profile_image
magister herr Henrik Nielssøn (Gyldenløve)[1, 2, 3]

Mann Ca 1500 - 1568  (68 år)

person
Person

Navn

Henrik Nielssøn (Gyldenløve)  [4]

Tittel

magister

Prefiks

herr

Kallenavn

Mester Henrich Nielsen

Kjønn

Mann

Fødsel

Ca 1500  [5]
 • Det omtrentlige fødselsåret er fra Norsk Biografisk Leksikon. Sønnen til en av Norges mektigste menn immatrikuleres ved universitetet i Rostock alt i Okt 1518, så det kan ikke utelukkes at han er født et par år før 1500.
  Fødselsår 1498 passer i forhold til at han nevnes som kannik i Nidaros første gang i 1523, men det kan ikke utelukkes at han er født i 1500, da unntak fra myndighetskravet (25 år) forekom.

Utdannelse

25 Okt 1518 Universitetet i Rostock location_on
Utdannet magister ved blant annet ved universitetet i Rostock. Henrik Nilssønn (Gyldenløve). Inmatrikulert ved universitetet i Rostock i 1518 og omtales som miles Nidrosiensis. Han kan derfor ha ankommet Rostock direkte fra Nidaros og skolen der. http://matrikel.uni-rostock.de/id/100014181

Barn

Hr. Henrik har sønnen Christoffer og en datter g.m. hr. Hans Sigurdsen (ca. 1537-1593), sokneprest i Inderøy og Domkirken.  [6, 7]

Beskrivelse

Av presten og humanisten Absalon Pedersen Beyer får magister Henricus en smigrende personbeskrivelse etter sin død. Han beskrives som en "merkelig cannick vdi Trondhiem oc det capitels beste forsvar" På denne tiden betydde merkelig "bemerkelsesverdig"

Yrke

1523 Erkebispegården, Nidarosdomen, Trondheim location_on  [8, 9]
Kannik, Kansler, Sogneprest og Godseier: Nevnes som kannik ved erkebispesetet i Nidaros i 1523. Kanniken Henrik Nilssønn sto erkebiskop Olav Engelbregtssønn svært nære, og var i 1532 erkebiskopens kansler. Nevnes i 1540 som sogneprest til Inderøy, som var del av hans Kannikegjeld.

Eiendom

Ca 1542 Stavne gård, Trondheim location_on  [10, 11]
Første gang gården Stavne finnes nevnt er i 1573, idet kong Fredrich II ved kgl. brev gir tillatelse til at arvingene (representert ved svigersønnen magister Hans Sigvardssønn),
efter magister Henrich Nilssøn fikk beholde den jord som Henrich Nilssøn hadde latt oprydde og innhegne og som var ”beliggende hos Stamen på Strinden udi Lade prestegjeld”.
Stavne ble en betydelig gård som gikk fra Nidelvens buktende bredd og oppover byåsensiden til Sverresborg og Lian gård i bymarka, som også var en del av Stavne.
Henrik Gyldenløwe hadde fått tillatelse til å rydde og bortbyksle denne jord av lensherren i Trondheim, Christopher Ottesen Huitfeldt til Berritsgård (død 18 Des 1559 på Visborg Slot, Gotland).

Eiendom

5 Jul 1547 Österaat, Gavebrev på gården Store-Borr i Skogn location_on  [12]
I Jul 1547 får han gården Store-Borr på 8 spann i gave av sin stemor fru Ingerd Ottesdatter Rømer, sine halvsøstre og deres menn. Dette er Henriks del av arven etter faren.

Notat

Formynder for nevøen Ove (Åge) Bielche - halvsøsteren Lucie Gyldenløwes sønn.

Notat

1563 Nidaros (Trondheim) location_on
En av de mange menn fra Trondhjems len som støttet opp om svenskene i starten av syvårskrigen (1563–1570), der Trondhjems len for en periode våren 1564 var Svensk, ledet av hærføreren Claude Collart.
Han var en erklært motstander av den danske kongemakten, og tok altså velvillig i mot svenskene. Han er omtalt i "kategorien" Civbus capitalis hostis regis Danorum (Norske Magasin I, s. 177).

Død

12 Feb 1568 Trondheim location_on  [9]
 • I følge Absalon Pedersen Beyer døde Niels Henrichsøns sønn Henrich den 12. februar 1568 (S. T. Dahl har at han døde 12 Feb 1567).
  Absalon har notert følgende under denne datoen: "Døde denne dag vdi Trondhiem magister Henricus, her Nils Henriksons ridder søn og Norriges hofmester, var han en merkelig cannick vdi Trondhiem oc det capitels beste forsvar" (Norske Magasin I, s. 337)

group
Foreldre

Far

Hr. Niels Henrichsøn (Gyldenløve), rikshovmester
65 år
f.Ca 1458
d.Des 1523, Bergen, Vestland location_on

Mor

Famile ID

F441 Gruppeskjema  |  Familiediagram
family_restroom
Familie
photo_library
Våpenskjold
place
Hendelseskart

Link til Google Maps Yrke

Erkebispegården, Nidarosdomen, Trondheim

Link til Google Maps Notat

Nidaros (Trondheim)

Link til Google Maps Død

Trondheim

description
Notater
 • Han er vel gjerne født før farens ekteskap i 1494, så han kan tenkes å være noen år eldre enn angitt her. [13]
description
Kilder
 1. format_quoteS310 Wikipedia.no, https://no.wikipedia.org/wiki/Henrik_Nielssøn.
 2. format_quoteS880 Rostock universitet, Permalink: http://purl.uni-rostock.de/matrikel/100014181.
  http://matrikel.uni-rostock.de/id/100014181
 3. format_quoteS1023 Norsk slektshistorisk forening, http://www.genealogi.no/wiki/index.php/Kanniker_ved_Nidaros_erkebispesete.
 4. format_quoteS156 Wikipedia, https://no.wikipedia.org/wiki/Gyldenløve.
 5. format_quoteS805 Norsk Biografisk Leksikon, Opsahl, Erik. (2009, 13. februar). Nils Henriksson. I Norsk biografisk leksikon. Hentet 6. juni 2018 fra https://nbl.snl.no/Nils_Henriksson.
 6. format_quoteS1005 S. T. Dahl (Geistligheten 1536-1700), https://www.nb.no/items/139e578eed7dd166c99cc0f4a3736580?page=111&searchText=Dahl%20Geistligheten.
  Svein Tore Dahl: "Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700" side 13, 99, 106-107
 7. format_quoteS132 Slektsdebatt på nett, https://forum.arkivverket.no/topic/180808-var-henrik-nielsen-gyldenløve-svigerfar-til-hr-hans-sigvardsen/.
 8. format_quoteS1005 S. T. Dahl (Geistligheten 1536-1700), https://www.nb.no/items/139e578eed7dd166c99cc0f4a3736580?page=111&searchText=Dahl%20Geistligheten.
  Svein Tore Dahl: "Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700" side 13, 99 og 106-107
 9. format_quoteS660 Slektshistorisk forening.no, http://www.genealogi.no/wiki/index.php/Kannik.
 10. format_quoteS1064 WikiStrinda, http://www.strindahistorielag.no/wiki/index.php?title=Stavne.
 11. format_quoteS132 Slektsdebatt på nett, https://forum.arkivverket.no/topic/180808-var-henrik-nielsen-gyldenløve-svigerfar-til-hr-hans-sigvardsen/.
 12. format_quoteS989 www.dokpro.uio.no, https://www.dokpro.uio.no/.
  Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI). Efter Orig. p. Perg. i norske Vidensk. Selsk. Saml. i Throndhjem. 3 Segl vedhænge.
 13. format_quoteS33 Odd Roar Aalborg.