profile_image
Peder Nathanaelsen Buch, kaptein[1]

Mann Ca 1650 - 1710  (60 år)

person
Person

Navn

Peder Nathanaelsen Buch

Suffiks

kaptein

Kjønn

Mann

Fødsel

Ca 1650 Leset, Asserøya, Ørland (Åfjord) location_on
 • I manntallet 1665 var det kun broren Hans (på 18 år) som var hjemme på Asserøya.
 • Peder ble nevnt som borte ved skiftet etter moren på Asserøya i 1685.
 • I Peders omgivelser på Modum finnes en samtidig offiser ved navn Gamborg. Peders søster Christense er gift med Fosenfogden Gamborg på Fjellvær og det er ikke utenkelig at det her finnes en kobling.

Gård

1684 Spone (gnr. 29), Modum, Buskerud, Viken location_on
Peder giftet seg inn i Sommerslekten på Modum. Han bygslet gården Spone av konens søster fra 1684. I 1723 er det enka Margrethe Sommer som sitter på gården og etter henne sønnen Nathanael til omtrent 1741.
 • Under Spone i Modum bind 4 står følgende: "...presten Christen Christophersen g. m. Maria Johannesdatter Sommer og Christen Pedersøn Klæboe. De var eiere i 1694 da de ble stevnet sammen med leilendingen premierløytnant Buch for ulovlig hugst i sameieskogen. Saken gikk fra 1685 til 1694.
 • Fra denne saken vet vi at skogen, som strakte seg inn til delet mot Svarvestolen og Glitreplassene, var i sameie med Sønsteby og Hovland. Spones oppsittere hadde rett til seter og fiske mellom Urtjern og Langvann samt ved Elgstjern, etter samme lodd og landtoll som for de andre gårdene i sameiet.”

Yrke

Offiser: Kaptein på Bragernes  [2]
 • Peter Nathanaelsen Buch kom i tjenesten ca 1676 (capitaine des armes, som er høyeste underoffisersgrad).
 • Fenrik ved Smålenske nasjonale infanteriregiment (1 Jan 1678) og premierløytnant samme sted (1 Jan 1680).
 • Premierløytnant ved Akershus nasjonale infanteriregiment (1 Jan 1688) og kapteinløytnant ved samme regt. Ekerske kompani (20 Aug 1698). Kaptein fra 16. juli 1704.

Bolig

1699 Bragernes, Drammen location_on  [1]
Angives i et skifte i 1699 som bosat på Bragernæs.

Død

1710 Modum, Buskerud, Viken location_on
 • Død 1710 - før 10. mai.

group
Foreldre

Far

Nathanael Hansen Buch, kjøpmann
79 år
f.1613, Åfjord location_on
d.Ett 1691, Asserøy, Ørlandet location_on

Mor

Gjertrud Pedersdatter
75 år
f.1610
d.1685, Asserøy, Åfjord location_on

Ekteskap

Ja, ukjent dato

Famile ID

F14559 Gruppeskjema  |  Familiediagram
family_restroom
Familie
Margrethe Johansdatter Sommer
~ 71 år
f.1663

gravl.16 Mar 1734

Ekteskap

Ja, ukjent dato
 • Trolig gift 1684.

Barn

+1. Nathanel Pedersen Buch, premierløytnant
~ 67 år
f.Ca 1685, Bragernes, Drammen location_on

gravl.11 Jan 1752, Akershus Slottskirke, Oslo location_on

description
Kilder
 1. format_quoteS1001 Personalhistorisk tidsskrift.
  Schmidt, Olaas (19?), "Hr. Holger Lauritssøn, sognepræst til Aafjorden 1562—1612, tilhørte han en slegt av navnet Buck eller Buch?" Personalhistorisk tidsskrift
 2. format_quoteS806 Ovenstad, Olai, Militærbiografier - Den norske hærs officerer , https://www.nb.no/items/b913081030966fddccf8d46626d27798?page=181&searchText=Buch.
  Ovenstad, Olai (1948), ”Militærbiografier. Den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814”. Bind 1. Norsk Slektshistorisk Forening. Oslo. BIND 1 A-H (ebok)