profile_image
Jon Ivarsson Raud av Sudreimr, baron[1, 2, 3]

Mann Ca 1245 - Ca 1312  (67 år)

person
Person

Navn

Jon Ivarsson Raud av Sudreimr  [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
 • Skrives til Sørum i Akeshus.

Suffiks

baron

Kjønn

Mann

Fødsel

ca 1245

Foreldre

I følge Løberg var nok Jon Raud Ivarsson sønn til lendmann Ivar av Skedjuhof (Skea),
en storgård på Romerike som senere inngikk i Ivers oldebarn, Jon Haftoressons, store godssamling.
Se: http://hitterslekt.no/getperson.php?personID=I52975&tree=1  [11]

Notat

Sudreim-ættens første, med sikkerhet kjente, mann er baronen hr. Jon Raud Ivarsson.
Han var trolig sønn av Ivar av Skedjuhov (Høvding, Kongens sendebud, Lendmann, Sysselmann på Hedmark)
og en datter til Alv Erlingsson (d.e.) til Tornberg og Ingeborg Bårdsdatter av Rein.
Se: http://hitterslekt.no/getperson.php?personID=I52975&tree=1
Det er også antatt at denne slekten nedstammer fra en ukjent datter av kong Harald IV Magnusson Gille.
Se: http://hitterslekt.no/getperson.php?personID=I57554&tree=1

Yrke

Framstående baron, nært tilknyttet kong Håkon.

Død

ca 1312
 • Siste gong omtala juni 1312 og døydde truleg like etter.

group
Foreldre

Far

Mor

Ekteskap

ca 1240

Famile ID

F15572 Gruppeskjema  |  Familiediagram
family_restroom
Familie

Ekteskap

Ja, ukjent dato
 • At den yngre Tore Tinghatt er oppkalt etter - og følgelig nær beslektet med - den eldre, er helt utvilsomt,
  og etter de foreliggende omstendigheter skulle det være grunn til å anta at han har vært en dattersønn av denne.
  herr Jon Raud må da ha vært gift med en datter av Tore Tinghatt d.e.

photo_library
Våpenskjold
description
Kilder
 1. format_quoteS643 Store norske leksikon, Bratberg, Terje & Askheim, Svein. (2015, 25. desember). Sørum Setegård. I Store norske leksikon. Hentet 12. juni 2018 fra https://snl.no/S%C3%B8rum_seteg%C3%A5rd.
 2. format_quoteS805 Norsk Biografisk Leksikon, Bjørkvik, Halvard. (2009, 13. februar). Havtore Jonsson. I Norsk biografisk leksikon. Hentet 13. juni 2018 fra https://nbl.snl.no/Havtore_Jonsson.
 3. format_quoteS1018 Svenskt biografiskt lexikon, https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/6828.
 4. format_quoteS1056 Lars Løberg, Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre.
  Lars Løberg (2014), "Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre", Slektshistorisk forlag
 5. format_quoteS643 Store norske leksikon, Bratberg, Terje. (2009, 15. februar). Sudreimsætten. I Store norske leksikon. Hentet 18. desember 2017 fra https://snl.no/Sudreims%C3%A6tten.
 6. format_quoteS643 Store norske leksikon, Bratberg, Terje. (2016, 6. februar). Sudreimsgodset. I Store norske leksikon. Hentet 18. desember 2017 fra https://snl.no/Sudreimsgodset.
 7. format_quoteS827 roskildehistorie.dk, http://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/Sudreim/Sudreim.htm.
 8. format_quoteS156 Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Sudreim_claim.
 9. format_quoteS1018 Svenskt biografiskt lexikon, Roos, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6828, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2018-06-02.
 10. format_quoteS1054 Rosensverdslektens forfedre, https://www.nb.no/items/b5951b2f82c8f20f420166a7d058193c?page=97&searchText=Rosensverdslektens%20forfedre.
  Bent og Vidar Billing Hansen (1990), Rosensverdslektens forfedre, Oslo, side 95.
 11. format_quoteS1077 Norske slekter.
  Lars Løberg (2014), "Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre", Slektshistorisk forlag, side 60