av laftet tømmer i 2 etasjer, påbygd i 1907, ombygd i 1848, 75 m2, 7 rom, kjøkken, veranda, kjeller, bad. Fjøs og stall oppført i 1937 av betong og teglstein, låve samme år av reisverk. Branntakst 110.000,-. I slektens eie siden 1907, til nåværende eier i 1937. - Eier lærer Lars Aalmo, f. 12.7.1898 i Stanagvk. Foreldre Gjertrud og Ole L. Aalmo. Gift med Aslaug Berge f. 13.3.1913 i Trondheim. Foreldre Anne Birgitte og Anders Berge.
Barn: Ole f. 2.4.1943, Anne Birgitte f. 1.6.1944, Gjertrud, 11.9.1949. - Eieren har vært medlem av forstanderskapet i Hitra Sparebank, i skolestyret, og overformynderiet. Medarbeider i Norges bebyggelse."

-----

OpenStreetMap

Breddegrad: 63.54759470987196, Lengdegrad: 9.158876166758429Fødsel

Treff 1 til 27 av 27

   Etternavn, Fornavn    Fødsel    Person ID 
1 Aalmo, Anna Bergithe  1 Jun 1944120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I39196
2 Aalmo, Gjertrud  1949120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I39197
3 Aalmo, Gjertrud Teodora  24 Okt 1914120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I14091
4 Aalmo, Johannes  29 Des 1941120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I39183
5 Aalmo, Karen Ella  14 Apr 1917120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I14087
6 Aalmo, Oddmund  1912120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I39190
7 Aalmo, Ole  2 Apr 1943120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I39195
8 Aalmo, Tormod  16 Nov 1906120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I21416
9 Isaksdatter Strand, Kornelia  1844120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I19975
10 Isaksdatter Strand, Laura Andrea  8 Mai 1875120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I19997
11 Isaksen Strand, Lars  1838120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I15727
12 Isaksen Strand, Ole  30 Des 1833120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I19973
13 Martinusdatter, Arly Konstanse  24 Feb 1900120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I51734
14 Nordahl Aalmo, Gudmund  23 Sep 1921120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I39750
15 Olsdatter Strand, Agnete  21 Mai 1862120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I46069
16 Olsdatter Strand, Anette  23 Mai 1858120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I19992
17 Olsdatter Strand, Kornelia  12 Sep 1868120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I19995
18 Olsdatter Strand, Kornelie  1 Okt 1871120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I19996
19 Olsdatter Strand, Kristine  2 Nov 1854120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I19991
20 Olsdatter Strand, Nikoline  22 Feb 1859120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I19993
21 Olsdatter Strand, Signe Melvida  18 Mar 1898120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I17716
22 Olsen Aalmo, Ragnhild  13 Apr 1911120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I18660
23 Olsen Strand, August Fritjof  1 Aug 1903120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I17717
24 Olsen Strand, Johan Christian  16 Okt 1865120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I19994
25 Olsen Strand, Olav Kornelius  30 Sep 1894120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I17715
26 Olsen Strand, Torleif Martin  27 Feb 1901120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I16432
27 Todal Aalmo, Harald  8 Mar 1909120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I5267

Død

Treff 1 til 9 av 9

   Etternavn, Fornavn    Død    Person ID 
1 Aalmo, Oddmund  1912120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I39190
2 Gabrielsdatter Røg Utset Børø, Marta  1832120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I7459
3 Isaksen Strand, Ole  15 Apr 1890120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I19973
4 Jonsdatter Rimstad, Gjertrud  12 okt 1937120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I39185
5 Larsen Aalmo, Ole  20 Feb 1943120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I39184
6 Olsdatter Strand, Anette  3 Aug 1892120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I19992
7 Olsdatter Strand, Kornelia  1871120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I19995
8 Olsdatter Strand, Kristine  29 Jan 1880120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I19991
9 Teodorsen Strand, Ole  8 Feb 1904120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I17711

Eier

Treff 1 til 6 av 6

   Etternavn, Fornavn    Eier    Person ID 
1 Aalmo, Lars  1937-1974120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I39187
2 Aalmo, Ole  1974-120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I39195
3 Isaksen Strand, Ole  1853-1890120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I19973
4 Larsen Aalmo, Ole  1907-1937120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I39184
5 Olsen Strand, Johan Christian  1891-1892120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I19994
6 Teodorsen Strand, Ole  1892-1904120/009 Åkervikdalen, Strand, Hestvika, Hitra I17711