108/01 Drågen, Utset, Hitra

 
Notater: 108/01 Drågen, Utset, Hitra

Gnr. 108 bnr. 1 i Hitra kommune

Hitra var opprinnelig et herred.
Dette ble senere delt i Hitra og Fillan. Sandstad hørte til under Fillan Herred. Sandstad ble eget herred fra 1.1.1914. Jfr. Norges bebyggelse s. 264.

Drågen var i tida 1914-1964 Gnr. 42 bnr. 1 i Sandstad kommune (herred), og hadde samme gårdsnr. i folketellingen for 1900.
Fra 1964: Gnr. 108 bnr. 1 i Hitra kommune

Hitraboka II forteller om Utsetgrenda i eldre tid på s. 125-136, der også Drågen er nevnt. (se under stedet: 106 Utsetgrenda (Historisk tid)

----

Hitraboka III, Sandstadboka av Sverre R. Utseth forteller om Drågen på s. 52-56:

Drågen ligger på ei halvøy med Tjæratjønna og Tjæravågen i nord og Bjønnavågen i sør.
Om navnet sier O. Rygh: Norske gaardnavne: "Kan vel utledes af folkesproget Drog, et sted man dragened Aasen". Gården ligger mellom to låge åser som danner ei drog i landskapet fra den ene vågen til den andre. En må helst tru at det er det som har skapt navnet. Opphavelig var navnet "Dråja". Det skrev de danske prestene i kirkeboka og det sa folk.
Den var plass under Utset, og i gamle dokumenter kan en undertiden finne den under navnet "Udsetdrågen".
Det er utsikt sørover Bjønnavågen og østover mot Utsetøya. Gården har både sand- og myrjord. Nausta ligger i fjæra på Bjønnavågsida.

1. Den første kjente husmann i Drågen var Erland Andersen. Han betalte kvegskatten i 1657. I 1661 betalte han grunnleia med 1 pund fisk og hadde 1 ort i skatt.
Erland Andersen sto i prestens manntall i 1664 og i matrikkelen 1668 med ei skjeppe korn i tiend. Da han betalte husmannsskatt i 1670, får vi bekrefta at det var i Drågen han bodde. I 1676 betalte han odelsskatten.

2. Ola Jonsen var oppsitter i 1689. I legdsrulla 1690 var han ført med 1 våg korn i utsæd og buskapen var 2 kyr. Han sto i manntallet i 1701, og i 1711 betalte han skoskatt for seg, kona og to sønner.

3. I 1714 fikk Rasmus Olsen festebrev på Drågen av gårdeieren Anders Andersen Riber på Ansnes. Rasmus satt med plassen i 1723, og i matrikkelframlegget det året får vi vite at det var skog til brendsel, plassen lå i "solli", var lettdreven og nokså kornviss.

Det året Rasmus Olsen døde, i 1743, kom Jens Ingebrigtsen til Drågen som husmann eller leilending. I Hemne kompanirulle for 1756 var han 31 år gammel og født på Hitra. I 1757 kjøpte han Drågen av jordeieren Ove Schjelderups enke for 16 rdl. 1 ort og 16 skilling. etter at han bel sjøleier, satte han ned husmannen Jens Larsen på Drågahaugen.

Omkring 1770 kom Jakob Amundsen Sandvik til Drågen. Han fikk skjøte på gården i 1771. Jakob Amundsen var fra Sandvika i Snillfjorden, men bodde i Vuttudalen før han kom til Drågen. Jakob Amundsen og kona Gjertru dreiv godt og han var en aktiv fisker. Drågen lå også godt til for fiske, det var kort veg til naustet og støa, og den fiskerike Bjønnavågen lå like ved.

Ddaniel Jakobsen to over gården i den tida han gifta seg. I 1802 er han i kommisjonsprotokoll for jordavgift oppgitt som oppsitter i Drågen. Det fins ikke skjøte, men han var jo enearving, så skjøte var neppe nødvendig.
Gammelstua i Drågen sto til 1970-åra. Om det var Daniel som bygde den, eller om det var faren er umulig å vite. Men det var et rommelig hus med kjøkken i midten og ei stue på hver side. Hoedinngangen var på sørsida. Her ar det en gang foran kjøkkenet. På nordsida var det bislag, med inngang direkte til kjøkkenet. På sørsida av våningshuset lå en hage med bærtrær av ulike slag. folket i Drågen sto seg etter måten godt.

Under matrikkelforarbeidene i 1863 får vi noe opplysninger om gården. Det var 8 1/2 mål åker og 4 mål eng. På natureng var det 4 lass - 24 våger høy. Husmannsplassen er også nevnt, og med denne var åkervidda 9 3/4 mål. Den lette adgangen til fiske var høgt vurdert, og gården var lettdrevet. Det var sand- og myrjord. Tilskott av for var tang og fiskeavfall.

Ved farens død tok sønnen Arnt over gården. Vi finner heller ikke nå noe skjøte.
Helt opp i åttiårsalderen drev Arnt Danielsen fiske, han døde også på sjøen, og ble funnet hengende over ripa på færingen ved Børøyholmen, ramma av slag.

Anne og Arnt hadde tatt til seg en foreldreløs slektning av Anne, Erik Johansen fra Jøsnøya. I 1876 oppretta de testamente til fordel for Erik, han fikk alt de eide, også gården.
Erik Drågen var en forsiktig, nøktern og arbeidssom mann. Han drev småbruket og fisket slik hans forgjengere hadde gjort og sto seg bra økonomisk. I 1910 lånte han Kristian Arntsen Langfjæra på Ansnes kr. 1000,-, mot pant i Langfjæra.

I 1904 solgte Erik Johansen gården til Hans Sæther. Han dreiv gården bra. Som attåtnæring hadde han ei lita skjøyte og reiste med denne i fiskeværa og kjøpte og videresolgte fisk og sild.

I 1938 fikk Johan Utsetø skjøte på gården og flytta dit. Han bygde nytt våningshus og dyrka opp Langmyra på grensa mot Utsetmyra. utskiftinga viser at det er 45 mål dyrka mark i Drågen, med utmarka er arealet 223 mål. Johan Utsetø var skipper og dreiv frakting.

----

Norges Bebyggelse, Sør-Trøndelag, nordre del (rød bok) sier om Drågen på s. 277:
"Areal 450 da, derav 50 da dyrket mark. Hovedbygning oppført i 1948 av reisverk i 2 etasjer, 59 m2, 5 rom, kjøkken, veranda, kjeller. Fjøs og stall oppført i 1750 av tømmer, låve samme år av reisverk. Gammelstue oppført i 1750. Branntakst 80.000. Til nåværende eier i 1926. Besetning: 5 kuer, 1 kalv, 2 hester, 2 griser, 13 sauer.
Eier: skipper, fisker Johan Utsetø f. 9/9-1887 i Sandstad. Foreldre Sara og Petter Utsetø, gift med Marianne Benjaminsen f. 27/4-1887 i Fillan, foreldre Karen og Ole Benjaminsen. Barn: Johan Magnar f. 18/12-1917, Sigve Petter f. 8/4-1920, Klara f. 29/10-1923, Astrid f. 24/3-96. "

----

Gården har hatt flere eiere, men er fortsatt i samme slektens eie.
Nåværende eier er Therese Nordahl.

OpenStreetMap

Breddegrad: 63.571068765737685, Lengdegrad: 9.139337539672852


Fødsel

Treff 1 til 34 av 34

   Etternavn, Fornavn    Fødsel    Person ID 
1 Andresen, Ingunn Marita  6 Mar 1948108/01 Drågen, Utset, Hitra I15888
2 Andresen, Janne Karin  8 Jan 1946108/01 Drågen, Utset, Hitra I15887
3 Arntsen Drågen, Daniel Mortinus  23 Apr 1836108/01 Drågen, Utset, Hitra I25127
4 Børøysund, Jakob Danielsen  19 Jul 1811108/01 Drågen, Utset, Hitra I15021
5 Danielsdatter Drågen, Andrea Kristianna  6 Mar 1804108/01 Drågen, Utset, Hitra I10419
6 Danielsdatter Drågen, Gjertina  1816108/01 Drågen, Utset, Hitra I129
7 Danielsdatter Drågen, Karen Kristina  1805108/01 Drågen, Utset, Hitra I125
8 Danielsen Drågen, Arnt  1805108/01 Drågen, Utset, Hitra I126
9 Danielsen Drågen, Gabriel  1808108/01 Drågen, Utset, Hitra I127
10 Danielsen Drågen, Johan  1817108/01 Drågen, Utset, Hitra I130
11 Hansdatter, Henriette Berntine  1 Sep 1904108/01 Drågen, Utset, Hitra I25385
12 Hansdatter Sæther, Agnes Pauline  19 Okt 1909108/01 Drågen, Utset, Hitra I25386
13 Hansdatter Sæther, Anna Lorentse  13 Sep 1911108/01 Drågen, Utset, Hitra I25387
14 Hansdatter Sæther, Petronelle Margaretha  22 Apr 1902108/01 Drågen, Utset, Hitra I25384
15 Jakobsdatter Drågen, Enger  1764108/01 Drågen, Utset, Hitra I133
16 Jakobsdatter Drågen, Gjertrud  1772108/01 Drågen, Utset, Hitra I136
17 Jakobsen Drågen, Amund  1776108/01 Drågen, Utset, Hitra I138
18 Jakobsen Drågen, Amund  1784108/01 Drågen, Utset, Hitra I139
19 Jakobsen Drågen, Daniel  ca 1780108/01 Drågen, Utset, Hitra I15025
20 Jakobsen Drågen, Hans  1775108/01 Drågen, Utset, Hitra I137
21 Jakobsen Drågen, Hans  1775108/01 Drågen, Utset, Hitra I55308
22 Jensdatter Drågen, Anne  1754108/01 Drågen, Utset, Hitra I46841
23 Jensdatter Drågen, Annikken  Ca 1750108/01 Drågen, Utset, Hitra I46840
24 Jensdatter Drågen, Jonetta  1751108/01 Drågen, Utset, Hitra I10540
25 Jensdatter Drågen, Karen  1765108/01 Drågen, Utset, Hitra I50180
26 Jensen Bremvåg, Ingebrigt  1758108/01 Drågen, Utset, Hitra I46781
27 Jensen Drågen, Jon  1761108/01 Drågen, Utset, Hitra I20080
28 Jensen Drågen, Peder  1756108/01 Drågen, Utset, Hitra I46842
29 Johannessen Draagen, Arnt  17 Jan 1876108/01 Drågen, Utset, Hitra I49940
30 Paulsdatter Utseth, Ida Sofie  2 des 1901108/01 Drågen, Utset, Hitra I12125
31 Pedersdatter Nesset, Ingeborg Maria  12 Jan 1830108/01 Drågen, Utset, Hitra I62
32 Rasmussen, Ola  1719108/01 Drågen, Utset, Hitra I54213
33 Sivertsen Utseth, Paul Haftor  13 Sep 1873108/01 Drågen, Utset, Hitra I12123
34 Utseth Ford, Karin  3 Sep 1951108/01 Drågen, Utset, Hitra I15892

Død

Treff 1 til 24 av 24

   Etternavn, Fornavn    Død    Person ID 
1 Amundsen Drågen, Jakob  25 Des 1812108/01 Drågen, Utset, Hitra I15026
2 Andersdatter Ulvåg, Elen Marie  6 Jul 1890108/01 Drågen, Utset, Hitra I12279
3 Arntsdatter, Vuttudal, Gjertru  1809108/01 Drågen, Utset, Hitra I15027
4 Bendiksdatter, Eline  9 Nov 1928108/01 Drågen, Utset, Hitra I1784
5 Danielsdatter Drågen, Gjertina  1816108/01 Drågen, Utset, Hitra I129
6 Danielsen Drågen, Arnt  1886108/01 Drågen, Utset, Hitra I126
7 Danielsen Drågen, Gabriel  1825108/01 Drågen, Utset, Hitra I127
8 Gabrielsdatter Røeg, Ingeborg  1850108/01 Drågen, Utset, Hitra I15024
9 Ingebrigtsen Drågen, Jens  1769108/01 Drågen, Utset, Hitra I12165
10 Jakobsdatter Drågen, Gjertrud  1779108/01 Drågen, Utset, Hitra I136
11 Jakobsdatter Drågen, Marta  1779108/01 Drågen, Utset, Hitra I135
12 Jakobsen Drågen, Amund  1779108/01 Drågen, Utset, Hitra I138
13 Jakobsen Drågen, Amund  1791108/01 Drågen, Utset, Hitra I139
14 Jakobsen Drågen, Daniel  1838108/01 Drågen, Utset, Hitra I15025
15 Jakobsen Drågen, Hans  1783108/01 Drågen, Utset, Hitra I55308
16 Jensdatter Drågen, Annikken  1751108/01 Drågen, Utset, Hitra I46840
17 Johansen Jøsnøya, Erik  1918108/01 Drågen, Utset, Hitra I23792
18 Jørgensdatter Solemsløkk, Ingeborg  1945108/01 Drågen, Utset, Hitra I23794
19 Lauritsen Sæther, Hans Jørgen  18 Aug 1918108/01 Drågen, Utset, Hitra I25380
20 Olsen, Rasmus  1743108/01 Drågen, Utset, Hitra I32392
21 Pedersdatter Sørsæther, Ellen  1802108/01 Drågen, Utset, Hitra I12166
22 Pettersen Utsetø, Johan  27 Okt 1965108/01 Drågen, Utset, Hitra I14970
23 Rasmussen, Ola  1743108/01 Drågen, Utset, Hitra I54213
24 Ulvær, Marianne Charlotte Olsdatter  1 Jul 1980108/01 Drågen, Utset, Hitra I14959

Eiendom

Treff 1 til 9 av 9

   Etternavn, Fornavn    Eiendom    Person ID 
1 Amundsen Drågen, Jakob  1771-108/01 Drågen, Utset, Hitra I15026
2 Danielsen Drågen, Arnt  1838-1886108/01 Drågen, Utset, Hitra I126
3 Ingebrigtsen Drågen, Jens  1743-1769108/01 Drågen, Utset, Hitra I12165
4 Jakobsen Drågen, Daniel  1802-1838108/01 Drågen, Utset, Hitra I15025
5 Johansen Jøsnøya, Erik  1886-1904108/01 Drågen, Utset, Hitra I23792
6 Lauritsen Sæther, Hans Jørgen  1904-1918108/01 Drågen, Utset, Hitra I25380
7 Nordahl, Therese  2004-108/01 Drågen, Utset, Hitra I40035
8 Olsen, Rasmus  1714-1743108/01 Drågen, Utset, Hitra I32392
9 Pettersen Utsetø, Johan  1938-108/01 Drågen, Utset, Hitra I14970

Folketelling

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Folketelling    Person ID 
1 Jørgensdatter Solem, Ingeborg  1875108/01 Drågen, Utset, Hitra I49944

Oppfostring

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Oppfostring    Person ID 
1 Johannessen Draagen, Arnt  108/01 Drågen, Utset, Hitra I49940

Bolig

Treff 1 til 2 av 2

   Familie    Bolig    Famile ID 
1 Amundsen Drågen / Arntsdatter, Vuttudal  1770108/01 Drågen, Utset, Hitra F5342
2 Pettersen Utsetø / Ulvær  1938108/01 Drågen, Utset, Hitra F5328